Nejlépe fungující místní akční skupiny

V průběhu výstavy Země živitelka se konal v Českých Budějovicích Večer venkova. Na něm byly vyhlášeny nejlépe fungující místní akční skupiny. V rámci akce Hodnocení místních akčních skupin v letošním roce bylo čtrnáct MAS oceněno za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Leader. Dalších sedm MAS bylo oceněno za konkrétní příklady dobré praxe.

Za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Leader byly oceněny tyto místní akční skupiny:
Kyjovské Slovácko v pohybu – Jihomoravský kraj
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. – Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví o.p.s. – Olomoucký kraj
MAS Moravský kras o.s. – Jihomoravský kraj
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP – Jihočeský kraj
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE – Jihočeský kraj
Posázaví o.p.s. – Středočeský kraj
Region HANÁ, o.s. – Olomoucký kraj
Region Pošembeří o.p.s. – Středočeský kraj
Vyhlídky, o.s. – Středočeský kraj

Dále byly také oceněny tyto čtyři MAS ze skupiny místních akčních skupin dodatečně vybraných až na sklonku roku 2009, které měly oproti ostatním MAS omezený rozpočet a zkrácenou dobu administrace a tím také ztížené podmínky pro rozvoj svých aktivit (řazení podle abecedy):
MAS Šluknovsko – Ústecký kraj
MAS Železnohorský region, o.s. – Pardubický kraj
Nad Orlicí, o.p.s. – Královéhradecký kraj
Rakovnicko o. p. s. – Středočeský kraj
Za konkrétní příklad dobré praxe byly oceněny tyto MAS:

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov za dlouhodobé propojování aktivit pro rozvoj venkova a uplatnění přístupu Leader nejen finanční podporou projektů.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku za zavedení a realizaci vlastního grantového programu pro mládež.

Místní akční skupina Pohoda venkova za inovativní postupy v hodnocení projektů a úsilí o propagaci regionálních produktů.

Místní akční skupina Šumperský venkov za zapojování dětí a mládeže do demokratických procesů a spolurozhodování o rozvoji regionu.

Místní akční skupina Orlicko za inovativní přístup k hodnocení projektů a důraz na zapojování veřejnosti do přípravy a realizace projektů.

Místní akční skupina Opavsko podpora ochrany životního prostředí Karlovarský MAS Vladař o.p.s. za šíření a propagaci metody Leader v ČR a aktivitu v oblasti vědy a výzkumu.

Během Hodnocení místních akčních skupin 2010 bylo hodnoceno 112 MAS, které jsou podpořeny v rámci Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. O celkových výsledcích tohoto hodnocení bude Ministerstvo zemědělství (MZe) informovat místní akční skupiny podrobněji začátkem měsíce září. MZe rovněž do budoucna předpokládá seminář, na kterém budou detailně projednány zkušenosti z hodnocení a prezentovány příklady dobré praxe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *