Nejvíce komunálního odpadu loni vyprodukovali Středočeši

Největší množství komunálního odpadu v ČR loni vyprodukovali obyvatelé Středočeského kraje. Na jednoho obyvatele regionu připadlo 372 kilogramů. Naopak nejméně odpadu vytvořili lidé v Plzeňském kraji, a to o zhruba třetinu méně než ve středních Čechách. Nejpilněji třídili odpad lidé v Kraji Vysočina, nejméně v Jihomoravském kraji. Více než polovina komunálního odpadu končí na skládkách. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mezi jednotlivými regiony jsou z pohledu produkce odpadu poměrně výrazné rozdíly. Ty mohou podle statistiků souviset mimo jiné s koupěschopností obyvatel v dané oblasti. Prvenství Středočeského kraje ovlivňuje masivní stěhování obyvatel Prahy do okolí.
Nejpilnější v třídění odpadu jsou obyvatelé Kraje Vysočina s 54 kg tříděného odpadu na osobu. Na druhém a třetím místě by se umístili obyvatelé Zlínského kraje s 52 kg a Praha s 51 kg, řekla vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ Miloslava Veselá. Naopak nejméně se třídí v Jihomoravském kraji s 31 kilogramy tříděného odpadu na osobu.
Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků, bylo loni v ČR vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 milionu tun. Každý obyvatel Česka loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů.
Ačkoli je množství vytříděného komunálního výrazně větší než před deseti či 15 lety, v posledních letech stagnuje, vyplývá z čísel. Například ještě v roce 2002 lidé vytřídili jen 16 kilogramů odpadu na hlavu. V porovnání s ostatními členskými státy EU patří ČR mezi země s nejnižší produkcí komunálního odpadu na osobu.

Dvě třetiny z celkové produkce komunálního odpadu tvořil loni směsný komunální odpad. Vytříděno bylo celkem 450 000 tun odpadu, což odpovídá 14 procentům veškerého komunálního odpadu. Deset procent představoval objemný odpad, ke kterému se řadí vyhozené koberce či nábytek. Každý obyvatel České republiky tak v loňském roce v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, deset kg plastů, čtyři kg kovů a čtyři kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.
Celkové množství veškerého v Česku vyprodukovaného odpadu loni meziročně vzrostlo o 1,2 procenta na 23,7 milionu tun. Téměř devět z deseti kilogramů produkovaného odpadu připadá na podniky. Největší podíl na produkci podnikového odpadu mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř devět milionů tun odpadu.
Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum a přepracovat ho k dalšímu použití. Loni tak bylo dále využito 12 milionů tun odpadu, z toho asi milion jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři miliony tun odpadů, meziročně o 1,6 procenta méně.
Přibližně čtvrtina komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, pětina skončila ve spalovnách, více než polovina byla odvezena na skládky. Z březnové analýzy ČSÚ vyplývá, že Česko stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie. Například v Německu je podíl recyklace u komunálního odpadu více než dvojnásobný než v ČR.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *