02.06.2008 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Neformálně o vážných věcech

Zajištění kvalitních potravin pro rostoucí světovou populaci za rozumnou cenu při současném zachování biodiverzity, ochraně krajiny a přírodních zdrojů spolu s otázkami spojenými s kontrolou funkčnosti společné zemědělské politiky měli v uplynulém týdnu na programu ministři zemědělství Evropské unie na svém neformálním setkání ve slovinském Brdu.

Ministři zemědělství evropské sedmadvacítky ocenili v nedávno prezentovaných návrzích na úpravu společné zemědělské politiky unie (SZP) vycházejících z její zdravotní kontroly (health check, kontrola funkčnosti) zejména větší důraz na regionální aspekty. Podrobněji se k návrhu Evropské komise (viz Zemědělec č. 22) ministři vrátí na svém červnovém oficiálním jednání.
Modulace by měla být srovnatelná
Česká republika podporuje modulaci jako nástroj přesouvající finanční prostředky z prvního pilíře SZP (zemědělství) do druhého (rozvoj venkova). To podle mluvčího ministerstva zemědělství Petra Vorlíčka přináší výrazné posílení zdrojů na potřebnou modernizaci evropského hospodaření. Jak mluvčí uvedl, ministr zemědělství Petr Gandalovič v Brdu upozornil, že objem modulací převáděných prostředků by měl být v jednotlivých členských státech srovnatelný. Gandalovič zároveň zdůraznil, že Česká republika usiluje o odstranění historických nesrovnalostí a prosazuje, aby nově zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou zemědělskou strukturu jednotlivých zemí.
Podle komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerové Boelové je smyslem zdravotní kontroly SZP, dále oslabit spojení mezi přímými platbami a produkcí, a tím umožnit zemědělcům pružněji reagovat na signály trhu a maximalizovat jejich produkční potenciál. Řada opatření, například omezení tržních intervencí, postupné navyšování kvót na mléko až do úplného odstoupení od nich v roce 2015 nebo zrušení povinnosti vynětí určitého podílu orné půdy z produkce (set aside) usnadní podle komisařky farmářům reagovat na nové výzvy, včetně klimatických změn, zlepšení hospodaření s vodou nebo ochrany biologické rozmanitosti.
Krize ukázala potřebu zvýšit produkci
Podle Gandaloviče by se s ohledem k současné potravinové krizi mělo jedním ze základních prvků SZP opět stát hledisko potravinové bezpečnosti a zajištění růstu produkce potravin. Zároveň by se měly odstraňovat nejrůznější bariéry a omezení. ČR zároveň, jak ministr uvedl, podporuje širší aplikaci inovačních technologií do zemědělské výroby a mezinárodní obchod oproštěný od diskriminačních prvků.
Triumvirát se radil o svých prioritách
Neformální setkání využili šéfové delegací Francie, České republiky a Švédska, aby znovu prodiskutovali priority osmnáctiměsíčního koordinovaného předsednictví Evropské unie. Mimo jiné to bude zdravotní kontrola SZP a realizace jejích výsledků, zelená kniha řešící politiku kvality, nová definice tzv. méně příznivých oblastí, lesnický balíček nebo pomoc nejchudším oblastem.
Naše představy „České předsednictví se například soustředí na zkvalitnění života na venkově, rozvoj venkovských oblastí a podporu jejich ekonomické soběstačnosti. K problematice tak zvaných méně příznivých oblastí, neboli LFA, chce české předsednictví přispět sjednocením ukazatelů využívaných pro jejich vymezení a stanovením způsobu měření intenzity přírodního znevýhodnění v jednotlivých členských státech,“ vysvětlil Gandalovič. Všichni tři ministři se shodli na tom, že otázky kolem zdravotní kontroly SZP je třeba uzavřít do konce letošního roku. Oblasti, které se v tomto termínu uzavřít nepovede, bude muset řešit naše předsednictví. I když budou Francouzi v jednání o úpravách SZP úspěšní, bude podle prvního náměstka ministra zemědělství ČR Ivo Hlaváče mít české předsednictví náročný úkol zavést výsledky konsenzu, na němž se členské státy dohodnou, do praxe. „České předsednictví bude muset nově nastavit systém a vyřešit kontinuitu již otevřených témat - tzv. dossiers, u kterých bude spolurozhodovat rada a Evropský parlament,“ dodal Hlaváč a upozornil, že stanovisko Evropského parlamentu k výsledkům zdravotní kontroly SZP by mělo být známo v září.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down