15.05.2007 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová opatření reformy

Reforma trhu s cukrem, která začala v polovině loňského roku, neprobíhá tak rychle, jak Evropská komise předpokládala. Proto chce Brusel nově motivovat pěstitele a hodlá jim vyplácet dodatečnou podporu za každou tunu kvóty, jíž se vzdají. Česká republika však s tímto jeho nejnovějším návrhem nesouhlasí.

Oproti původnímu plánu Evropské komise cukerní reforma nepostupuje dostatečně rychle. Zatímco loni se producenti vzdali asi 1,5 milionu tun kvót, letos hodlají odevzdat kvóty asi jen na 700 tisíc tun. To je výrazně méně než je cílových pět milionů tun. Řada členských států totiž dosud nepřistoupila k omezení své produkce cukru a tím nijak nepřispěla k nezbytné restrukturalizaci tohoto odvětví, které se potýká stále s velkými přebytky. Proto minulý týden představila evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová-Boelová návrh na další reformu trhu s cukrem. Podle něho by pěstitelé mohli sami žádat o restrukturalizační podporu s podmínkou, že se vzdají práv na dodání cukrové řepy cukrovaru, se kterým mají uzavřenou smlouvu. Budou moci přímo požádat, aby se podnik vzdal až deseti procent své kvóty. Až dosud pěstitelé museli však vycházet z rozhodnutí zpracovatelů cukrovky.
Výše podpory z restrukturalizačního fondu, která putuje pěstitelům a smluvním poskytovatelům strojů, by měla být pevně stanovena na úrovni deseti procent. Pro hospodářská rok 2008/2009 obdrží pěstitelé dodatečnou platbu ve výši 237,5 euro (asi 6700 korun) na tunu kvóty, které se vzdali. Tato platba se má vztahovat na pěstitele i zpětně, takže bude vyplácena také těm, kteří se části svých kvót vzdali už dříve. „Česká republika nepovažuje za vhodné návrhy na přímý vstup pěstitelů řepy do restrukturalizačního procesu. Tyto změny jsou nevhodným zásahem do vazeb pěstitel – cukrovar, které jsou v České republice zcela odlišné vlivem historického vývoje posledních 40 let oproti státům západní Evropy. Navíc neřeší celkovou aktuální potřebu odevzdání kvót cukru, neboť navrhovaným postupem snížení o deset procent by se stáhlo maximálně 1,6 miliónu tun kvóty“ uvedl k návrhům komise náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, který se jednání Rady ministrů zemědělství zúčastnil.
Také předseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska Josef Uchytil považuje návrh komise za nesystémový. Podle něj je to útok na státy, kde se cukrovce daří, jako jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. „Kvóta odpluje. To cítíme všichni. Pomalu cukrovku už tady nebudeme dělat vůbec,“ řekl Uchytil. Připustil však, že někteří zemědělci by uvítali, pokud by také mohli sami rozhodovat o využití kvót.
Hlaváč doplnil, že navrhované vracení prostředků pomocí doplatků již restrukturalizovaným subjektům znamená ve svém důsledku možnost zpětné finanční kompenzace i ekonomicky silných a ziskových zpracovatelských subjektů, které se z různých důvodů rozhodly k odevzdání kvóty. „Znamená to popření toho, co Evropská komise deklarovala během jednání o reformě, tedy že restrukturalizace neslouží k vytváření zisků pro společnosti, ale k úhradě nákladů, které podnikům vzniknou v důsledku uzavírání nekonkurenceschopných provozů“, prohlásil Hlaváč s tím, že ČR je i nadále pro reformu, avšak pouze takovou, která zachová produkci cukru v ekonomicky konkurenceschopných regionech EU, mezi které Česká republika patří, při ceně cukru blízké cenám světovým.
Komise si od nových opatření slibuje zrychlení reformy, jejímž základem je pokles zaručených cen cukru v EU během čtyř let do roku 2010 skoro o 40 procent a obdobné výrazné zlevnění cukrovky. Z trhu mají odejít nekonkurenceschopní výrobci, kteří svou kvótu mohou vrátit unii za kompenzaci z restrukturalizačního fondu.
Unie nyní nabízí až 730 eur za tunu cukerných kvót, jichž se producenti vzdají. „Pobídky nebyly tak atraktivní, jak jsme doufali. Domnívám se však, že změny, které dnes navrhujeme, budou stimulovat mnohem více společností, aby se vzdaly kvót. Vyzývám je, aby se této příležitosti chopily,“ uvedla komisařka Fischerová-Boelová. Nově navržená opatření by podle ní mohla přimět výrobce, aby se vzdali kvót na výrobu dalších 3,8 milionu tun cukru nad rámec 2,2 milionu tun, kterých se vzdali až dosud.
Ministr zemědělství Petr Gandalovič uvedl, že pokud komise nemá v úmyslu upustit od ryze administrativního způsobu řízení reformy, ČR bude prosazovat co nejrychlejší zrušení kvót cukru s maximální možnou liberalizací cukerního trhu se zachováním přiměřené celní ochrany vůči dovozům. „Je třeba, aby Evropská unie vzala na vědomí, že cukrovarnictví v České republice již zásadní restrukturalizací prošlo a nyní je řada na členských státech, které dosud neodevzdaly ani tunu své kvóty,“ zdůraznil ministr.
Komise také oznámila, že pokud se producenti do roku 2010 nevzdají dostatečného objemu kvót, bude při jejich konečném povinném snižování brát v potaz to, jakého objemu se každý členský stát v rámci restrukturalizace už vzdal a nebude měřit všem stejným metrem.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down