02.07.2010 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrhy pro evropskou produkci mléka

Sedm doporučení jak dosáhnout zlepšení v sektoru navrhla skupina na vysoké úrovni pro mléko. Týkají se zejména smluvních vztahů mezi dodavateli a odběrateli, zlepšení pozice farmářů společným vyjednáváním podmíneky dodávek mléka včetně jeho ceny, možnosti využít mezioborové organizace známé ze sektoru ovoce a zeleniny, větší transparentnosti i zlepšení statistiky, zdokonalení obchodních norem i označování původu, odlišení od mléčných imitací či důrazu na inovace a výzkum

Ustanovením skupiny loni v říjnu reagovala Evropská komise na hlubokou krizi, jež postihla evropské producenty mléka. Komise očekává, že skupina složená ze zástupců členských zemí a vedená Jeanem-Lucem Demartynim, šéfem Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri), najde opatření, která pomohou v budoucnu podobným výkyvům předcházet. Výsledkem práce skupiny je více než 50stránková zpráva, kterou dostane rada ministrů zemědělství a příslušný výbor Evropského parlamentu. Rada by měla o návrhu diskutovat v červenci.
Smluvní vztahy
Podle členů skupiny je třeba zlepšit informovanost a posílit odpovědnost všech článků řetězce. Je nutné, aby lépe odpovídaly na signály trhu a přizpůsobovaly nabídku poptávce. Podle skupiny by komise měla zvážit, jakým způsobem by bylo možné – obecnými zásadami nebo legislativou – zajistit a zlepšit využívání dobrovolných písemných smluv, které by měly zahrnovat tyto klíčové body:
• dobu splatnosti, a vzorec pro výpočet ceny dodaného mléka,
• objem mléka, který může nebo musí být dodán,
• dobu dodávek,
• trvání smlouvy.
Členské státy by mohly zavést tyto smlouvy jako povinné.
Zvýšení vyjednávací síly producentů Komise by podle skupiny měla také zvážit návrh na legislativní ustanovení, které by umožnilo aby organizace producentů mléka mohly sjednávat smluvní podmínky s mlékárnami včetně cen společně pro všechny nebo pro některé své členy. Týkalo by se to určitého podílu mléka v EU a je otázka, zda by mělo jít o trvalé, nebo dočasné opatření.
Meziodvětvové organizace Skupina doporučuje, aby komise prověřila, zda by i v mléčném sektoru nenašly využití meziodvětvové organizace, které fungují v oblasti ovoce a zeleniny.
Zvýšit transparentnost
Odborníci také vyzývají komisi, aby pracovala na evropském nástroji pro monitoring cen, který by zajistil lepší informace a umožnil jejich využití. Více údajů by podle nich měl také poskytovat Eurostat a statistické úřady jednotlivých členských zemí.
Tržní opatření
Podle skupiny se stávající záchranná síť osvědčila. Nicméně členové skupiny žádají komisi, aby pro budoucí společnou zemědělskou politiku po roce 2013 hledala nové tržní nástroje. Ty však musí spadat do zeleného boxu Světové obchodní organizace (WTO). Cílem by mělo být omezení kolísání cen a poptávky. Komise by také měla zvážit možnost zjednodušení futures trhů.
Normy a značení
Komise by podle skupiny měla zajistit dokonalé odlišení mléčných výrobků od jejich falzifikátů a zabránit, aby se názvy vyhrazené pro mléčné výrobky používaly pro jejich imitace. Skupina také navrhuje, aby komise zvážila možnost povinného či dobrovolného značení míst (farem), z nichž pocházejí základní primární mléčné výrobky.
Výzkum a inovace
Velký význam mají výzkum a inovace. Komise by podle expertů zastoupených ve skupině měla navrhnout možnosti podpory inovací ve společné zemědělské politice platné po roce 2013, a to zejména v rámci rozvoje venkova. Měla by také lépe informovat o možnostech, které pro podporu inovací existují v současných programech rozvoje venkova i rámcových výzkumných programech. Je na členských státech, aby tyto možnosti plně využily. Výzkum by měl definovat jasné prioroty v oblasti mléka a mléčných výrobků a zaměřit se na dokonalejší využití všech příležitostí, které se mu dnes v národních iI unijních programech nabízejí.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down