Na úpravy půl miliardy

Státní rozpočet pro letošní rok myslel na pozemkové úpravy pouhými padesáti miliony korun, nyní se však našlo dalších 500 milionů korun. Poskytne je Pozemkový fond ČR. S převedením peněz souhlasil zemědělský výbor a podle očekávání by mu neměla bránit ani Poslanecká sněmovna.

„Výdaje na pozemkové úpravy jsou předmětem stálé kritiky a padesát milionů korun v rozpočtu je velmi málo. Posílení o 500 milionů korun z pozemkového fondu umožní dostat se na vyšší úroveň financování pozemkových úprav než v minulém roce,“ řekl ministr zemědělství Jan Mládek poslancům zemědělského výboru, u kterých našel pro převod peněz jednoznačnou podporu.
Pár dní předtím požádala Asociace soukromého zemědělství ČR dopisem ministra, aby pro letošek prosadil podstatné navýšení finančních zdrojů na tento účel. „Se znepokojením sledujeme dlouhodobý trend postupného snižování prostředků, které ministerstvo zemědělství vyčleňuje ve svém rozpočtu pro projekční přípravy pozemkových úprav,“ uvádí se v dopise.
Nejvíce peněz – 920 milionů korun – věnoval stát na pozemkové úpravy v roce 1995, i v následujících letech se částka většinou pohybovala kolem 700 milionů i víc. Ale státní rozpočet na loňský rok už nevyčlenil na tento účel vůbec nic, i když se nakonec různými přesuny, mimo jiné i 200 milionů korun z pozemkového fondu, podařilo dát dohromady 455 milionů korun. Pozemkové úřady však dostaly pokyn nezahajovat nové komplexní úpravy a na tom se ani letos zřejmě mnoho nezmění. Podle ministra Mládka umožní půl miliardy korun uskutečnit již uzavřené rámcové smlouvy na projektové práce, popřípadě další.
Ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jiří Hladík je rád, že na rozdíl od loňska ví, kolik peněz bude mít na celý rok. „K zajištění naší činnosti to stačí. Ale na to, abychom mohli zahajovat pozemkové úpravy podle požadavků vlastníků, prostředky ještě chybějí,“ konstatoval. Aby úřad mohl zajistit veškeré potřeby žadatelů, musel by mít podle Hladíka zhruba 750 milionů korun. „Z peněz, které máme dostat, půjde asi 150 milionů korun na vytyčování pozemků, znalecké posudky, geometrické plány pro dokončování restitucí či jednoduchá technická opatření ke zpřístupnění pozemků. Dalších zhruba 50 až 60 milionů korun musíme mít na pozemkové úpravy spojené se stavbou dálnic,“ upřesnil ředitel Hladík.
Ministr Mládek, který minulé úterý přišel do sněmovního zemědělského výboru obhájit přesun financí na pozemkové úpravy, dal za pravdu svému stínovému protějšku, poslanci ODS Jiřímu Papežovi, jenž upozornil na nesystémové shánění peněz. „Hledají se teprve nyní, ve druhé polovině ledna, přitom ze zákona se mají pozemkové úpravy financovat ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa,“ upozornil Papež.
Návrh na převedení půl miliardy korun z pozemkového fondu do kapitoly ministerstva zemědělství předložil v zemědělském výboru jeho předseda Ladislav Skopal (ČSSD). Nezbytnou novelu zákona o fondu, která přesun umožní, připojil k novele zákona o oběhu osiva a sadby. Sněmovna ji ve druhém čtení projednala minulou středu.
„Nevím, jestli si mohu myslet, že ministerstvo konečně pochopilo důležitost pozemkových úprav, od kterých se odvíjí další rozvoj zemědělství. My to opakujeme každý rok, jenže vždy je nedostatek peněz. Takhle se přidá alespoň něco,“ přivítal posílení zdrojů místopředseda zemědělského výboru Jaroslav Pešán.
Přísun peněz ocenil také předseda Svazu vlastníků půdy František Janda. „Záleží však, na co peníze skutečně půjdou. Všechny by měly jít na projektování pozemkových úprav,“ přimlouvá se.
Dalších zhruba 594 milionů korun je na pozemkové úpravy pro letošek vyčleněno v operačním programu a pět milionů korun v programu Sapard, které spolufinancuje Evropská unie. Z nich se hradí následné investiční akce, jako jsou výstavba polních cest, protierozních a protipovodňových opatření, nikoli ten základní krok – technická příprava pozemkových úprav.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *