Někteří výrobci a distributoři balených vod nerespektují požadavky nové vyhlášky

Při kontrole 57 různých balených vod, které na trh uvádí 36 výrobců nebo distributorů, se inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) setkali s nedostatky. V několika případech výrobci a distributoři nedodrželi změny v příslušné vyhlášce ministerstva zdravotnictví, do níž byly zapracovány předpisy Evropské unie. Nejzávažnějším nedostatkem bylo nepravdivé označení. V několika případech chyběly ale i povinné údaje o druhu balené vody, o názvu podzemního zdroje vody nebo o obsahu oxidu uhličitého, sdělila mluvčí inspekce Daniela Kolejková.

Výrobce Jesenické minerální vody, s. r. o., Frýdek-Místek, nepravdivě označil Přírodní vody Jesenička jako pramenitá voda, i když vodu převážel ze zdroje do místa plnění cisternou, což je v takovém případě přípustné pouze pokud je voda přepravována potrubím, uvedla Kolejková. Výrobu této balené vody inspekce zakázala.
Ve dvou případech uváděli výrobci na trh pramenitou vodu z jednoho vodního zdroje pod více obchodními názvy, což předpisy rovněž nepřipouštějí, v několika dalších případech chyběl údaj o době použitelnosti a podmínkách skladování. Na jedné z pramenitých vod bylo uvedeno doporučení České lékařské komory používat vodu jako kojeneckou, ačkoli obsahovala více sodíku, než je povoleno. Ve většině případů však výrobci, respektive distributoři, balených vod už upravili označování na etiketách tak, jak nová vyhláška předepisuje, vyjmenovala nedostatky Kolejková.
Jedenácti výrobcům nebo distributorům inspekce uložila podle mluvčí inspekce opatření uvést označení balených vod do souladu příslušnými předpisy. Menší výrobce inspektoři během kontroly informovali o změnách, které nová vyhláška přinesla.
Kompletní znění Vyhlášky MZd č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, najdete na webových stránkách SZPI www.szpi.gov.cz v odkazu Právní předpisy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *