Nákup kuřat se v dubnu meziročně zvýšil o osm procent

Nákup drůbeže byl letos v dubnu přibližně stejný jako v předchozím měsíci, ale o šest procent vyšší než ve stejném období loňského roku. Nákup kuřat, který tvoří největší objemový podíl v nákupu veškeré drůbeže, se proti březnu příliš nezměnil, avšak vzhledem k dubnu 2004 se zvýšil o osm procent, uvedla Ilona Bardiovská z oddělení statistické služby ministerstva zemědělství.

Nákup drůbeže celkem 24,92 tis. tun nezahrnuje v tomto měsíci pro nedostatečný počet respondentů nákup slepic a kachen. Nákup slepic vzrostl od března téměř 2,5krát, přesto byl asi o pětinu nižší než v dubnu 2004. Nákup kachen se zvýšil v porovnání s březnem a s loňským dubnem asi o 60 %. Přesné údaje u kachen a slepic však nelze uvést z důvodu ochrany dat. Nákup krůt se při srovnání se sledovanými měsíci snížil o 19 %, respektive o 23 %. Husy v dubnu opět nakupovány nebyly, . vyplývá dále z výsledků resortního šetření.
Průměrné nákupní ceny drůbeže v třídě A se v porovnání s březnem a s dubnem 2004 poněkud snížily. Výraznější pokles proti minulému měsíci (o 16 %) byl zaznamenán u nákupní ceny slepic. Kolísání nákupních cen slepic však souvisí s typem a množstvím nakupované drůbeže. Rovněž u krůt došlo v tomto měsíci ke snížení nákupní ceny, zejména při srovnání s loňským dubnem (o 9 %).
Celkové zásoby drůbeže nedělené se podle Bardiovské od března zvýšily o 36 %, avšak při srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesly o 44 %. K největšímu zvýšení zásob (o 47 %) došlo v dubnu u kuřat, přestože jejich zásoby v porovnání s dubnem 2004 byly poloviční. Vzhledem k loňskému dubnu bylo zaznamenáno výrazné zvýšení zásob slepic a hus a naopak velké snížení zásob kachen. Celkové množství zásob drůbeže nedělené (2,06 tis. tun) nezahrnuje údaje o zásobách hus, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany individuálních údajů.
Zvýšení zásob drůbežích výrobků celkem (o 3 %) bylo proti předchozímu měsíci a dubnu 2004 opět ovlivněno zvýšením zásob drůbeže dělené (o 4 %). Také zásoby drůbežích polotovarů od března mírně vzrostly. Naopak v zásobách drůbežích drobů došlo ke snížení, zejména v porovnání s loňským dubnem, a to o 36 %, uvádí výsledky resortního šetření.
Prodej drůbeže nedělené poklesl v dubnu o 11 %. Ke zvýšení prodeje došlo proti březnu jen u slepic (o 41 %). Při srovnání s dubnem minulého roku se zvýšil pouze prodej kuřat (o 5 %), prodej ostatní drůbeže zaznamenal pokles.
Prodej drůbežích výrobků celkem se snížil v porovnání s oběma měsíci o 7 % a o pět procent. Nejvýrazněji poklesl vzhledem k březnu prodej ostatní drůbeže dělené (o 33 %). Naopak největší zvýšení prodeje bylo zaznamenáno při srovnání se sledovanými obdobími u drůbežích konzerv. Poměr prodeje drůbežích výrobků se měsíčně neustále mění v závislosti na zakázkách jednotlivých zpracovatelů.
Podle údajů získaných šetřením zůstaly v dubnu zpracovatelské ceny většiny vybraných drůbežích výrobků přibližně na stejné úrovni jako v březnu. Nejvíce se oproti březnu zvýšila cena krůtího separátu (o 35 %). Nejvýraznější růst cen v porovnání s dubnem roku 2004 byl zaznamenán u drůbežích separátů, pokles naopak u ceny kuřecích půlek a čtvrtek (o 34 %).
Podle údajů ČSÚ se v porovnání se sledovanými měsíci zvýšily spotřebitelské ceny kachen až o 5 %, ceny kuřat naopak o dvě procenta klesly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *