Některá německá prasata k nám nesmí

Státní veterinární správa ČR kvůli výskytu klasického moru prasat v některých spolkových zemích zakázala z Dolního Saska a Braniborska dovoz a tranzit domácích prasat i černé zvěře a výrobků z nich (s výjimkou produktů tepelně opracovaných).

Přesně se zákaz týká dovozu a tranzitu živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovozu živočišných produktů pocházejících z prasat (s výjimkou tepelně opracovaných), a to ze spolkových zemí Dolní Sasko a Braniborsko, kde se klasický mor prasat vyskytl. Ve stejném rozsahu se nesmí dovážet a přes naše území převážet ani černá zvěř a živočišné produkty z ní.
Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z uvedených spolkových zemí, místně příslušná OVS nepovolí dovoz, popřípadě tranzit (např. podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 54, odst. (2) písm. c).

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *