Nákup půdy z daní odepsat nepůjde

Podporu zemědělců a podnikatelů v lesní výrobě, kterou navrhli poslanci ODS, se dnes v Poslanecké sněmovně nepodařilo prosadit. Podle návrhu by se měl zákon o daních z příjmů změnit tak, aby si podnikatelé v zemědělství mohli snížit hospodářský výsledek o cenu za nákup pozemků určených k zemědělskému využívání, a snadněji tak nakoupili pronajatou půdu, na které nyní hospodaří.

Podle ministra zemědělství Jaroslava Palas jsou zemědělci i tak zvýhodňováni ve svém podnikání, například předkupním právem k půdě a rozložením splátek za půdu na 30 let. Jeho argumenty ale zpochybnil zemědělský expert ODS Miloslav Kučera. Současný právní řád kategorizuje půdu (pozemky) jako hmotný majetek, který nelze odepisovat. Pořizovací cena je však výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Poplatník provozující zemědělskou a lesní výrobu si tak dle současného právního řádu musí nakupovat svůj nejzákladnější výrobní prostředek pouze ze zisku po zdanění.
ODS argumentovala, že zemědělství v tuzemsku se dostalo do ojedinělé a komplikované situace. Poplatníci provozující zemědělskou a lesní výrobu hospodaří více než z 90 procent na půdě pronajaté. ODS se proto obává, že farmáři EU by mohli mít velký zájem na výkupu českých polí, což by mohlo mít vliv na zaměstnanost, ale i například na výkon práva myslivosti.
Palas informoval, že vláda se snaží v rozpočtu na rok 2004
vytvořit takový finanční rámec resortu zemědělství, aby zemědělci mohli po vstupu do unie přežít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *