19.03.2007 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Navrhují dvě sazby plateb

Nový kompromisní návrh na výši a podmínky vyplácení kompenzačních plateb z programu rozvoje venkova předložili minulý týden zástupci ekofarmářů a zemědělců z horských a podhorských oblastí ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Informoval o tom předseda Svazu marginálních oblastí (SMO) Milan Boleslav.

Podle mluvčí ministerstva zemědělství Táni Králové se dalo se očekávat, že rozhodnutí o úpravě podpory na trvalé travní porosty v ekologickém zemědělství vyvolá diskusi. Jako její součást Mze chápe i návrh dvojích sazeb. „Minulý týden jsem se sešel ze zástupci Svazu marginálních oblastí a vysvětlil jim, proč jsme dotaci na travní porosty snížili. V příštím roce i dalších letech budeme dopady všech sazeb analyzovat a v případě potřeby můžeme přistoupit k jejich přehodnocení,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. „Výsledek jednání hodnotíme pozitivně,“ reagoval Boleslav.
Návrh počítá s tím, že by sazby na trvalé travní porosty nebyly kráceny plošně z původních 2650 korun na 1940 korun všem ekozemědělcům, jak navrhovalo ministerstvo zemědělství, nýbrž aby se toto krácení týkalo jen farem se souběžnou konvenční výrobou. Stoprocentně ekologicky hospodařící farmy by přitom měly nárok na kompenzace v původně navržené výši,sdělil Zdeněk Perlinger, předseda Svazu ekologických zemědělců Pro-Bio.U ekofarem se souběžnou konvenční produkcí je podle něj vyšší pravděpodobnost úniku podpor do konvenční produkce.
Gandalovič dříve snížení sazby pro trvalé travní porosty zdůvodnil neuspokojivou strukturou ekologického zemědělství, kde v drtivé míře převládají právě louky a pastviny, a jen menší část představuje orná půda. To je podle něj také důvodem nedostatečné nabídky biopotravin z domácích surovin.
Králová připomněla, že ministerstvo se snaží přispět ke zvýšení povědomí spotřebitelů o přínosu ekologického zemědělství pro člověka i krajinu a významu produkce a spotřeby biopotravin. Proto se ve spolupráci s nevládními organizacemi cíleně a dlouhodobě zaměřuje na propagaci a osvětu veřejnosti v těchto tématech. Každoročně se zvyšují také finanční prostředky určené na tyto aktivity. Zatímco v loni šly na propagaci ekologického hospodaření čtyři miliony korun, letos by to mělo být více než šest milionů korun, sdělila s tím, že MZe je partnerem celé řady akcí, například mezinárodní Letní akademie ekologického zemědělství v Lednici. Podle Gandaloviče především propagaci, zpracování a marketing bude od příštího roku podporovat nový Program ekologické zemědělství a biopotraviny, který byl nedávno schválen. „Počítáme v něm s různými novinkami, například s pilotním projektem Bio do školek,“ doplnil ministr.Na propagaci ekologického zemědělství se Česká republika snaží získat také prostředky z Evropské unie. Evropské komisi předložila ke schválení projekt, v němž pro roky 2008 až 2010 počítá s rozpočtem 30 milionů korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down