Někteří zemědělci zřejmě zaplatí vyšší daně

Vyšší daň z příjmu zaplatí letos zřejmě osoby, které privatizovaly státní zemědělský majetek a měly splátkový kalendář rozvržen na dobu 20 let, kvůli povinnosti majetek přecenit a jeho odepsané složky převést do výnosů. Aby byli zemědělci schopni se s mimořádnou situací vypořádat, jedná ministerstvo zemědělství s ministerstvem financí o možnosti úhrady daní ve splátkách. Informovalo o tom MZe.

Kvůli náročnosti zúčtování mají navíc nabyvatelé možnost
požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o tři
měsíce. Žádost spolu s kopií kupní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem však musí podat finančnímu úřadu nejpozději do 2. dubna, upozorňuje ministerstvo.
Státní zemědělský majetek nabyvatelé splácejí v různě
dlouhých lhůtách. Na dvacetileté splátky byl privatizován majetek v účetní hodnotě zhruba 2,5 miliardy korun, když kupní cena se v těchto případech rovnala, na rozdíl od ostatních, ceně účetní.
Vláda pak usnesením z listopadu 2000 rozhodla o novém
splátkovém režimu pro zemědělskou prvovýrobu. Původní dvacetiletá doba splácení kupní ceny byla prodloužena na třicet let s tím, že nabyvatel je povinen do 30 let uhradit 52,439 procenta kupní ceny stanovené na základě ceny účetní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *