27.05.2007 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové možnosti zemědělské techniky

V minulém období se vyvíjela technika využívaná v zemědělství a komunálních službách zdánlivě odděleně. Firmy specializované na výrobu komunální techniky se zaměřovaly výhradně na tento segment trhu. Podniky vyrábějící techniku pro produkční zemědělství se o techniku pro komunální služby zajímaly jen okrajově.

Postupná změna pohledu na zemědělství, kdy zaměření ryze produkční se postupně mění na produkční a krajinotvorné, znamená změnu vnímání postavení zemědělství. To s sebou přineslo také změnu postoje výrobců zemědělské techniky, kteří hledají možnosti využití vyráběných strojů také v oblasti komunálních služeb.
Traktor, nezastupitelný energetický prostředek
Traktory se staly nezastupitelnými energetickými prostředky v zemědělských podnicích. Jejich konstrukce byla zaměřena na plnění požadavků zajištění univerzálnosti nasazení při provádění operací v zemědělské výrobě. Významný posun v konstrukci zemědělských traktorů nastává v okamžiku výrazné orientace na ekonomiku jejich provozu. Orientace na maximální využití výkonu motoru při minimální spotřebě paliva vedla výrobce traktorů k aplikaci celé řady konstrukčních prvků, ať již na motorech, převodových ústrojích, hydraulických systémech či na pojezdovém ústrojí. Aplikace řady nových prvků posouvá možnost uplatnění zemědělských traktorů i do oblasti komunálních služeb.
Požadavky na energetické prostředky pro komunální služby jsou dány podmínkami jejich nasazování a možností využití širokého spektra přídavných zařízení.
Pro komunální traktory je požadován dostatečný výkon motoru pro zajištění nejen vlastního pojezdu, ale také pohonu přípojného nářadí. Relativně menší vlastní hmotnost energetického prostředku a nízké těžiště jsou požadovány pro dobrou práci i na svažitých pozemcích. Významným požadavkem je šetrné zacházení s půdou při práci na travnatých plochách při údržbě krajiny. Dobrá ovladatelnost stroje s malým poloměrem zatáčení, velký rozsah pracovních rychlostí, možnost připojení pracovního nářadí čelně a vzadu, případně mezi nápravy je u komunálních traktorů samozřejmý požadavek stejně jako komfortní kabina s dobrým výhledem a odpovídajícími ergonomickými podmínkami pro práci v létě i v zimě.
Tyto požadavky v minulosti vedly ke konstrukci speciálních komunálních traktorů, případně k modifikaci viničních nebo sadovnických traktorů pro účely komunálních služeb.
Požadavky na využití energetických prostředků lze dokumentovat na připojeném schématu.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v komunálních službách je prováděna celá řada činností, při kterých může najít uplatnění i „klasický“ zemědělský traktor. Je ale vhodné, aby převzal některé vlastnosti a parametry, požadované pro komunální traktor.
V současné době je na trhu se zemědělskými traktory nabízena celá řada traktorů, které požadavky na práci traktoru v komunálních službách splňují. Pro některé práce lze ale využít i starší typy „klasických“ zemědělských traktorů. Jedná se například o mulčování travnatých ploch, případně jejich úpravu.
Obecně ale platí, že pro většinu prací je s výhodou využíváno traktorů s mnohastupňovou převodovkou a řazením pod zatížením, případně převodovky s plynulou změnou převodového poměru (Vario převodovky). Velmi využívaná je také funkce jednoduché reverzace chodu traktoru.
V komunálních službách se také výrazně lépe uplatňují traktory vybavené tříbodovým závěsem nejen v zadu, ale také vpředu. Je výhodné, aby také tento závěs měl EHR. Minimálně je doporučovaná alespoň plovoucí poloha. Velmi užitečná je hydraulika s tlumením kmitů a také využití systému rychlého upínání nářadí. Tyto prvky nejen zvyšují komfort obsluhy, ale mohou výrazně ovlivnit kvalitu práce soupravy.
Většina nářadí a strojů využívaných v komunálních službách je vybavena možností připojení na tříbodový závěs kategorie I nebo II.
Pro pohon těchto nářadí se používá vývodový hřídel. Traktory vybavené vývodovým hřídelem vpředu mají výrazně lepší uplatnění v komunálních službách.
Větší počet samostatně ovládaných vnějších okruhů hydrauliky je pro nasazení traktoru v komunálních službách významnou výhodou.
Využití předního a zadního tříbodového závěsu rozšiřuje možnosti využití traktoru pro kombinace operací, jako je sečení a sběr posečené hmoty, případně zimní údržba komunikací.
Využití traktorů v komunálních službách také ovlivňují jejich manévrovací schopnosti. Výhodou při nasazení traktoru je malý poloměr otáčení soupravy. Zde najde výborné uplatnění přední náprava se zvětšeným rejdem, případně využití krabího chodu.
Náročné operace, jako je likvidace náletů, vyžadují připojení stroje na zadní tříbodový závěs a obrácený chod stroje. Zde se s výhodou uplatní traktory s otočným řízením a dostatečným počtem rychlostí vzad.
Příslušenství a využití traktorů
Možnosti využití traktorů při práci v komunálních službách charakterizuje přehled některých strojů v následujícím schématu.
Využití zemědělského traktoru v komunálních službách je vhodným doplněním možnosti využití traktorů v období mimo sezonu zemědělských prací. Současné traktory toto využití svým vybavením umožňují bez zvýšených nákladů.
Žací stroje a údržba travnatých ploch
Údržba travnatých ploch má nezastupitelné místo v péči o krajinu, určuje její ráz. Neudržované travní porosty ráz krajiny viditelně mění. Absence udržování travních porostů ohrožuje existenci druhů a společenstev rostlin, rozšiřují se původní plevele, ale i nepůvodní (invazní) druhy rostlin. Snižuje se tak nejen malebnost krajiny, ale i její atraktivnost z hlediska rekreačního využití.
Trvalé travní plochy mají řadu významných mimoprodukčních funkcí, k nimž patří především ochrana proti erozi, udržení půdní úrodnosti, pomáhají udržet ohrožené druhy, podporují turistiku a udržují ráz krajiny.
Význam travnatých ploch, které nemají pícninářské využití, spočívá v jejich funkci estetické, relaxační a biologicko-ekologické. Kořenový systém svým růstem zpevňuje původní profil a zabraňuje vodní a větrné erozi, vysokému odparu a odběrem živin brání jejich vyplavování do spodních vod.
Trávníky stejně jako jiné kulturní rostliny mají specifické požadavky na pěstování. Tyto požadavky jsou rozdílné podle způsobu využití. Klimatický faktor České republiky není příliš ideální pro pěstování trávníků. Rozložení srážek a teplot v průběhu pěstování neodpovídá požadavkům (nelze srovnat s přímořskými státy). Vyšší nadmořská výška přináší vyšší sněhovou pokrývku, a naopak nižší může způsobit holomrazy. Klimatický faktor neovlivníme, ale můžeme správným ošetřováním trávníku zlepšit podmínky růstu rostlin.
Extenzivně ošetřované travní porosty ve veřejné zeleni – okraje komunikací, příkopy, plochy zasažené nálety, zaplevelené navážky apod. představují problém při údržbě. Sečení je většinou složité nejen s ohledem na terénní nerovnosti, ale také pro potřebu likvidace posečené hmoty. Pokud posečená hmota zůstává na povrchu v podobě celých stébel, pokrývá povrch pozemku a zabraňuje přístupu vzduchu i světla k rostlinám. Důsledkem je vyhnívání travního porostu, jeho plstnatění a celková degradace travního porostu.
Při udržovaní travních ploch v požadovaném estetickém vzhledu a v biologicky aktivním stavu sehrává důležitou roli problematika jejich sečení. Podle intenzity obdělávání dělíme trávníky na intenzivně obdělávané (udržované plochy) a extenzivně obdělávané (neudržované plochy). U intenzivně obdělávaných travnatých ploch už nejde jen o prosté posečení trávy, ale také o péči o její zdravý růst.
Primární operací, která ovlivňuje a určuje vzhled, ale i zdravotní stav trávníků, je jeho sečení. Současně ale také představuje časově i energeticky největší náklad na jeho údržbu. Obecně se uvádí, že na sečení trávníku připadá asi 45 % celkových nákladů na jeho údržbu.
Pro údržbu extenzivně ošetřovaných travnatých ploch lze s výhodou využít techniky používané v produkčním zemědělství. U žacích strojů je třeba zdůraznit podmínku dokonalého kopírování terénu. Je výhodné používat čelních žacích strojů.

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down