11.05.2012 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nabídka strojů a zařízení je rozličná

Jako jsou rozmanité práce spojené s manipulací, stejně rozličná je také nabídka manipulační techniky. Jednotlivé typy strojů a zařízení se liší výkonem, celkovou konstrukcí, způsobem agregace, nabídkou příslušenství a podobně. Společnými jmenovateli „farmářské“ manipulační techniky jsou především obratnost, kompaktní rozměry, výkonnost, univerzální nasazení a bohatá nabídka rychle vyměnitelných adaptérů a nástavců.

Podíváme-li se na nabídku manipulační techniky pro využití v areálu zemědělské farmy a jeho okolí, můžeme hovořit zejména o nakladačích: čelních traktorových, smykem řízených a kolových různé konstrukce a koncepce.

Konstrukce čelních nakladačů
 
Menší a středně výkonné zemědělské kolové traktory ve spojení s čelními nakladači patří vůbec mezi nejoblíbenější manipulační techniku na farmách. Jako menší a kompaktní traktory můžeme označit modely do výkonové hranice asi 74 kW (100 k), středně výkonnými zástupci jsou pak modely o výkonu kolem 110 kW (150 k). Setkáváme se rovněž s výkonnějšími modely, neboť středně výkonné zemědělské kolové traktory klasické koncepce nabízejí dnes vyšší výkon motoru než zmíněných 150 koňských sil. I výkonnější modely lze osadit čelním nakladačem, jejich přední výrobci nabízejí vhodné modely taktéž pro kolové traktory výkonové kategorie 147 až 221 kW (200 až 300 k) a výkonnější. Z pohledu manipulace s materiálem v rámci farmy však chybí těmto traktorům již zmiňované kompaktní rozměry a potřebná obratnost.
Každý čelní traktorový nakladač se skládá ze čtyř konstrukčních skupin či prvků. Prvním konstrukčním prvkem je rám, je­hož prostřednictvím se nakladač agreguje s traktorem. Tento rám má přesnou specifikaci pro konkrétní model či modely traktorů. Druhou částí je výložník, který je hlavním pracovním mechanismem nakladače, dodává se v různých provedeních. Aby mohla obsluha nakladač ovládat, je jeho další součástí ovládání, a to buď konstruované výrobcem nakladače, nebo jsou ovládací prvky nakladače propojeny přímo s ovládáním traktoru, a není tudíž nutné další ovládací zařízení pořizovat. Čtvrtou skupinu představuje nepřeberné množství manipulačních adaptérů a nástavců. Každý z uvedených konstrukčních prvků nabízí odlišné varianty a skládá se z různých komponentů.

Rychlé a komfortní zapojení
 
Čelní traktorové nakladače se v současnosti dodávají s rychloupínacím systémem mezi rámem a výložníkem, kdy je možné poměrně jednoduše výložník odpojovat a zapojovat. Pokud nepotřebujeme s nakladačem pracovat, představuje zbytečnou zátěž, někdy však může plnit roli žádaného zatížení traktoru. Nepsaným standardem při zapojování nakladače je tzv. sdružená rychlospojka, tedy soustředění hydraulických hadic, případně s elektrickou zásuvkou, do jedné spojovací konzole. Zvyšuje se tak komfort a rychlost zapojování. Výložník se dodává zpravidla s tzv. paralelogramem, který umožňuje automatické vyrovnávání pracovního nářadí v závislosti na pohybu výložníku. Některé jednodušší modely tímto systémem vybaveny nejsou, jiní výrobci nabízejí ucelené modelové řady, a to jak ve variantách s paralelogramem, tak bez něj. Součástí všech nově montovaných čelních nakladačů je zpravidla tlumič kmitů. Ten přispívá k většímu komfortu během přejezdů a rovněž eliminuje přenášení rázů mezi výložníkem a trakčním prostředkem. Tlumič rázů je možné deaktivovat prostřednictvím ovládání nakladače.
Výložník je většinou opatřen rychlozávěsem pro upínání nářadí, který může být vybaven mechanickou či hydraulickou aretací. S upínáním nářadí souvisí ještě jeden prvek výbavy, a sice přídavná hydraulické funkce – jeden či dva okruhy pro ovládání nářadí. Jeden přídavný okruh je zpravidla součástí všech nově montovaných nakladačů. Dva okruhy jsou určeny pro speciální nářadí, například zametací kartáč nebo frézovací lopatu apod. Také tyto okruhy mohou být opatřeny podobnou sdruženou rychlospojkou, jakou je vybaven výložník pro agregaci s traktorem. Poslední součástí nakladače je ovládání. U moderních typů je základem joystick s bovdenovými táhly, jako komfortní můžeme označit elektrické ovládání a možností je rovněž propojení s komfortním ovládáním hydraulického systému trakčního prostředku.

Smykem řízené nakladače
 
Smykem řízené nakladače pocházejí původně ze stavebnictví, avšak díky své obratnosti, takřka nulovému poloměru otáčení a přehledu obsluhy nad přídavným nářadím se zabydlely i v zemědělské výrobě.
Jejich doménou jsou především zpevněné povrchy či mírný terén, a proto je řada zemědělců využívá zejména ve stájových provozech. Podle určení se osazují pneumatikami se zemědělským či tzv. průmyslovým typem dezénu. Jednotlivé modely vynikají především kompaktními rozměry. Aby nebyla volba tak jednoduchá, jako alternativa ke smykem řízeným modelům je na trhu k dispozici široká nabídka kolových mininakladačů, kompaktních kloubových modelů a také teleskopické nakladače a manipulátory speciální konstrukce.
Smykem řízené nakladače můžeme rozdělit na první pohled do dvou základních kategorií, a to podle druhu podvozku. Renomovaní výrobci této techniky nabízejí varianty s klasickým kolovým podvozkem anebo s podvozkem pásovým. V posledních letech se využívají osvědčené pásy vyrobené ze zpevněné technické pryže, známe je také z větší zemědělské techniky či na­opak z tzv. minibagrů. Pracoviště obsluhy může mít podobu prosklené kabiny, což je i v našich podmínkách nejčastějším řešením, avšak jednotliví výrobci nabízejí rovněž kabinu bez prosklení s ochrannými mřížemi. Pro některé trhy jsou k dispozici také modely s ochrannou stříškou. K dalším znakům smykem řízených modelů patří rameno či ramena výložníku. Některé modely jsou opatřeny bočně uloženým ramenem, kdy obsluha nastupuje bočními dveřmi, obdobně jako když vstupuje do kabiny traktoru. Častěji se setkáme s dvojitým ramenem, kdy je vstup do kabiny umožněn čelním otevíratelným oknem, které plní funkci vstupních dveří a ob­sluha nastupuje do kabiny přes nářadí. Pro potřeby zemědělských provozů se ramena dodávají také v provedení s přídavnými hydraulickými okruhy k ovládání pro zemědělskou manipulaci typického nářadí.

Intuitivní ovládání
 
Ovládání pracovních funkcí nakladače je vyřešeno zpravidla dvojicí joysticků, či jakýchsi ovládacích rámů a kombinací obou druhů ovládacích prvků. Rovněž zde nalezneme ovládání nožními prvky. Ovládání působí na první pohled poněkud složitě, avšak většina výrobců se ho snaží koncipovat jako intuitivní. Systém ovládání, provedení ovládacích prvků a jejich konfiguraci je možné různě upravovat při sestavování konkrétní konfigurace nakladače. Na rozdíl od traktoru vybaveného čelním nakladačem nebo jiného typu kolového nakladače, kde má ob­sluha k dispozici klasický volant a většina také páku pro reverzní řazení, zde zvládá obsluha s výše popsanými prvky veškeré úkony, tj. ovládání jízdních režimů a manipulaci s materiálem ve všech směrech.
S ovládáním souvisí také pohon pojezdu, respektive rychlostní rozsahy. Základní modely se dodávají většinou s jedním rychlostním rozsahem, například do 10 km/h, vyšší výkonové kategorie se nabízejí s více rychlostními rozsahy, kupříkladu prvním rozsahem do 10 km/h a druhým do 20 km/h v případě kolových modelů. U pásových nakladačů mohou být maximální rychlosti o něco nižší. Smykem řízené modely pokrývají výkonem pohonných jednotek oblast asi 25 až 74 kW (34 až 100 k). Některé smykem řízené nakladače velmi kompaktních rozměrů se dodávají s motory o výkonu přibližně od 15 kW (20,4 k) výše. Jde buď o agregáty vlastní konstrukce, nebo o pohonné jednotky výrobců, kteří se specia­lizují právě na vývoj a výrobu motorů pro kompaktní techniku. Požadované výkonnosti smykem řízeného nakladače odpovídá také výkonnost hydraulického systému, s nímž souvisí jak nakládací kapacita, rychlost ovládání ramene a adaptérů, tak možnosti regulace rychlosti pojezdu.
V rámci nabídky jednoho modelu se tak setkáme s různými alternativami z pohledu výkonnosti hydraulického čerpadla.

Kompaktní a jiné nakladače

Kolových nakladačů existuje řada, avšak v souvislosti s manipulací, například v rámci stájových areálů, jde o kompaktní modely a stroje střední výkonové kategorie. Naopak pro manipulační práce při naskladňování silážních žlabů či práce na faremních hnojištích jsou vhodné zejména tzv. velké kolové nakladače. V poslední době se můžeme setkat s určitým oživením nabídky některých dodavatelů o modely kolových nakladačů, které se ve stavebnictví označují jako kolová rypadla. Koneckonců kolové modely všech výkonových kategorií pochází původně ze stavebnictví a řada výrobců ryze stavebních strojů dodává své produkty s úspěchem do zemědělských provozů.
Začněme kompaktními modely, které se dodávají z pohledu pracoviště obsluhy s ochranným sklopným rámem, dále v konfiguraci s rámem a stříškou a nechybí provedení s prosklenou, plnohodnotnou kabinou. Některé modely tzv. mininakladačů se dodávají ve výbavě, pouze typy vy­užívají řiditelné nápravy různé konstrukce a konfigurace. Pokud budeme hovořit o pohonných jednotkách, můžeme konstatovat, že kompaktní modely se osazují zpravidla tří- a čtyřválcovými agregáty o výkonu asi 13 až 40 kW (18 až 55 k). Střední výkonovou třídu charakterizuje výkon na úrovni kolem 50 až 75 kW (68 až 102 k) a samozřejmě se setkáme s výkonovými parametry mezi oběma zmíněnými výkonnostními řadami. Středně výkonné kolové nakladače o výkonu motoru okolo 88 až 96 kW (120 až 130 k), které zejména co do rozměrů spíše zapadají mezi kompaktní modely, můžeme z pohledu výkonu motoru zařadit mezi velké kolové nakladače, jež se dodávají s motorem o výkonu asi od 103 kW (140 k) výše. Ně­kteří výrobci pak řadí mezi tzv. velké kolové nakladače rovněž modely, které jsou zde označeny coby střední výkonová kategorie. Z hlediska charakteristiky pohonných jednotek lze dodat, že v případě některých mininakladačů používají výrobci rovněž zážehové agregáty, přičemž jde zpravidla o dvouválcová provedení.

Na jedné farmě více typů 

Budoucí uživatel má na výběr, jakým užitným vlastnostem konkrétního nakladače dá přednost při jeho výběru. Proto se setkáme s tím (a to platí pro všechny popisované kategorie), že na jedné farmě nalezneme různé kategorie manipulační techniky, například kompaktní kloubový nakladač na straně jedné a na straně druhé velký kloubový model pro nejtěžší práce. Menším a středním podnikům a farmám jsou určeny zejména modely, které v sobě řadu vlastností kombinují. Z hlediska dodavatelů pohonných jednotek jde opět o modely vlastní konstrukce nebo o agregáty renomovaných výrobců.
Tyto stroje můžeme rozdělit i z pohledu konstrukce výložníku. Setkáme se jak s nabídkou klasického ramene s paralelogramovou konstrukcí, tak s teleskopickým provedením výložníku, díky čemuž spadají některé modely do kategorie teleskopických nakladačů. Výložník je opět osazen rychloupínacím systémem s mechanickou nebo hydraulickou aretací a také zde je možné volit z nabídky přídavných hydraulických okruhů. Ovládací prvky se dodávají v podobě klasického pákového ovládání rozváděčů nebo se používá komfortní joystick. Znovu se se­tkáváme s ovládáním některých funkcí či pojezdu prostřednictvím nožních ovládacích prvků. Z hlediska konstrukční rychlosti můžeme říci, že kompaktní modely nabízejí obdobné možnosti jako popisované smykem řízené modely, vyšší výkonové kategorie se dodávají v provedení s maximální rychlostí 20 až 30 km/h a setkáme se také s modely o maximální pojezdové rychlosti okolo 35 km/h.

Kloubové modely a kolová rypadla 

Obě kategorie původně vycházejí ze stavebnictví, našly si však řadu uživatelů v zemědělské výrobě. Velké kolové nakladače se dodávají v poměrně širokém výkonovém spektru asi 103 až 250 kW (140 až 340 k), avšak pro manipulační práce v oblasti zemědělství jde o výkony kolem 125 až 170 kW (170 až 230 k). Z pohledu konstrukce pohonných jednotek jsou vybaveny čtyř- a šestiválcovými vznětovými přeplňovanými motory. Konstrukce ramene je obdobná jako v případě menších modelů, tj. paralelogramová. Někteří výrobci nabízejí tzv. standardní provedení a provedení s prodlouženým dosahem. Jinou možnost představuje teleskopické rameno, přičemž některé modely mají teleskopické rameno konstruováno jako otočné, zhruba v rozsahu okolo 180°. Z hlediska systému agregace nářadí a hydraulických okruhů platí obecně to, co bylo již řečeno v případě kompaktních modelů. Teleskopické rameno není výsadou středně výkonných strojů, ale můžeme se s ním setkat také ve výkonové kategorii kolem 125 až 155 kW (170 až 210 k). Velké kolové nakladače se dodávají s komfortní klimatizovanou kabinou, ovládání hlavních pracovních funkcí zajišťuje obsluha prostřednictvím joysticku. Pohon pojezdu může být hydrostatický, případně se některé modely dodávají také s převodovkou se stupni řazenými pod zatížením.
Závěrem se zmíníme o kolových rypadlech, která se s příslušnými adaptéry používají při manipulaci se zemědělskými materiály. V tomto případě jde zejména o drapáková provedení. Podvozek je koncipován jako dvouosý s řiditelnou nápravou či nápravami a je opatřen, vzhledem k otáčení věže nakladače o 360°, hydraulicky ovládanými aretačními opěrami. Některé modely se dodávají také v provedení s hydraulicky otočným ramenem, a to v úhlu 180° při práci v místech, kde by bylo otáčení celé konstrukce obtížné. Oba způsoby otáčení se za určitých podmínek rovněž doplňují. Tyto stroje se dodávají se čtyřválcovými motory o výkonu asi 74 až 96 kW (100 až 130 k), opět jde o modely vlastní konstrukce či motory od externích dodavatelů. Pracovní funkce se ovládají prostřednictvím joysticků umístěných v loketních opěrkách sedadla obsluhy. Vzhledem k tomu, že je nakladač opatřen klasickým kolovým podvozkem, je nedílnou součástí ovládání volant, obdobně jako v případě velkých kolových modelů, a nechybí nožní ovládání. Co se konstrukční pojezdové rychlosti týká, u zmíněných modelů je asi 20 až 30 km/h. Nabízí se různé rychlostní rozsahy pro pohyb od nejtěžšího terénu až po silniční přepravu.

 

Klíčové informace

– K manipulaci v zemědělském provozu jsou určeny čelní traktorové nakladače, smykem řízené a kolové nakladače různé konstrukce a koncepce.
– Při výběru hrají důležitou roli především obratnost, kompaktní rozměry, výkonnost, univerzální nasazení a bohatá nabídka rychle vyměnitelných adaptérů a nástavců.
– Mezi nejoblíbenější manipulační techniku na farmách patří menší a středně výkonné zemědělské kolové traktory ve spojení s čelními nakladači.
– Díky své obratnosti, takřka nulovému poloměru otáčení a přehledu obsluhy nad přídavným nářadím se v zemědělské výrobě zabydlely i smykem řízené nakladače.
– Na trhu je také velký výběr kompaktních a jiných nakladačů včetně kloubových modelů a kolových rypadel
.

 

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down