22.05.2006 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové nařízení o obohacování potravin

Společná pravidla pro přidávání vitamínů a minerálů do potravin přináší návrh nařízení o fortifikovaných (obohacených) potravinách, které v uplynulém týdnu schválil Evropský parlament. Součástí i seznam látek, které se mohou používat pro zlepšení výživové hodnoty potravin.

Nařízení obsahuje také kriteria pro stanovení minimální a maximální hladiny těchto výživových látek (nutrientů) v potravinách. Očekává se, že v nejbližších týdnech přijme toto nařízení i rada. Nařízení nabude účinnosti 20 dnů po publikování v Official Journal (Úředním věstníku). Nová pravidla pro fortifikaci se začnou aplikovat půl roku od tohoto data. Výrobky, které nebudou v souladu s nařízením, se budou moci prodávat ještě tři roky, pod podmínkou, že byly značeny nebo umístěny na trh před účinností nařízení. Komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou konstatoval, že přídavek vitaminů, minerálů a ostatních obohacujících látek do potravin přináší jejich konzumentovi řadu výhod. Na druhé straně však může u některých výživových faktorů hrozit předávkování (příkladem je třeba vitamín D či vitamín A). Proto se musí potraviny obohacovat způsobem, který je transparentní a bezpečný. Nařízení podle něj posílí ochranu spotřebitelů a dovolí jim, aby se ve fortifikovaných potravinách mohli orientovat a vybrat si z nich. Je podle něj dobře, že potravinářské podniky v celém společenství budou v této oblasti postupovat stejným způsobem, a to podle pravidel, která vycházejí z vědeckých poznatků. Důležitá jsou také jasná pravidla pro značení fortifikovaných potravin, a to zejména pro jejich pohyb na jednotném trhu unie.
Pozitivní seznam
Velký význam má také seznam povolených nutrientů (tedy pozitivní seznam), které je možné přidávat do potravin. Látky, které na něm nejsou uvedeny, není možné k fortifikaci potravin použít. Po přechodné období sedmi let se budeme moci ještě s vitaminy a minerály, které nejsou na seznamu, setkat na trhu. Podmínkou však je, že byly přidány do potravin prodávaných v EU v době, kdy nařízení nabývalo účinnosti a dokumenty podporující jejich použití byly předloženy komisi do tří let od účinnosti nařízení. Komise tyto materiály postoupí k posouzení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
Nařízení také určuje, které potraviny se nesmějí fortifikovat. Je to například čerstvé ovoce a zelenina nebo maso. Vitaminy a minerály se také nebudou smět přidávat do alkoholických nápojů a výjimkou posilujících vín. Organizace spotřebitelů v některých členských státech jsou také proti tomu, aby se fortifikovaly potraviny, které obsahují velké množství soli, cukru nebo tuku a které tedy nejsou z hlediska výživy žádoucí. Obávají se, že přídavek vitaminů a minerálů by udělal tyto látky pro konzumenty více atraktivní.
Nařízení se netýká potravin pro speciální výživu, například pro kojence, které mají vlastní legislativu.
K čemu je fortifikace
Prč se vlastně potraviny o vitaminy či minerály obohacují? Evropská komise na svých stránkách vysvětluje, že je to z různých důvodů. Například se tím doplňuje přirozený obsah těchto látek v čerstvé potravině, který se však ztrácí při zpracování či skladování. Jako příklad slouží obohacování pšeničné mouky železem a vitaminy skupiny B. Vitaminy se také přidávají do uměle vyrobených náhražek přírodních produktů, které je přirozeně obsahují. Tak se například přidávají v tuku rozpustné vitamíny A a D do margarínu, aby v něm byly na stejné hladině, jako v másle vyrobeném z tuku kravského mléka. Vitaminy a minerály se ale přidávají také do některých potravin proto, aby se zvýšil příjem těchto látek v potravě. Příkladem je třeba obohacování džusů nejen ve vodě rozpustnými vitamíny, ale také rozpustnými solemi vápníku. Důvodem je snaha zvýšit příjem vápníku a předcházet vzniku nepříjemné osteoporózy, což je důležité zejména pro lidi, kteří se vyhýbají mléčným výrobkům. Nárůst obliby předpřipravených (pohotových) pokrmů ukazuje, že lidé mají méně času na přípravu pracných jídel v domácnosti a na vhodnou kombinaci různých složek výživy. proto se i tyto potraviny fortifikují nutrienty.
Nařízení nenakazuje, aby se některé potraviny fortifikovaly. Komise zdůrazňuje, že výrorbci přidávají různé nutrienty do potravin většinou podle vlastního uvážení. Povinná fortifikace je pouze u některých druhů potravin (u nás například obohacování jedlé soli jódem) a v každém členském státě vychází z místních podmínek a eventuálního přirozeného nedostatku některého nutrientu
Přidávají se i jiné látky
Komise připouští, že zejména v posledních letech sílí trend přidávat do potravin různé látky, například extrakty rostlin, aminokyseliny či přímo proteiny. Jejich přídavek obvykle doprovází tvrzení, že daná látka a potravina, která ji obsahuje, mají dobrý vliv na zdraví spotřebitele. Tyto látky jsou většinou v potravinách přirozeně přítomné, někdy se do nich přidávají ve větším množství. Dnes máme jen velmi malé vědecké podklady, abychom určili, zda jsou tyto látky zdravotně nezávadné, pokud se používají ve velkých množstvích. Proto nařízení stanovuje postup pro podrobné prozkoumání a v případě nutnosti i omezení nebo zakázání používání jiných látek než jsou vitaminy a minerály, jejichž přídavek k potravinám může vést k nadměrnému příjmu těchto látek. Za nadměrný příjem se přitom považuje spotřeba vysoce převyšující tu, která se obvykle dá očekávat při konzumaci normální skladby stravy a která může znamenat potenciální riziko pro konzumenty. Látky, kterých se to týká, bude hodnotit EFSA a rozhodnutí o eventuálním omezení přijme komise a členské státy při jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Tento výbor také na základě vědeckých podkladů od EFSA určí minimální a maximální přídavek různých nutrientů do potravin. Komise bude v nadcházejících měsících publikovat podklad k diskusi a hodnoty, k nimž dospěje, chce během dvou let od přijetí nařízení předložit zmíněnému stálému výboru ke schválení.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down