Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že informační systém pro čerpání dotací je komplikovaný

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo informační systém, který umožňuje například podávat žádosti o podporu z Evropské unie elektronicky, 872 milionů korun. Systém je ale komplikovaný a navíc nestabilní – zamrzává a má pomalé odezvy. Uvedl to ve zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Zjistil také, že pravidla upravující postup při rozdělování evropských dotací nejsou jednotná a vymahatelná a není stanoveno, kdo by měl na jejich dodržování dohlížet.

Kontrola prověřovala, jakým způsobem ministerstvo vytvářelo v letech 2011 až 2016 jednotné metodické prostředí, které má přispět ke zlepšení v nakládání s evropskými penězi, zvýšit transparentnost a snížit administrativní zátěž spojenou se získáním podpory. Nástrojem pro aplikaci těchto pravidel je právě informační monitorovací systém MS2014+. Do srpna 2016 MMR vydalo na jednotné metodické prostředí 880 mil. Kč, přičemž 872 mil. Kč z těchto peněz zaplatilo za systém MS2014+.

Systém se ukázal jako komplikovaný, nestabilní. Kontroloři se také setkali s častými chybovými hláškami, pomalými odezvami či zamrzáním systému. Z hlediska kvality informací monitorovací systém podle NKÚ neposkytoval vždy srovnatelné a spolehlivé údaje.

Problematické je podle kontrolorů i financování tohoto systému. Na jeho vybudování měla přispět z 85 % Evropská unie. Z různých důvodů, například kvůli neuznání některých výdajů k proplacení či problémům se zadáváním veřejných zakázek, se ale financování z evropských zdrojů snížilo až na 57 procent.

Vilém Frček z odboru komunikace na Ministerstvu pro místní rozvoj poukázal v reakci na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu na to, že systém pro administraci dotací MS2014+ nahradil tři rozdílné systémy z předchozího období a postupně do sebe absorboval jejich specifické funkce a potřeby žadatelů. Přitom bylo nutné akceptovat požadavky mnoha různých uživatelských přístupů a metod, a to znásobilo i pravděpodobnost chyb.

Kontrolní úřad podle Frčka neoprávněně kritizuje MMR i za to, že systém je komplikovaný a robustní. To je ale následek stovek specifických doplňujících požadavků řídicích orgánů, a proto je logické, že se občas objevují problémy, vysvětluje Frček.

NKÚ dále podle Frčka nesprávně uvádí, že systém MS2014+ byl pořízen souhrnně za 872 milionů korun.  Neuvádí však, že tato částka zahrnuje také výdaje na provoz, rozvoj a hardware, záložní pracoviště a čtyřletou podporu, zajištění licence a služby technického a bezpečnostního dohledu, doplnil.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *