Nařízení chrání borůvky a přírodu

Správa Krkonošského národního parku již po deváté omezila vstup z důvodu ochrany přírody do některých oblastí v Krkonošském národním parku. Hlavním důvodem tohoto opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Pracovníci Správy KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu. Nařízení začne platit 20. července. Informoval o tom Radek Drahný, zástupce mluvčí Správy KRNAP.

Účelem nařízení č. 7/2009 ze dne 25. 6. 2009 je omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku s výjimkou značených turistických cest Klubu českých turistů a cyklotras vyhrazených Správou KRNAP. Vydané nařízení v žádném případě neomezí běžné návštěvníky, kteří nadále budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet, resp. projíždět bez omezení.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak potravní základna pro semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje. Většina lokalit s omezeným vstupem se nachází v I. a II. zóně národního parku, kde je vstup mimo značené cesty zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny, resp. Návštěvním řádem Krkonošského národního parku. Současné nařízení se tedy týká hlavně malé části III. zóny KRNAP, kde je normálně volný pohyb povolen a toto nařízení ho dočasně omezuje.
Nařízení o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody bylo rozesláno obecním a městským úřadům, jejichž správního obvodu se nařízení týká. Ty je vyvěsí na úřední desce. Přílohou nařízení je mapa a slovní popis hranic oblastí s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách je omezen vstup. Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrný hřbet, Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory. Nařízení je možné najít také na úřední desce před budovou Správy KRNAP ve Vrchlabí a na internetových stránkách www.krnap.cz.
Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Naopak největší problémy působí polští a ukrajinští „profesionální“ sběrači, kteří podnikají nájezdy na plochy zejména v blízkosti přechodů cest přes státní hranici. Fyzickým osobám, které toto nařízení nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč.
Letos vydané nařízení má pětiletou platnost. Bude platit od 20. 7. do 15. 10. 2009, od 20. 7. do 15. 10. 2010, od 20. 7. do 15. 10. 2011, od 20. 7. do 15. 10. 2012 a od 20. 7. do 15. 10. 2013. V terénu bude území s omezeným vstupem označeno tabulkou s textem „Omezení vstupu mimo turisticky značené cesty v období 20. 7. – 15. 10. 2009“, resp. „2010“, „2011“, „2012“ nebo „2013“ v následujících letech. Text bude uveden také v polské a německé mutaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *