Nitrátová směrnice přijde na 2,8 mld. Kč

Aby zemědělci splnili požadavky nitrátové směrnice Evropské unie, budou muset s pomocí peněz z evropských fondů a státního rozpočtu do konce roku 2013 investovat do skladů pro statková hnojiva ve zranitelných oblastech České republiky zhruba 2,8 miliardy korun.

Vyplývá to z aktualizace finančních nákladů na zavedení nitrátové směrnice. Pro vládu ji vypracovalo ministerstvo zemědělství, která materiál projedná v pondělí.
Z celkové částky 2,8 miliardy korun by zemědělci měli uhradit za náklady ke splnění nitrátové směrnice asi 1,74 miliardy korun. Z fondů Evropské unie by měli obdržet žadatelé o dotaci 0,783 miliardy korun. Ze státního rozpočtu mají zemědělci čerpat 0,28 miliardy korun.
Aby zemědělci splnili požadavky Evropské komise, musí vybudovat nové či rekonstruovat současné sklady hnoje, močůvky a kejdy. Minimální skladovací kapacita pro všechny typy statkových hnojiv byla prodloužena na šest měsíců.
Z aktualizace finančních nákladů vyplývá, že ve srovnání s odhadem z roku 2008 došlo ke snížení celkových investičních nákladů zhruba o čtyřicet procent. Tento pokles způsobilo snížení počtu zvířat v letech 2008 a 2009 o více než sedm procent. Zemědělci od roku 2008 na výstavbu skladovacích kapacit použili zhruba 1,6 miliardy korun z Programu rozvoje venkova.
Zranitelné oblasti, ve kterých platí pro zemědělce kvůli ochraně vod před dusičnany některá omezení týkající se například použití hnojiv, zabírají v České republice zhruba polovinu z celkové výměry zemědělské půdy. Rolníci na těchto územích například nesmějí hnojit v některých obdobích a aplikovat mohou na obhospodařované půdě jen limitované množství dusíku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *