17.12.2007 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová koncepce pro lesy

Minulý týden jmenoval ministr zemědělství Petr Gandalovič novým ředitelem státního podniku Lesy ČR Jiřího Nováka, dosavadního ředitele Správy Krkonošského národního parku. Podle ministrových slov uspěl Novák ve výběrovém řízení mezi 18 uchazeči s koncepcí decentralizace správy Lesů ČR. Jeho nejbližším cílem však bude stabilizovat situaci v lesním hospodářství.

„Proto bude prvním úkolem nového ředitele dotažení tendrů na lesnické práce do roku 2010,“ uvedl Gandalovič. V současné době je většina z 257 výběrových řízení napadena neúspěšnými firmami u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Předmětem sporu je způsob vypisování zakázek na lesnické práce. Tendry se nyní dělí do dvou skupin - v první mají firmy dřevo vytěžit a následně také prodat, ve druhé požaduje státní podnik od firem pouze těžbu a dřevo si pak prodá sám. ÚOHS se zatím vyjádřil jen k 98 výběrovým řízením, kde si budou vytěžené dřevo prodávat Lesy ČR samy. Podle nového ředitele by měla v průběhu dvou let komise vyhodnotit lepší z obou variant. Do té doby by měl podnik připravit novou metodu vypisování výběrových řízení.
Jak vyplývá z koncepce, kterou Novák předložil a která je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva zemědělství, alternativou k plošnému (jednorázovému) výběrovému řízení na celou zakázku zadávanou Lesy ČR by mohla být výběrová řízení v rozloženém režimu od jednoho do pěti let, jehož výhodou je kontinuita zadávání prací na celém území ČR. Koncepce připouští i vyčlenění určité části komerčních těžeb z komplexní zakázky s tím, že o ně budou zájemci soutěžit v dražbě v půlročních intervalech. U některých důležitých výkonů, zejména pro ochranu lesa a výchovu mladých lesních porostů, bude podle Nováka účelné zadat určité procento objemu prací lokálním drobným podnikatelským subjektům například fyzickým osobám.
Podstatným bodem nové koncepce je přeměna krajských inspektorátů na odštěpné závody a posílení jejich pravomocí, na které může navazovat úměrné snižování stavu pracovníků na ředitelství státního podniku. Novák hodlá také v budoucnu využít krajské inspektoráty jako agenturní pracoviště pro získávání dotací z Evropské unie, zejména z operačních programů MZe, osy I a II, operačního programu ministerstva pro životní prostředí v ose VI a z Programu rozvoje venkova. „Vzhledem k rozsahu by krajské inspektoráty mohly připravovat čerpání programů společně s ostatními vlastníky lesů, kteří by na přípravě žádostí participovali jak po stránce finanční v oblasti příjmové i nákladové,“ uvádí se v koncepci.
Pro posílení pravomocí krajských pracovišť Lesů ČR je i ministr zemědělství. Decentralizace podniku má podle něj umožnit lepší spolupráci mezi kraji a krajskými ředitelstvími Lesů ČR, jejichž představitelé by měli mít dostatečné pravomoci řešit místní problémy, aby hejtmani nemuseli komunikovat s ústředím v Hradci Králové, uvedl. „Podnik je příliš centralisticky řízen, efektivnější bude svěřit více pravomocí na krajskou úroveň,“ řekl Gandalovič. „Chceme z Lesů ČR vytvořit dynamický a průhledně fungující podnik,“ dodal.
„Jako generální ředitel Lesů ČR hodlám postupovat podle koncepce, se kterou jsem do výběrového řízení vstupoval. Veškeré kroky v pozici ředitele Lesů ČR se budou odehrávat v mantinelech vymezených memorandem, které stanoví pravidla hry na následující tři roky,“ uvedl Novák, který zatím nechtěl blíže specifikovat možné dopady decentralizace podniku a případné propouštění zaměstnanců. Změny ve vedení firmy nicméně nevyloučil. „Bude záležet na zpracování určitých analýz … a bude důležité, zda se současný management nebo jeho část bude schopen ztotožnit s mojí koncepcí vedení firmy,“ uvedl Novák..
Jak se zdá, nový ředitel státního podniku by zřejmě nemusel vadit ani ekologickým iniciativám. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha nejsou Lesy ČR pouze podnikem na výrobu dřeva, ale v prvé řadě spravují veřejné lesy. Jejich ředitel tedy „musí klást důraz na zdravější hospodaření, nejen řešit spory s dřevařskými firmami,“ řekl Bláha. „Jsem zastáncem šetrnějších lesnických technik, které se dají uplatnit na velkoplošných chráněných územích v majetku Lesů ČR. V mnoha případech se jedná o ekonomicky i přírodovědně výhodnější postupy,“ uvedl Novák.
Podle mluvčího MZe Petra Vorlíčka působí Jiří Novák (47 let) celý svůj profesní život v lesnictví. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a posléze pracoval na několika pozicích v lesním závodě Maršov. Od roku 1994 pak působil na Správě Krkonošského národního parku jako náměstek ředitele a vedoucí odboru péče o les, od roku 2000 byl jeho ředitelem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down