14.09.2009 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová pravidla pro vedlejší produkty

Rada ministrů zemědělství na svém jednání v uplynulém týdnu přijala nařízení modernizující evropské nařízení pro vedlejší produkty živočišného původu. Nové nařízení nabude platnosti 20 dní poté, co vyjde v Úředním věstníku (Official Journal) Evropské unie. Účinné bude za 15 měsíců od doby, kdy vstoupí v platnost. Zároveň s touto legislativní normou nabude účinnosti i implementační nařízení, které má nové body zavést do praxe. Na jeho přípravě se začne pracovat v příštím roce.
Nová pravidla přinášejí zejména následující úpravy.

• Do procesu zpracování těchto produktů zavádí pojem „koncový bod“: Produkty, které by eventuálně vznikaly z dalších výrob navazujících na tento bod, již nepodléhají nařízení o vedlejších produktech živočišného původu. Důvodem je, že možné riziko plynoucí z vedlejších živočišných produktů, je u nich již odstraněno předchozím způsobem zpracování, tj. působením chemických látek či teplem.
• Jasně se stanoví rozdíl mezi potravinami a vedlejšími produkty živočišného původu. Jestliže se něco jednou označí jako vedlejší produkt živočišného původu, nemůže se to již nikdy vrátit do potravního řetězce lidí.
• Současnou klasifikaci vedlejších produktů živočišného původu je možné stanoveným postupem změnit. Některé produkty, u nichž se prokázalo, že nejsou rizikové, je možné přeřadit z kategorie dvě do kategorie tři, a tím povolit jejich využití pro krmivářské účely. Všechny vedlejší produkty, které nejsou jmenovitě uvedeny v některé ze tří kategorií, musí být z důvodů předběžné opatrnosti zařazeny do kategorie dvě.
• Pro posílení sledovatelnosti (traceability) se musí všichni dopravci vedlejších živočišných produktů registrovat.
• Souvislost mezi nařízením o vedlejších produktech živočišného původu a ostatní legislativou EU – například o hygieně pootravin a odpadech, se zlepšuje tím, že nové nařízení vymezuje, pro jaké oblasti jednotlivé předpisy platí. To odstraňuje problémy provozovatelů a obsluhy (například odlišení schválení jatek a drůbežářských podniků podle potravinářské a krmivářské legislativy).
Další principy doposud platného nařízení o vedlejších produktech živočišného původu, které se v novém nemění:
• Klasifikace vedlejších produktů živočišného původu do tří katagorií podle stupně zdravotního rizika. (Do první kategorie patří produkty zdravotně závadné, do druhé nevhodné pro lidskou výživu. Ve třetí jsou takové vedlejší produkty, které odpovídají požadavkům na potraviny a používají se jako krmiva).
• Vyloučení produktů, které nejsou vhodné pro to, aby je konzumovali lidé, z potravního řetězce i v chovech hospodářských zvířat (nesmějí se používat jako krmivo pro hospodářská zvířata).
• Zákaz vnitrodruhové recyklace, tedy toho, aby zvířatům byly jako krmivo dávány materiály (tkáně) pocházející z jedinců stejného druhu.
• Pravidlo, že pouze materiál ze zvířat, která prošla veterinární inspekcí se může používat ke krmení v chovech hospodářských zvířat.
• Zákaz krmení chovaných hospodářských zvířat, zejména prasat kuchyňskými zbytky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down