09.08.2013 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejefektivnější řešení složitých úkolů

Pro toho, kdo požaduje standardní provedení traktoru s bohatou úrovní výbavy, je určena prémiová kategorie traktorů, dnes již běžně s velkým množstvím elektroniky. Komfortní pracoviště je téměř samozřejmostí u traktorů vyšší výkonové třídy, v nichž tráví obsluhy dlouhé směny. Naopak ve střední a nižší výkonové kategorii existuje možnost volby i jednodušeji vybaveného traktoru za příznivou cenu.

Traktor jako zdroj tahového výkonu, hydraulického výkonu a výkonu přenášeného přes vývodové hřídele na agregované nářadí je poměrně komplikovaným strojem. Úkolem konstruktérů je vyřešit pohon nářadí co nejefektivněji spolu s ovládáním příznivým pro řidiče při zajištění bezpečnosti provozu, požadovaných rozměrů stroje a vhodné hmotnosti.
Například ergonomie ovládání v kabině doznala značných pokroků, a co se týká provedení vývodových hřídelů, je třeba předem znát požadavky přípojných strojů na přenášený výkon. Touto zásadou je třeba se řídit při specifikaci nového traktoru, vždy znát jeho způsob využití a požadavky agregovaných strojů, případně podmínky nasazení.

Rozhraní mezi strojem a jeho řidičem

V poslední době procházejí rychlým vývojem nejen motory traktorů, ale také jejich kabiny. Tato periferie mezi strojem a jeho obsluhou má umožnit řidiči zadávat povely stroji rychle a přesně na základě znalosti důležitých informací o provozních veličinách.
Traktory vyšší výkonové třídy nabízejí luxusní otočné sedadlo s ovládacími prvky a monitorem integrovaným do loketní opěrky s možností plného nastavení. Tak, jak si řidič podle potřeby a prováděné práce natáčí sedadlo, se zároveň pohybuje a natáčí i loketní opěrka. Volant lze výškově nastavovat a upravovat i jeho naklonění, což se v dlouhých směnách ocení. Komfortní sedačky umí nejen tlumit kmity, ale mají též aktivní klimatizaci: vyhřívání pro práci v chladném období a chlazení pro letní měsíce. To je nejenom příjemnější, ale také zdravější. Automatická klimatizace kabiny umožňuje vybrat si ideální teplotu pro pohodlnou práci.
Daří se také snižovat hlučnost v kabině, o výrazný pokles se postaraly nové motory se systémem katalytické redukce SCR. Někteří výrobci uvádějí úroveň hluku v uzavřené kabině při jmenovitých otáčkách motoru na úrovni pouhých 68 d(B)A.

Aktivní odpružení kabiny

Výrobci traktorů také zdokonalili systémy odpružení. V kombinaci odpružení přední nápravy, kabiny a sedačky se podařilo komfort obsluhy výrazně zvýšit. Nejnovější variantou jsou tzv. aktivní systémy odpružení kabiny. Vyznačují se tím, že v závislosti na podmínkách jsou měněny charakteristiky odpružení nebo tlumení nárazů.
Tlumení vertikálních kmitů je výsledkem souhry odpružení přední nápravy, kabiny a sedačky. Zde tedy musí být činnost všech těchto prvků v souladu, což je úkolem konstruktérů při vývoji traktoru. Odpružení sedačky má samozřejmě také svůj význam. Na pocit pohodlí za jízdy má vliv i účinnost při tlumení horizontálních výkyvů (tj. do strany, příp. dopředu). Zde se sedačky kývají ještě více než kabiny samotné, protože sedák s řidičem je ve vyšší poloze než podlaha kabiny. V účinnosti, a tudíž i v úrovni pohodlí za jízdy se systémy jednotlivých výrobců vzájemně odlišují.

Automatizace usnadňuje ovládání

Vzhledem k tomu, že traktor při práci na poli vykonává své úkony opakovaně, vyvinuli výrobci různé systémy automatizace pracovních operací.
Sem patří například automatické řazení rychlostních stupňů v závislosti na zatížení a otáčkách motoru, pojezdové rychlosti a poloze plynového pedálu. Tuto automatiku si řidič aktivuje a řídicí jednotka převodovky pak řadí jednotlivé rychlostní stupně tak, aby byly buď zachovány otáčky motoru na konstantní úrovni (při práci s nářadím poháněným od vývodového hřídele), nebo motor pracoval v oblasti, kde má nejpříznivější spotřebu paliva (tzv. Eco-režim) nebo kde poskytuje maximální výkon (režim Power). Řidič si ještě může omezit rozsah rychlostí, v nichž bude automatické řazení probíhat. Názory na tyto automatické systémy jsou různé, někteří řidiči je využívají hojně, jiní například jen při jízdě po silnici a další se spoléhají sami na sebe.
V praxi se ale ukázalo, že zvláště u výkonných traktorů dokáže automatické řazení uspořit nezanedbatelné množství paliva. Je to dáno tím, že řídicí jednotka má velmi přesné informace o zatížení motoru a dokáže jeho výkon lépe využívat než obsluha.

Lépe než člověk

Samostatnou skupinou jsou automatické plynulé převodovky, které umí samočinně měnit převodový poměr a zároveň i otáčky motoru. Traktory s těmito převodovkami mají vyšší úroveň výbavy již ve standardu. Je to dáno nejen snahou naplnit očekávání zákazníků po vyšší úrovni komfortu v kabině, ale zároveň umožnit všestranné využití takového traktoru, protože pořizovat ne zrovna laciný stroj jenom pro orbu je trochu škoda. Tím, že dokáže libovolně měnit pojezdovou rychlost nezávisle na otáčkách motoru, je vhodný pro práci se stroji poháněnými vývodovým hřídelem. Ty mohou mít různé požadavky na energetický příkon, takže se vyplatí osazení vývodovým hřídelem až se čtyřmi druhy otáček.

Jak usnadnit agregaci

Opakované zapínání a vypínání vývodového hřídele je možné přenechat souvraťové automatice. Při plnění postřikovače nebo cisterny se dobře využije ovládání vývodového hřídele na obou zadních blatnících. Agregaci polonesených nebo nesených strojů usnadní externí ovládání spodních ramen tříbodového závěsu na blatnících a například výsuv hydraulicky ovládaného horního táhla je možné také napojit na ovládání jednoho vnějšího hydraulického okruhu na blatníku. Díky tomu je možné ze země nastavovat vhodnou polohu nářadí v podélné ose.
Ačkoli se to na první pohled nezdá, takové drobnosti jako úhledná řada spínačů nad blatníky zadních kol traktoru dokáže citelně zjednodušit a urychlit úkony vykonávané denně. Jednotliví výrobci mají různě zpracovanou ochranu před nechtěným spuštěním, takže například před zapnutím vývodového hřídele vně traktoru je třeba tuto možnost povolit v kabině.

Ovládání ovlivňuje produktivitu

Loketní opěrky jsou stále oblíbené. Multifunkční ovládací páky jsou vyřešeny různě, ale velké obliby se dočkaly joysticky pro ovládání vnějších okruhů hydrauliky, případně čelního nakladače. U druhé varianty se ocení, pokud jsou v hlavici joysticku zároveň integrované spínače pro řazení rychlostních stupňů.
Díky tomu může řidič levou rukou ovládat reverzaci a pravou jak pohyby nakladače, tak i rychlost jízdy a otáčky motoru.
Výhodou je v tomto případě opět plynulá převodovka, protože řidič určuje pojezdovým pedálem přímo požadovanou rychlost jízdy. Může si také nastavit automatickou regulaci otáček motoru podle potřeby průtoku oleje, takže pokud vykloní proporcionálně ovládaný joystick razantněji, zvýší se automaticky otáčky motoru a nakladač vykoná požadovanou funkci rychleji.

Pohodlí reverzace při zatížení

Důležitou roli při práci s nakladačem hraje ovládání reverzace. Dnes již i kompaktní traktory s výkonem 65–115 k mohou být na přání vybaveny elektrohydraulicky ovládanou reverzací, při níž řidič nemusí šlapat na spojkový pedál. Změna směru jízdy je také měkčí a plynulejší. U traktorů s výkonem vyšším již bývá při zatížení ovládaná reverzace standardem. Některé značky mají páčku reverzace pod volantem doplněnou o potenciometr, s nímž si řidič může nastavit agresivitu této činnosti. Nejvyšší komfort poskytují opět plynulé převodovky; k zastavení může řidič používat pouze brzdový pedál, anebo speciální přepínač, který traktor zastaví na místě po potřebnou dobu a po jeho uvolnění se rozjede požadovaným směrem.
Čelní nakladač je využíván traktory všech výkonových tříd v agregaci s nejrůznějším příslušenstvím.

Pokrok v oblasti čelních nakladačů

Moderní traktorové nakladače jsou již konstruovány tak, aby vytvářely s traktorem dokonale integrovanou jednotku, nenarušovaly jeho stabilitu, nepředstavovaly zvýšené namáhání pro rám a přední nápravu traktoru a pokud možno co nejméně narušovaly výhled z kabiny. Jsou běžně vybavovány kombinovanou rychlospojkou pro snadné a rychlé připojení k traktoru a hydraulické hadice jsou vedeny skrz výložník, který je chrání před poškozením.
Traktor pro čelní nakladač může být vybaven kabinou buď s prostorným střešním oknem nebo se sklem, probíhajícím zaobleně do střechy. V obou případech má obsluha vynikající výhled na nakladač a může díky tomu citlivě řídit jeho pohyby. To je důležité nejen při nakládání dopravní nebo aplikační techniky, aby nedocházelo ke kontaktu adaptéru s hranou ložné plochy, ale také při práci uvnitř budov.

Užitečná elektronika

Omezený prostor znamená také omezenou výšku zdvihu z důvodu nebezpečí kontaktu s konstrukcí budovy. Pro tyto případy vyvinuli někteří výrobci traktorů elektronicky ovládané čelní nakladače. Řidič si může nastavením z kabiny omezit výšku zdvihu nakladače a úhel vyklopení lopaty. Je to důležitá funkce pro zvýšení bezpečnosti práce v nízkých halách nebo při nakládání návěsů s vysokou korbou.
Zvolené hodnoty lze uložit do paměti a později znovu používat.
Funkce zatřesení nakladačem umožňuje rychlé vyprázdnění přilnavého materiálu, zatímco účinné odpružení eliminuje ztráty při manipulaci se sypkým materiálem.

Kontrola působících sil za jízdy

Kontrolu nad plněním dopravního prostředku nebo například krmného vozu poskytuje vážicí zařízení, které ale vyrábí i specializovaní výrobci. Je možné osadit vážením také oba tříbodové závěsy traktoru, což se využije například při agregaci s nesenými rozmetadly průmyslových hnojiv nebo se zásobníky v předním závěsu.
Speciální rám do zadního tříbodového závěsu, vybavený trojicí měřicích prvků, zjišťuje v průběhu práce traktoru působící svislé zatížení, tažnou sílu traktoru a také bočně působící síly. Ty vznikají při zatáčení nebo v průběhu orby. Získaná data jsou předávána prostřednictvím sběrnice CAN-Bus na displej v kabině, který je ukládá do paměti. Řidič má za jízdy zpětnou vazbu na svůj styl jízdy a dodatečným zpracováním získaných informací je možné vyhodnotit průběh práce, případně odhalit příčiny poškození závěsného stroje.

ISO-Bus i pro starší traktory

Stále se rozrůstá skupina závěsných strojů s ovládáním pomocí systému ISO-Bus. Patří sem například i návěsy s vážními jednotkami CAN-Bus. Moderní traktory se s těmito stroji agregují snadno a jsou pro ovládání ISO-Bus vybaveny. Mnoho zemědělců ale využívá ještě dobře fungující starší traktor; aby i zde bylo ovládání pomocí ISO-Bus možné, dokoupí si sadu a dodatečnou instalací této sady posunou starší traktor na nejnovější standard současnosti.
Sadu tvoří ISO-Bus terminál, normovaná zásuvka pro záď traktoru a nezbytná kabeláž. Instalací sady se po připojení nářadí propojí řídicí jednotka nářadí s ISO-Bus terminálem a zároveň i s řídicí jednotkou traktoru. Podle toho, jaké funkce chce obsluha využívat, je možné volit z několika různých provedení terminálu. Pro fungování systémů Section-Control (automatické zapínání a vypíná sekcí u postřikovačů či šířky záběru u rozmetadel) je třeba napojit kabeláž ještě do datové zásuvky v kabině, od níž ISO-Bus systém získává informace o pojezdové rychlosti traktoru, otáčkách vývodového hřídele a poloze tříbodového závěsu.

Jednoduše ovládat mnoho činností

ISO-Bus terminál CCI je osazen mnoha rozhraními, díky čemuž může řidič řídit mnoho činností přes jediný terminál s jednoduchým způsobem ovládání. Nově umí také využívat údaje o poloze GPS a automaticky vypínat sekce ramen postřikovačů nebo měnit šířku záběru u odstředivých rozmetadel. Zároveň funguje jako manuální navigace. Terminál CCI je možné rozšířit ještě o joystick, lištu s ovladači či o světelnou lištu (využívá se v agregaci s aplikační technikou) anebo napojit na druhý terminál, s nímž si bude vyměňovat data. Je možné zobrazovat výstup z kamery. Terminál si umí vyměňovat data mezi stroji vzájemně či mezi strojem a kanceláří bezdrátově, případně jej lze propojit s GSM modemem.
Uživatel terminálu se jednoduše rozhodne, jaké aplikace bude chtít využívat a ty se do paměti nahrají. Patří sem i dokumentace operací a správa zakázek či management pro řízení celých řetězců strojů (například při sklizni zrna nebo siláží) či již zmíněná manuální navigace a ovládání sekcí.

Správná volba pneumatiky

Pneumatiky pro traktory se volí podle typu stroje a způsobu jeho využití. Rozhodující je výkon, zatížení nápravy a převažující typ používaného nářadí (nesené nebo tažené). Každý uživatel pneumatiky také očekává její dlouhou životnost.
Proto je důležitá nejen volba správného typu, ale také její adekvátní využívání a vhodné huštění. Platí to také proto, že roční proběh traktorů u nás je vysoký, v některých podnicích se pečlivě hlídá spotřeba nafty a zároveň škodlivé utužování půdy je třeba omezit na minimum.
Pneumatiky pro traktory, vyráběné špičkovými technologiemi, mají výrazný vliv na snížení spotřeby nafty a ochranu půdní struktury. To je ovšem možné pouze za předpokladu správného nahuštění, které dovoluje využívat všech výhod této technologie.
Moderní pneumatiky pro traktory mohou být díky pružnosti své bočnice provozovány při nižším nahuštění. Tím se zvyšuje kontaktní plocha s půdou, roste záběrová schopnost, klesá spotřeba paliva a zároveň i míra utužování půdy. Pro plynulý provoz a dobrou trakci i ve ztížených podmínkách jsou opatřeny běhounem s optimalizovaným tvarem. Nabízí možnost vysokého zatížení i při nízkém tlaku huštění a lepší jízdní komfort.

Proměnlivé nároky na poli a v dopravě

Provoz v zemědělství klade na pneumatiky traktorů značné nároky. Takové způsobují například velmi těžké půdy v kombinaci s výkyvy počasí. Těžké půdy vyžadují vysoké tažné síly a nemožnost jejich zpracovávání za mokra zase klade vyšší nároky na výkonnost strojů v období, které je pro nasazení techniky příznivé.
Dále mnoho traktorů pracuje v dopravě. Také zde jsou pneumatiky značně zatíženy a pohybují se po tvrdém podloží značnou rychlostí. Přitom se zahřívají, ale odvod tepla mají jejich výrobci již vyřešen. Především v dopravě je důležité, aby podvozek traktoru byl po technické stránce v pořádku, protože každá závada se časem negativně projeví na stavu pneumatik.

Pro snížení hlučnosti v kabině

Nezanedbatelnou úlohu v dopadu na řidiče může hrát hlučnost pneumatik. Za jízdy vyšší rychlostí vznikají nepříjemné vibrace a zvyšuje se hlučnost pneumatiky. Ta je důvodem pro dunění či zvýšený hukot v kabině, při němž se řidič hůře soustředí na práci a na dění kolem sebe.
Speciální technologií výroby se podařilo tyto jevy redukovat. Zemědělské pneumatiky s nízkou hlučností kromě toho vynikají také nízkým valivým odporem, dobrou přilnavostí k podložce a nízkým opotřebením běhounu.

Jak na správné dotížení obou náprav

K důležité výbavě traktoru patří i odpovídající přídavná závaží. Neslouží jenom pro vyrovnání zatížení přední nápravy při agregacích s těžkými nesenými stroji v zadním závěsu, jako jsou víceradličné nesené pluhy nebo secí kombinace. Fungují také pro dotížení obou náprav tak, aby při tahově náročných činnostech mohl být přenášen výkon motoru na podložku bez zvýšeného prokluzu kol.
U standardních traktorů přenášejí větší zadní kola také více výkonu, takže by se měla dotěžovat více. Kromě závaží z vnější strany se osazují i závažím zevnitř. Vně uložené závaží je možné v případě nepotřeby demontovat.

Chyby se projeví v provozu

Přední část traktoru se dotěžuje usazením závaží do držáku anebo jeho uchycením do ramen tříbodového závěsu, pokud se jedná o monoblok. Přitom je třeba zohlednit přípustné zatížení přední nápravy a dále správný poměr zatížení obou náprav. Pokud je přední náprava traktoru přetížená, může dojít k jevu zvanému výkonové skákání. Když se traktor dostane na hranici svých tahových možností, nepojede plynule, ale bude poskakovat. Je tedy zapotřebí změnit poměr zatížení náprav, a pokud bude i tak vykazovat zvýšený prokluz (tj. 30 procent a více), zvolit méně energeticky náročné nářadí.
U velkých dvoupásových traktorů se přídavná závaží dávají také do předního držáku, popřípadě ještě do držáků v pásových jednotkách. Zde mají význam proto, aby se v tahu pásové jednotky srovnaly a do záběru se dostaly oba pásy celou svou délkou. Tím je maximálně využita jejich velká styčná plocha.

Vhodné osvětlení má svůj význam

Vzhledem k tomu, že traktory všech výkonových tříd jsou nasazovány často i na noční nebo prodloužené směny, hraje značnou roli účinnost jejich osvětlení. Výbavu pracovními světlomety si může zákazník zvolit podle potřeby. Umístění přídavných světlometů na traktoru je různé, často lze na přání zvolit xenonovou verzi s větší svítivostí. U osobních automobilů začínají již xenonové světlomety nahrazovat LED provedení, které ale mají nevýhodu ve vyšší pořizovací ceně.
Některé nové modelové řady traktorů již také nabízejí kulaté LED světlomety. Jsou vodotěsné a prachotěsné, zcela necitlivé k vibracím, rychle se rozsvítí na plný výkon, v korelaci ke své vyšší ceně slibují dlouhou životnost, méně oslňují při přímém pohledu a jejich výkon není závislý na teplotě okolního prostředí. Co se týká svítivosti, jsou LED světlomety svým xenonovým protivníkům rovnocennými partnery. Ve srovnání s halogenovou žárovkou H3 má xenonová o výkonu 50 W zhruba 3,5krát větší svítivost a má více než čtyřikrát delší životnost, takže v případě častého využívání je investice do xenonového osvětlení smysluplná.
U nového traktoru je možné si nakonfigurovat sadu osvětlení podle svých představ (včetně plného balíčku 360° osvětlení) a traktor je podle objednávky vybaven již v továrně. Šikovné ovládací panely v kabině nebo dokonce speciální menu monitoru umožňuje řidiči nastavit si, které světlomety bude používat. Vhodným řešením je integrace světel do střechy kabiny, která pak funguje jako ochrana před jejich mechanickým poškozením.
Základní výbava světlomety od výrobce se později v praxi může ukázat jako nedostatečná, proto se k traktoru přidává celá řada přídavných světlometů.

Vhodná poloha rozhoduje

Neplatí však, že čím je světlo silnější, tím lepší. Nevhodně instalované světlomety mohou mít za následek odraz světla od kapoty motoru, který řidiče spíše oslní, než mu bude pomocí. Cílem osvětlení by mělo být rovnoměrné osvícení okolí stroje s pokud možno dalekým dosahem.
Ovšem starší traktory většinou dostatek světlometů nemají a ty stávající pak disponují jen omezeným výkonem. Přesto jsou tyto traktory využívány například k odvozu zrna od sklízecích mlátiček, které probíhá i za tmy. A právě pro dobrou koordinaci odvozní soupravy s mlátičkou na poli je dobrá viditelnost důležitá.

Více světla pro staré traktory

Staré halogenové žárovky je možné zaměnit za xenonové světlomety s větší svítivostí, pokud je k dispozici sada pro přestavbu (včetně kabeláže, pojistek, návodu v češtině atd.). Tu lze zakoupit u firem zabývajících se prodejem náhradních dílů a příslušenství k zemědělské technice.
Po namontování a rozsvícení bývá zřetelný velký rozdíl ve srovnání se starými světlomety – okolí je osvětleno daleko intenzivněji a nápadný je daleko větší kontrast barev. Tím je možné značně zlepšit komfort práce v noci. To platí i o práci s postřikovači, protože řidič vidí barvy rostlin v jejich přirozené podobě. Přitom spotřeba elektrické energie je podstatně nižší, než tomu bylo u starších světlometů. Tím je méně zatěžován alternátor, respektive zbývá více elektrické energie pro jiné spotřebiče, jako jsou například monitory v kabině.

Pozor na zástavbový prostor

Při výměně světlometů, integrovaných ve střeše, je třeba zohlednit odpovídající velikost jejich domečku. A xenonové světlomety mívají ještě v zadní části pevně připojený vysokonapěťový kabel, který také vyžaduje volný prostor. Každopádně se při přestavbě osvětlení traktoru vyplatí osadit stroj novými, nikoli použitými reflektory.
A k osvětlení traktoru také patří osvětlení kabiny. Stále častěji je u moderních traktorů k vidění systém tzv. zpožděného zhasínání pracovních světel. Řidič dojede s traktorem večer domů, vypne motor i světlomety, ale nejbližší okolí traktoru včetně schůdků do kabiny zůstanou osvětleny tak, aby mohl bezpečně opustit své pracoviště. Poté jsou světla samočinně zhasnuta. 

 

Klíčové informace

– Otázku výbavy je vždy třeba vyřešit při pořizování nového traktoru v závislosti na jeho předpokládaném využití.
– Kromě prémiové kategorie jsou na trhu i jednodušeji vybavené traktory za příznivou cenu.
– Komfortní vybavení kabin usnadňuje dlouhé směny, zvláště u traktorů vyšší výkonové třídy; patří sem nejen klimatizace vnitřního prostoru, ale i sedačky s aktivním tlumením kmitů či aktivní klimatizací.
– Moderní traktorové nakladače jsou již konstruovány tak, aby vytvářely s traktorem dokonale integrovanou jednotku; zároveň i kabiny umožňují široký výhled.
– Podle typu traktoru a způsobu jeho využití se volí typ a rozměr pneumatiky; pro využití všech předností je třeba dodržovat doporučený tlak vzduchu.
– Vhodný počet a typ světel je důležitý pro bezpečný provoz při prodloužených nebo nočních směnách
.

 

Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down