Nastupují tvrdé tresty

Nepodmíněné tresty vězení v rozsahu 13 měsíců až tři a půl roku dostala trojice mužů ze Vsetínska za těžbu dřeva v lesích, na níž neměli příslušná povolení. Rozhodnutí soudu uvítal ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Jak uvedl, jde o jednu ze závažných ekologických škod, které by měla do budoucna dokonaleji postihovat novela trestního zákona: Ta která vstoupí v platnost pravděpodobně v polovině letošního roku. Podle Jany Prchalové, ředitelky legislativního odboru ministerstva životního prostředí, se novela bude týkat úmyslných i nedbalostních trestných činů ohrožování a poškozování životního prostředí.

Půjde například o poškozování lesa těžbou, nakládání s nebezpečnými odpady a také neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy a rostlinami. Za tyto trestné činy bude možné uložit nepodmíněný trest odnětí svobody až na tři roky nebo zákaz činnosti či peněžitý trest. Sazby se zvýší, pokud pachatel spáchá daný čin opětovně, způsobí jím trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí a pokud se mu prokáže, že tak učinil jako člen organizované skupiny. Trest se také zvýší, jestliže se pachatelovo provinění bude týkat zvláště chráněného živočicha či rostliny, které jsou ohroženy vyhubením. V tom případě k postihu postačí, pokud půjde o poškození jediného exempláře. Nejvyšší postih – až osm let odnětí svobody – bude pravděpodobně hrozit například organizovaným vykradačům orlích či sokolích hnízd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *