Na OBHK novela burzovních pravidel

Na 22. burzovním shromáždění na Obchodní burze Hradec Králové se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem. Na burze bylo možno koupit nebo prodat obiloviny za 21,3 mil.Kč, olejniny za 32,5 mil. Kč a masa za 100,4 mil. Kč. Dnešní obchodování na trhu s masem opět mírně posílilo cenu jatečních prasat na úroveň 29.833 Kč/t. Cena dlouhodobě stagnuje a kolísá kolem úrovně 30.000 Kč/t s pásmy minima a maxima plus, mínus 2.000 Kč/t.

Na burze bylo možno prodat až 2.000 t pšenice krmné za cenu ve výši 2.400 Kč/t. Její cena proti kotaci na minulém burzovním shromáždění mírně zpevnila o 2,1%. Dále bylo možno prodat 4.000 t kukuřice za cenu 2.250 Kč/t. Její cena se proti kotaci na minulém burzovním shromáždění nezměnila. Burza kotovala také poptávku po 4.000 t semene řepky s CRNP ve výši 7.900 Kč/t. Proti minulému burzovnímu shromáždění cena mírně zpevnila o 2,6%. Z olejnin bylo možno dále koupit až 200 t řepkových extrahovaných šrotů za cenu 5.000 Kč/t. U této komodity se cena proti minulému burzovnímu shromáždění nezměnila. Na burze lze také prodat až 100 t řepkových výlisků za cenu 4.000 Kč/t. Proti minulému burzovnímu shromáždění se jedná o výrazný pokles ceny této komodity na 86,1%. Na tomto poklesu lze dokumentovat vliv pozice kotace a licitačního pásma na kotaci. Proti minulému burzovnímu shromáždění došlo ke změně kotace z nabídky na poptávku. Každý obchodující na burze se snaží prodat za co nejvíce a koupit za co nejméně. Pro protistranu má své licitační pásmo, které je ochoten snížit, nebo naopak zvýšit cenu. Více v některých dalších blocích Víte, že …
Na včerejším zasedání burzovní komory byla přijata v pořadí šestá novela Burzovních pravidel s účinností od 11.6.2003. Změna přináší:
– možnost obchodovat s opcemi – zavádí k obchodování zajišťovací a kontraktní opční obchody včetně způsobu jejich vypořádání
– u vybraných komodit zavádí cenová a kotační pásma – více v bloku Víte, že …,
– úpravu ve formě kurzového lístku a tištěných formulářů – kdo bude chtít na burze obchodovat musí je začít používat už pro kotaci na dalším burzovním shromáždění,
– stanovuje podmínky vstupu účastníků z jiných států na burzu a jejich obchodování na ní,
– možnost vypořádání burzovního obchodu v jiné měně než v Kč,
– podmínky vydávání kurzového lístku v dalších měnách.

Včera také zasedal výbor pro obchodování s masem a přijal následující závěry:
– stanovil výši kotačních a cenových pásem pro obchodování na trhu s jatečnými prasaty,
– schválil nové burzovní kvalitativní standardy pro obchodování s jatečnými prasaty a vepřovými půlkami.
O změnách budete informováni v bloku Víte, že … nebo na naší internetové stránce.

Víte, že ….
Další změnou realizovanou poslední novelou burzovních pravidel je zavedení pásmem povolené odchylky ceny a pásem povolené kotace návrhu.

Tato pásma stanovuje burza u jednotlivých komodit povolených k obchodování a u nichž o jejich zavedení rozhodne burzovní komora na základě vývoje trhu s touto komoditou. Pásma jsou vlastně meze kdy je návrh registrovaný na daném burzovním shromáždění připuštěn k obchodování a jaká je maximální nebo minimální cena burzovního obchodu uzavřeného na daném burzovním shromáždění. Burza tím brání nepovolené spekulaci s pohybem cen, kdy nesmyslně zakótovaný návrh může neadekvátně ovlivnit trh směrem nahoru nebo dolů. Pásma povolené kotace návrhu potom umožňují pohyb ceny a cenotvornou úlohu burzy, kdy účastníci trhu svou kotací cenu ovlivňují.

Pásmo povolené odchylky ceny

Je to pásmo mezi horní a dolní mezí povolené odchylky cen. Pouze v tomto pásmu je možno uzavřít burzovní obchod. Pásmo je stanoveno povolenou odchylkou od ceny registrované nabídky a poptávky předchozího burzovního shromáždění. Povolenou odchylku ceny stanovuje burzovní komora sama nebo na návrh výboru. Pokud je pásmo u dané komodity zavedeno, je jeho výše je stanovena v burzovním kvalitativním standardu. Konkrétní horní a dolní mez odchylky ceny zveřejňuje burza v kurzovém lístku. Pokud účastník kotuje návrhy v tomto pásmu, není podání návrhu burzou zpoplatněno. Burzovní obchod může být uzavřen mezi horním a dolním pásmem povolené odchylky ceny.

Příklad č.1
Na burzovním shromáždění č.1 byla CRNP u komodity JPR (jatečná prasata) kotovaná ve výši 32.000 Kč. V burzovních kvalitativních standardech je stanoveno pásmo povolené odchylky ceny plus mínus 1.500 Kč. Na burzovním shromáždění č.2 lze tedy uzavřít burzovní obchod v pásmu kdy se závěrková cena burzovního obchodu pohybuje mezi 30.500 Kč a 33.500 Kč. Kdo z účastníků zakótuje návrh v tomto pásmu a neuzavře burzovní obchod, registrace jeho návrhu není burzou zpoplatněna. Na burzovním shromáždění č.2 byla kotována CRNP ve výši 31.000 Kč. Na burzovním shromáždění č.3 bude potom možno uzavřít burzovní obchod v pásmu mezi 29.500 Kč a 32.500 Kč a tak dále.

Pásmo povolené kotace

Je to pásmo mezi horní a dolní mezí povolené kotace. Je to pásmo, ve kterém je povoleno na burzovním shromáždění kotovat nabídku nebo poptávku. Burza tím neruší spekulaci, protože určitá míra spekulace na burze musí být, jinak nemůže burza hrát svou cenotvornou roli. Burza ale stanovením pásem povolené kotace zamezuje spekulaci, která může ohrozit fungování trhu s danou komoditou.

Pásmo povolené kotace je stanoveno povolenou odchylkou od ceny registrované nabídky a poptávky předchozího burzovního shromáždění. Povolenou odchylku kotace stanovuje burzovní komora sama nebo na návrh výboru a je uvedena v burzovním kvalitativním standardu. Horní a dolní mez povolené kotace zveřejňuje burza v kurzovém lístku. Pokud účastník kotuje návrhy v tomto pásmu, je registrace návrhu připuštěna, ale je burzou zpoplatněna. Návrh s licitační cenou pod nebo nad pásma povolené kotace nebude zaregistrován a tím připuštěn k obchodování. Kotace návrhu v pásmu povolené kotace je zpoplatněno sazbou uvedenou v sazebníku poplatků.

Příklad č.2
Na burzovním shromáždění č.1 byla CRNP u komodity JPR (jatečná prasata) kotovaná ve výši 32.000 Kč. V burzovních kvalitativních standardech je stanoveno pásmo povolené kotace plus mínus 3.000 Kč. Na burzovním shromáždění č.2 lze tedy kotovat návrh jen v pásmu kdy se licitační cena v návrhu pohybuje mezi 29.000 Kč a 35.000 Kč. Kdo z účastníků zašle burze návrh pod nebo nad těmito pásmy není burzou registrován a tím není připuštěn k obchodování. Kdo z účastníků zakótuje návrh v tomto pásmu je registrace jeho návrhu burzou zpoplatněna dle sazebníku poplatků. Na burzovním shromáždění č.2 byla kotována CRNP ve výši 31.000 Kč. Na burzovním shromáždění č.3 bude potom možno registrovat návrh jen v pásmu mezi 28.000 Kč a 34.000 Kč a tak dále.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *