Na Zeleném týdnu – rozmanitost

Největší evropská výroční konference o životním prostředí, která v Bruselu začala v úterý a potrvá do pátku, se soustředí na rozmanitost druhů a ekosystémů. Zelený týden 2010 se bude zabývat současným stavem biologické rozmanitosti a přírody a během třiceti zasedání nabídne možná řešení současné situace, kdy se rozmanitost znepokojivě vytrácí. Na konferenci bude také zahájena činnost platformy pro podnikání a biologickou rozmanitost, což je nová iniciativa, která má informovat o obchodních důvodech k ochraně biologické rozmanitosti. Setká se více než tři tisíce účastníků z institucí EU, obchodních a průmyslových odvětví, nevládních organizací, veřejných orgánů a vědecké a akademické obce. Informovalo o tom Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Svět si potřebuje uvědomit, jak významná je ve skutečnosti ztráta biologické rozmanitosti,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Doufám, že zelený týden 2010 k tomu přispěje. Tato konference je ideálním fórem pro klíčové hráče v oblasti životního prostředí, aby zde společně poukázali na potřebu radikální změny v našem přístupu ke krizi, které biologická rozmanitost čelí.“
Zelený týden 2010 se bude věnovat otázkám současného stavu biologické rozmanitosti, politik EU v oblasti biologické rozmanitosti a přírody na období po roce 2010, fungování projektu Natura 2000 a vzrůstajícího tlaku na ekosystémy. Budou zdůrazněny výhody, které biologická rozmanitost a příroda přinášejí, a stejně tak možnosti toho, jak zastavit ztráty, které pokračují znepokojujícím tempem. Diskuze se rovněž budou týkat hospodářského hlediska, dopadu ztrát na lidské zdraví a biologické rozmanitosti v oceánech. V tomto týdnu bude také zahájena řada nových iniciativ spojených s biologickou rozmanitostí, včetně BISE, nové internetové stránky shromažďující informace o biologické rozmanitosti v Evropě, dále prvního scénáře EU pro biologickou rozmanitost) a nové platformy pro podnikání a biologickou rozmanitost ¨
V pestrobarevném výstavním prostoru se představí více než padesát stánků. Mezi doprovodné akce bude patřit promítání filmu Dirt! The Movie, audiovizuální představení Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable (Zázraky divoké přírody v Evropě: nevídané, nečekané, nezapomenutelné), a slavnostní udělení výroční Evropské ceny životního prostředí pro podnikatele. Na prostranství před budovou Berlaymont bude možné shlédnout výstavu, která má za úkol připomenout, co všechno nám příroda zdarma poskytuje a proč to nemůžeme brát jako samozřejmost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *