NKÚ: Dotace dostala i golfová centra

Přímé platby pro zemědělce, které patří k podporám vypláceným v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie, obdržely za rok 2012 třeba i střední odborné školy nebo golfová centra. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Systém správy plateb i tak úřad vyhodnotil jako funkční a účinný. Vyplývá to z výsledku kontroly, o níž dnes informoval ředitel odboru komunikace NKÚ Jaroslav Broža. Mluvčí ministerstva zemědělství Dana Večeřová uvedla, že na plochu golfových hřišť čerpat zemědělské přímé platby nelze.

„Kontroloři NKÚ zjistili, že ministerstvo zemědělství nevyužilo možnosti omezit přímé platby pro žadatele, jejichž zemědělské činnosti tvoří pouze nepatrnou část jejich celkových hospodářských činností nebo jejichž hlavní obchodní nebo podnikatelskou aktivitou není zemědělská činnost,“ uvedl úřad.
Ministerstvo zemědělství oponuje, že možnost omezit přímé platby je v evropském nařízení definována vágně a dosud ji nevyužil žádný členský stát EU. Pokud by dotace nemohly dostat subjekty, které podle NKÚ nemají zemědělství jako hlavní činnost, hrozilo by podle mluvčí Večeřové napadení tohoto rozhodnutí u Evropského soudu.
Jasněji vymezit podmínky pro omezení přímých plateb by měla nová pravidla společné zemědělské politiky EU, uvedla Večeřová. „Už v současnosti ale platí, že golfové hřiště (obdobně sportovní hřiště, letiště, rekreační plocha) nejsou způsobilou plochou pro vyplácení přímých plateb,“ dodala.
Nedostatky kontroloři našli také v evidenci využití zemědělské půdy. Ministerstvo zemědělství podle NKÚ v době kontroly nepostupovalo v souladu se zákonem o zemědělství zejména tím, že systém registrace zemědělských pozemků neobsahoval informaci o závlahových systémech na pozemcích žadatele o dotace. Úřad ale upozornil, že povinnost evidovat závlahové systémy měla od počátku příštího roku zrušit novela zákona o zemědělství, sněmovna ji ale nestihla projednat před svým rozpuštěním.
Žádoucí je podle NKÚ také uvést evidenci krajinných prvků do souladu s evropskými předpisy a důsledněji ukládat pokuty za to, že zemědělci pozdě hlásí změny týkající se pozemků, na které čerpají dotace. „Ministerstvo zemědělství také nepostupovalo důsledně v souladu se zákonem o finanční kontrole v oblastech předběžné řídicí kontroly a řízení rizik,“ uvedl úřad. Na ministerstvu a ve Státním zemědělském intervenčním fondu NKÚ prověřil výdaje z rozpočtů EU a ČR pro 58 příjemců podpory v celkové výši více než 370 milionů korun, tedy téměř dvě procenta z peněz na přímé platby v roce 2012.
Do zemědělství a příbuzných odvětví plynou ročně dotace za více než 40 miliard korun. Jejich hlavní součástí je jednotná platba na plochu hrazená z fondů EU. V jejím rámci si čeští zemědělci za letošní rok rozdělí 21,4 miliardy korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *