NKÚ tvrdí, že PGRLF nemůže jako akciová společnost rozdělovat podpory

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který je zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost, nemůže podle zákona rozdělovat státní podporu. Příslušné zákony totiž neumožňovaly a neumožňují, aby státní podporu poskytoval podnikatelský subjekt, byť by ho založil stát. Uvádí to kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jediným akcionářem fondu je ministerstvo zemědělství, které fond v roce 1993 založilo. Ministerstvo na základě předchozí kontroly a následných analýz začalo připravovat přeměnu fondu z akciové společnosti na státní fond, ale od tohoto záměru upustilo. Dospělo k závěru, že fond může být v souladu se zákonnou úpravou platnou od roku 2001 považován za konečného příjemce dotací. Podle NKÚ však nemůže být konečným příjemcem, protože nepodniká v zemědělství nebo agropotravinářském odvětví, kam jsou dotace určeny zákonem o státním rozpočtu.
Ministr zemědělství Jan Mládek k tomu uvedl, že založení fondu jako akciové společnosti bylo chybou, ale šlo prý o kompromis mezi někdejším ministrem zemědělství Josefem Luxem a ministerským předsedou Václavem Klausem. Všechny navrhované varianty řešení podle Mládka znamenají změnu zákona, což už do voleb nelze stihnout.
Kontroloři také zjistili, že po celou dobu existence fondu činí problém vymezit předmět jeho činnosti. „Činnost, kterou PGRLF zabezpečoval, neodpovídala vždy a ani v současné době neodpovídá zápisu v obchodním rejstříku,“ konstatoval NKÚ. Předmět činnosti zapsaný v rejstříku dokonce neodpovídá ani stanovám fondu. Ministerstvo také do roku 2001 nepožadovalo a fond ani nepředkládal podklady pro zúčtování uvolněných peněz se státním rozpočtem. MZe potom vykazovalo peníze převedené na PGRLF jako spotřebované. Fond měl přitom ke konci roku 2001 k dispozici 2,7 miliardy korun z dřívějších let.
Na základě rozhodnutí MZe je potom použil k vytvoření Fondu kapitálového dovybavení. Peníze nevrátil do státního rozpočtu, jak mu ukládal zákon o rozpočtových pravidlech, uvedl NKÚ. Mládek k tomu řekl, že hospodaření PGRFL prověří forenzní audit. Z něj mají vzejít také návrhy opatření, která by zamezila opakování netransparentních operací s akciemi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *