Nejen ekonomika (komentář)

Šéf správy státních hmotných rezerv spolu s prezidentem agrární komory podepsali minulý týden memorandum o spolupráci na pilotním projektu, který by hmotné rezervy naší země obohatil o stádo skotu. To by mělo podle jejich představ posloužit v krizových situacích jako zdroj čerstvého masa pro obyvatelstvo. Hlavním motivem byla snaha ušetřit a ekonomicky optimalizovat chod instituce pečující o státní rezervy.

Asi nikdo nepochybuje o nezbytnosti vytváření hmotných rezerv. Jejich tvorba i ochrana však skrývá řadu záludností, jak nakonec ukázala i nedávná aféra kolem ztracených strategických zásob pohonných hmot uložených u německé soukromé společnosti. Zkrátka, jde o velké obchodní příležitosti a velké peníze, které by, především u strategických zásob potravin, mohly a také měly zamířit k domácím zemědělcům a potravinářům. Jsem si vědom, že státní podpora domácích firem je ze strany evropské komise jednoznačně zapovězena, ale jde přeci o naše vlastní státní rezervy pro obyvatele České republiky a odpovědní úředníci spolu s politiky musí zajistit, aby vynaložené prostředky zůstaly doma a státní hmotné rezervy tvořily kvalitní tuzemské potraviny. Je s podivem, že to tak už dávno není. Stáda skotu rezervovaná pro stát jsou tedy jednou z možností, jak se k takovému stavu přiblížit. Ministr zemědělství má sice pravdu, že jde o nesystémové řešení, ale zásah vyšší moci či jiná rizika se mohou týkat stejně tak zmraženého masa jako živého skotu. Navíc podpora živočišné výroby je důležitým bodem zemědělské politiky této vlády a zmíněný projekt ji přímo naplňuje. Vysoká úroveň veterinární péče v naší zemi, standard zdejších špičkových chovů a zejména dostupnost živých hmotných rezerv v podstatě vylučují zahraniční chovatele z výběrových řízení, takže si lze jen přát, aby byl projekt státních živých rezerv úspěšný.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *