22.08.2000 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na škody páchané chráněnými živočichy platí zákon

Od 10. května letošního roku platí zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kterými jsou bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk. V době zcela nedávné použili zákon obyvatelé Beskyd na škody, které jim působil medvěd hnědý.

Celkový odhad těchto škod dosáhl zhruba 140 tisíc korun. „Medvěd se choval atypicky,“ uvedl ministr životního prostředí Miloš Kužvart s tím, že pravděpodobně šlo o zvíře odchované v zajetí člověkem. Pití z plastové lahve, zvědavé sledování turistů a vyhledávání lidí rozhodně není u divokých medvědů běžné. Obdiv zaslouží paní, která dotěrného „méďu“ přetáhla koštětem. Takové setkání s medvědem ve stoje na zadních vysokým 180 cm a těžkým 120 kg by však mohlo dopadnout tragicky. Atypické chování a neschopnost medvěda postarat se v přírodě sám o sebe rozhodly, že ministerstvo životního prostředí povolilo jeho odchyt. V současné době je medvěd v karanténě a rozhoduje se, kam bude přemístěn. Z jeho chování je patrné, že pobyt v kleci pro něj není žádnou novinkou.
Podle zmíněného zákona č. 115/2000 Sb. mohou být nahrazeny škody způsobené na životě nebo zdraví fyzické osoby, na určených druzích domestikovaných zvířat, na psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, na rybách, na včelstvech a včelařském zařízení, na nesklizených polních plodinách, na lesních porostech.
Podmínky nároku na náhradu škody stanoví, že se nahrazuje jen škoda prokazatelně způsobená na území České republiky vybraným živočichem, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a jen v případech, že vybraný živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvláště chráněným zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Náhradu škody na vymezených domestikovaných zvířatech lze poskytnout jen při umístění skotu, koní a ovcí v ohradách, drůbeže a králíků v uzavřených objektech. Jsou přitom stanoveny i podmínky, za kterých lze uhradit škodu způsobenou na rybách kormoránem a vydrou říční.
Náhrada škod na polních plodinách se neposkytuje, pokud nebyly sklizeny v agrotechnických lhůtách obvyklých pro dané území. Rozsah náhrady škody lze stanovit na základě odborného, případně znaleckého posudku. Připravuje se vyhláška Ministerstva životního prostředí, která stanoví způsob výpočtu škody ve smyslu tohoto zákona.
Pro uplatnění nároku na náhradu škody je nutné, aby poškozený ohlásil vzniklou škodu podle tohoto zákona do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody, a to podle místa, kde ke škodě došlo.
To znamená, že o poskytnutí náhrady škody podle tohoto zákona poškozený požádá okresní úřad (magistrát) příslušný podle místa, kde ke škodě došlo, kterému předá ve stanoveném termínu žádost o poskytnutí náhrady škody, doloženou doklady a podklady pro posouzení nároku na náhradu škody. Místně příslušný orgán ochrany přírody po ohlášení škody neprodleně provede místní šetření, sepíše protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down