11.11.2011 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nepostradatelné stroje v zemědělství

Manipulátory, tedy nakladače s teleskopicky výsuvným ramenem a oběma řiditelnými nápravami s možností natočení kol v různém režimu si do našeho zemědělství razí ve větší míře cestu zhruba od poloviny 90. let dvacátého století. Během posledních deseti let se pak tato technika značně rozšířila a začaly ji využívat rovněž podniky a farmy, které se investicím do těchto strojů dlouho bránily. Někteří majitelé dokonce tvrdí, že rozdělují historii podniku na dobu před nákupem manipulátoru a po jeho pořízení.

Je nutné dodat, že manipulátory patří mezi motorové stroje s největším proběhem motohodin. Využívají se mnohdy k úkonům, které bychom ani neočekávali.
Pro podmínky, které přímo nevyžadují tak variabilní možnosti podvozku, jsou pak určeny kolové kloubové nakladače s teleskopicky výsuvným ramenem – a ty se agregují se stejně širokou škálou příslušenství jako manipulátory.

Malé teleskopické modely 
Mezi malé teleskopické modely nakladačů můžeme zařadit jak malé kloubové nakladače, tak manipulátory. Je zajímavé, že v této kategorii řada budoucích uživatelů zvažuje, zda pořídit jednu z obou výše zmíněných možností nebo se přiklonit ke smykem řízenému nakladači, které v této kategorii odpovídají teleskopickým nakladačům výkonem motoru a nakládací kapacitou. Vše pak závisí na konkrétních podmínkách.
Teleskopické nakladače se čtyřmi řiditelnými koly se dodávají se vznětovými motory vlastní konstrukce nebo od renomovaných dodavatelů a to s výkonem asi 22–63 kW (30–85 k). Kloubové kolové nakladače s teleskopickým ramenem jsou osazeny agregáty o výkonu zhruba 33–63 kW (45–85 k).
Co se konstrukce a provedení podvozku z hlediska řízení náprav týká, pak se můžeme u klasických manipulátorů se čtyřmi řiditelnými koly setkat buď s variantou stálého řízení všech kol, nebo s provedením nabízejícím tři režimy – řízení přední nápravy, řízení všech kol a tzv. krabí chod pro boční směr jízdy, což je stejný systém, se kterým se setkáme v případě střední a vyšší výkonové kategorie teleskopických manipulátorů.
Jen pro zajímavost lze uvést, že také některé modely smykem řízených nakladačů jsou konstruovány tak, že je možné zvolit smykové řízení nebo řízení všech kol. I to může být jedním z důvodů, proč řada potenciálních uživatelů zažívá dilema zda investovat do smykem řízeného modelu, kompaktního kloubového nakladače či kompaktního manipulátoru.
Manipulační technika této kategorie se dodává buď s ochranným rámem různé konstrukce, nebo kabinou ve spartánském provedení s mřížemi namísto prosklení a nejvyšší komfort obsluhy samozřejmě nabízí prosklená, vytápěná a klimatizovaná kabina. Ovládání pracovních funkcí se provádí buď klasickým hydraulickým rozváděčem řízeným více pákami, případně se jedná o kombinaci pák a pedálů a další možností je využívání joysticku, který je zpravidla součástí výbavy komfortních provedení a dobře vybavených nakladačů.
U těchto kompaktních modelů je důležitá především celková šířka, protože se předpokládá jejich nasazení ve stájových provozech a těžko dostupných místech. Můžeme říci, že v případě kolových kloubových nakladačů s teleskopickým ramenem se jedná o modely se šířkou asi od 1400 mm výše a u teleskopických manipulátorů jde o celkovou šířku asi 1550 mm a výše, přičemž celková šířka modelů s vyššími výkony, které lze rovněž zařadit do této kategorie, dosahuje asi 1750–2000 mm.
Co se nosností a dosahů jednotlivých modelů týká, pak maximální nosnost u teleskopických manipulátorů činí asi 1500–2500 kg, v případě kolových kloubových nakladačů s teleskopickým ramenem se jedná asi o 2000–3000 kg. Maximální dosah u této výkonové kategorie teleskopických manipulátorů z pohledu výkonu motoru činí podle modelové řady a typu asi 4–5,5, případně 6 m, v případě kloubových modelů s teleskopickým ramenem se jedná o asi 4–5 m.
Obecně lze říci, že kompaktní teleskopické nakladače různé konstrukce najdeme ve výrobním programu jak výrobců, kteří se specializují na komplexní dodávky manipulační techniky, tak u těch, jejichž doménou je právě kompaktní manipulační technika.

Střední výkonová kategorie 
Pokud budeme hovořit o středně výkonové kategorii z pohledu výkonů pohonných jednotek, pak se jedná o rozsah asi 59–74 kW (80–100 k), avšak z hlediska dosahů a nosností tomu bude trochu jinak. Je to dáno skutečností, že zejména řada teleskopických manipulátorů určených pro stavebnictví se používá také v zemědělství, avšak stavebním pracím odpovídají rovněž možnosti dosahu ramena. Řekněme, že střední výkonová kategorie teleskopických nakladačů určených zejména pro zemědělství disponuje nakládací výškou 5,5–6,5 m, a to s motorem o výše uvedeném výkonu, zatímco stavební modely většinou disponují výkonem na úrovni 66–74 kW (90–100 k), avšak jejich dosah činí více než 9,5–10 m, tedy více, než dosahují zástupci zemědělských teleskopických nakladačů výkonové kategorie asi 74–103 kW (100–140 k), přičemž modely s vyšším dosahem než 10 m se zpravidla dodávají s podpěrami pro vyšší stabilitu.
Motory jsou opět vlastní konstrukce nebo pocházejí od specializovaných dodavatelů a velkých výrobců motorů renomovaných značek. Co se nosnosti týká, pak můžeme říci, že se jedná o hodnoty v rozsahu asi 2500–3000 kg, případně do 3500 kg, přičemž některé modely mohou být opatřeny odpružením ramene, které zajišťuje tlumení kmitů zejména během přesunů stroje nebo při manipulačních pracích s velkým podílem pojezdů po členitém a nerovném povrchu.
Ramena teleskopických nakladačů této třídy jsou osazena mechanickým nebo hydraulickým rychloupínacím závěsem a pro potřeby zemědělství se opatřují jednou nebo dvěma dalšími funkcemi pro ovládání zemědělsky specifických adaptérů, jako jsou například vidle na hnůj či vykusovač siláže.
Obdobně jako u kompaktních modelů je hlavní část ramene v případě střední výkonové třídy konstruována ze dvou sekcí – hlavního ramene a jedné výsuvné části. Přídavnými hydraulickými funkcemi jsou taktéž opatřena ramena jak kompaktních modelů teleskopických nakladačů, tak modely spadající do kategorie výkonné manipulační techniky s teleskopickým nakládacím ramenem.
V kategorii středně výkonných teleskopických nakladačů opět najdeme manipulátory, které jsou osazeny podvozkem se všemi koly řiditelnými, a to v již zmiňovaných třech základních režimech, nebo se jedná o kolové kloubové nakladače s teleskopickým ramenem. Další z možností je kolový teleskopický nakladač s podvozkem a řízením stejného řešení jako v případě manipulátorů a jeho teleskopické rameno je usazeno na točně a je možné s ním otáčet v rozsahu asi 180 °. Maximální konstrukční rychlost řady zástupců této kategorie je obdobná jako v případě kompaktních modelů, které mají pohon pojezdu konstruován na principu hydraulického pohonu, a dosahuje 20 km/h a to platí také pro středně výkonné modely.
V této kategorii se také objevuje další ze způsobů přenosu výkonu motoru na pojezdové ústrojí a jedná se o mechanické převodovky nebo mechanické převodovky řazené pod zatížením. Řada modelů tak dosahuje maximální konstrukční rychlosti na úrovni 30–35 km/h a rovněž se v této kategorii setkáme s konstrukční rychlostí 40 km/h. Vše je dáno především typem a konstrukcí převodového ústrojí a konstrukcí podvozku či dimenzováním hydraulického systému.
Z hlediska rozměrů můžeme konstatovat, že šířka těchto strojů činí v závislosti na použitých pneumatikách a modelu asi 2000–2300 mm.
Vzhledem ke skutečnosti, že se u této kategorie počítá nejen v provozech v rámci areálů zemědělských podniků a farem, má uživatel na výběr mezi různými typy pneumatik a to jen z hlediska dezénu pro povrch na zpevněných plochách, nebo naopak v těžším terénu, ale volí také z hlediska rozměru pneumatiky, který tak určuje rovněž světlou výšku. Nejčastěji se setkáme s pneumatikami v této kategorii o rozměru 20´´ a 24´´, případně většími u kolových kloubových nakladačů. V případě středně výkonné kategorie nakladačů se tato technika dodává zpravidla s plně zasklenou kabinou, dodávanou na přání či standardně s klimatizací.
K vyššímu komfortu obsluhy přispívá nastavitelný sloupek řízení nebo pneumaticky odpružené sedadlo řidiče. Ovládání pracovních funkcí se opět řeší prostřednictvím hydraulických rozváděčů s různým počtem pákových ovládačů nebo jsou nakladače vybaveny joystickem a loketní opěrkou.

Nakladače pro vysoké výkony 
Jako teleskopické nakladače a manipulátory pro dosahování vysokých výkonů můžeme označit všechny stroje, u kterých požadujeme nejen dostatečnou kapacitu nakládacích adaptérů a nosnost, která je mnohdy stejná, jako v případě středně výkonných nakladačů, ale také dostatečný výkon motoru. Nakladače takové kategorie se osazují agregáty s výkony asi od 74 kW (100 k) výše, přičemž se zpravidla setkáváme s výkony na úrovni 88–103 kW (120–140 k) a jedná se zpravidla o čtyřválcové vznětové přeplňované motory různých výrobců, včetně vlastních.
Do této kategorie můžeme zařadit rovněž modely teleskopických kloubových nakladačů, které disponují výše popisovanými výkony, ale rovněž modely s teleskopickým ramenem, které se osazují šestiválcovými motory s výkony nad 125 kW (170 k) a které tak tvoří přijatelnou alternativu velkým kloubovým kolovým nakladačům opatřeným klasickým paralelogramovým typem ramene.
Modely pro zemědělství se dodávají zpravidla s reverzním ventilátorem pro prašné prostředí, což koneckonců platí pro zemědělské nakladače obecně. Přenos výkonu na podvozek je opět v této kategorii vyřešen různými hydraulickými systémy nebo se používají převodovky řazené pod zatížením se 4–6 stupni a nechybí komfortní ovládání reverzace. Maximální konstrukční rychlost činí v této kategorii asi 30–40 km/h. Nárokům na terénní schopnosti odpovídají také použité pneumatiky o rozměru 24´´ až 28´´ s různým typem dezénu.
Modely pro zemědělství se pak dodávají se spodním zakrytím podvozku, což ocení majitelé při manipulaci v hnojištích, při dusání senáže či při náročných terénních úpravách. Obecně můžeme říci, že u modelů, které jsou konstruovány pro nasazení v zemědělství, se setkáme u teleskopických manipulátorů s maximální nosností asi 3000–4500 kg a s dosahem 7–10 m, přičemž na přání a u vrcholových modelů se standardně dodává odpružení ramene. Některé modely teleskopických nakladačů, se kterými se v zemědělství můžeme potkat, nabízejí zvedací kapacitu v rozsahu asi 4500–5500 kg.
U kloubových kolových nakladačů s teleskopickým ramenem se jedná zpravidla o nosnost 3000–5000 kg a dosah asi 5–6 m. Nakládací rameno se u manipulátorů asi do 7 m dodává v provedení, které je popsáno v případě střední výkonové kategorie. Modely s dosahem nad 9 m pak mají rameno vytvořeno ze tří sekcí, z čehož jsou dvě výsuvné, přičemž v této kategorii se setkáváme zejména s hydraulicky nebo mechanicky ovládaným rychloupínacím systémem pro výměnu nářadí.
U některých typů nechybí boční posuv ramene pro snazší manipulaci, například s patelami. Možností je rovněž korekce náklonu celého nakladače.
V zemědělství se pak setkáme také s teleskopickými manipulátory, které pocházejí ze stavebnictví a které vynikají také vyššími nosnostmi a dosahem ramene, avšak od určitých výšek se dodávají se stabilizačními opěrami a některá provedení se nabízejí rovněž s točnou, kdy se otáčí o 360 ° a které se používají zpravidla ve stavebnictví.
Řada konstrukčních prvků a výbavy je shodná s modely výše popisované středně výkonné kategorie a to včetně vybavení kabiny a systému ovládání pracovních funkcí stroje, přičemž se můžeme u některých typů setkat rovněž s odpružením kabiny.
Zajímavou možností, kterou v této kategorii dodávají někteří výrobci a se kterou se také můžeme setkat v případě kompaktních a středně výkonných modelů teleskopických manipulátorů, je provedení se zadním tříbodovým závěsem a vývodovým hřídelem – to umožňuje tyto nakladače také využívat při některých zemědělských pracích od zpracování půdy až po sklizeň píce.
Ke konstrukci manipulátorů lze ještě obecně poznamenat, že zejména modely nejvyšší výkonové řady a některé typy střední a kompaktní kategorie jsou konstruovány centrálně, v zadní části uloženým ramenem a bočně uloženým motorem, zatímco jiné modely střední a kompaktní kategorie a kloubové teleskopické nakladače jsou opatřeny vzadu uloženým motorem a centrálně či bočně uloženým teleskopickým ramenem. O systému konstrukce rozhodují nejen požadavky na stabilitu stroje, ale také na celkové rozměry a manévrovací schopnosti.

Široká nabídka příslušenství 
Nabídka příslušenství se týká jak samotných nakladačů, tak i různých adaptérů, které si výrobci manipulační techniky vyrábějí sami, nebo se dodává nářadí specializovaných výrobců. Většinou se setkáme s kombinací obou možností.
Mezi výbavu, která není výše zmíněna z hlediska nakladačů, se jedná o příslušenství pro kabinu a patří tam různé typy mříží, pracovní osvětlení, různá provedení sedadel obsluhy, různá provedení přístrojové desky nebo různé typy stěračů a ostřikovačů skel. Pracovním osvětlením je možné rovněž opatřit nakládací ramena.
K příslušenství motoru můžeme kromě reverzního ventilátoru přidat rovněž systém, který zabraňuje nasávání agresivních prašných částí, což má význam především v provozech využívaných jako sklady pevných minerálních hnojiv a dalších agresivních látek. Široká je rovněž nabídka kol a pneumatik, včetně různých typů blatníků.
S podvozkem rovněž souvisí provedení se stálým pohonem všech kol, nebo možnost jeho deaktivace či různé typy diferenciálů. Pro agregaci s přípojnými vozidly se dodávají různé typy závěsů od tažných ok a háků až po automatické závěsy, přičemž nechybí zásuvky pro připojení elektrického systému přípojných vozidel, hydraulické ventily pro jejich sklápění a možností jsou rovněž vzduchové brzdy.
Nabídka nářadí zahrnuje zpravidla paletizační vidle, které představují standardní výbavu. Mezi velmi jednoduché příslušenství patří různé provedení bodců pro nakládku balíků, obvykle s jedním až třemi hroty. Pro nakládku ovinutých balíků, ale nejen jich se dodávají různé modely kleští pro různé rozměry, s různou konfigurací čelistí a různým typem otevírání.
Z pohledu nabídky lopat se pak jedná o modely stavební s pevnými či demontovatelnými zuby různého tvaru nebo lopaty univerzální s hladkým břitem, které jsou určeny pro všechny materiály od obilí přes hnojiva až po krmné směsi či rozhrnování kukuřice. Z různých typů lopat vycházejí tzv. lopaty s příklopem, které jsou osazeny hydraulickým drapákem a jsou určeny pro manipulaci se statkovými hnojivy pevné a polotekuté konzistence, přičemž drapák může být demontovatelný a tyto lopaty pak mohou mít podobu rovněž s demontovatelnými bočními čely.
Z lopat rovněž vycházejí modely s frézovacím a dávkovacím zařízením pro nakládání senáže a siláže. Mezi adaptéry s drapákem pak řadíme různé modely drapákových vidlí pro manipulaci s hnojem, siláží, zavadlou hmotou při rozhrnování v senážních žlabech atd. Vidle mohou být opatřeny šoupětem pro vyprazdňování materiálu.
Obecně můžeme říci, že manipulátory se z tohoto pohledu začínají profilovat jako technika určená zejména pro rozhrnování a pro dusání hmoty. Pro tuto pracovní činnost se využívají kolové nakladače nebo traktory opatřené dusacím pěchem, případně rozprostíracím rotorem. Alternativou pro drapákové vidle jsou klasické vidle bez drapáku.
Do stejné skupiny můžeme zařadit také vykusovače silážních a senážních bloků, přičemž pro výkonné nakladače se dodávají velkokapacitní modely, které jsou opatřeny také vážicím systémem. Mezi speciální adaptéry pak můžeme zahrnout zařízení pro rozebírání balíků různé konstrukce včetně provedení pro nastýlání slámy.
Stejně široká je nabídka příslušenství pro komunální sektor, která zahrnuje kromě pracovního nářadí – sněhové radlice, frézy, zametací kartáče, půdní vrtáky, podkopové nástavce atd. – rovněž montážní plošiny různé konstrukce.
Obecně lze říci, že kompaktní modely a některé střední typy používají nářadí od výrobců čelních nakladačů, ostatní modely pak dostatečně dimenzovaná provedení specializovaných výrobců či vlastní konstrukce.

 

Klíčové informace

– Jednotlivé modely manipulátorů můžeme rozdělit do různých kategorií.
– Rozhodují nosnost, dosah ramene, výkon motoru a také konstrukce, respektive vybavení.
– Vybavení rovněž určuje, zda se jedná o verzi pro zemědělství nebo stavebnictví
.

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down