Nové povinnost pro přesuny cirkusových zvířat

Pro přesuny cirkusových zvířat mezi členskými státy Evropské unie platí pro příslušný orgán členských zemí a provozovatele cirkusů od 1. ledna příštího roku nové povinnosti. Příslušný orgán musí cirkus zaregistrovat, vydat rejstřík zvířat v cirkusu, rejstřík míst konání vystoupení a vydat pasy pro zvířata v cirkusu vyjma psů, koček a fretek, jež mají pasy vydané podle nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003. Výjimkou jsou koňovité, kteří mají průkaz koně vydán podle plemenářského zákona. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Šéfy krajských veterinárních správ o aktuálních skutečnostech informoval ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Milan Malena s tím, aby dále seznámili evidované provozovatele cirkusů o nových požadavcích, které musejí od 1. ledna 2007 plnit, řekl Duben. Veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy se řídí nařízením Evropské komise č. 1739/2005.
Orgánem příslušným k registraci cirkusů a vedení rejstříku zvířat v cirkusu a míst konání (čl. 4, 5, a 6 nařízení) je podle Dubna místně příslušná krajská veterinární správa (KVS). Kompetence KVS podle citovaného nařízení je doplněna do chystané novely veterinárního zákona. KVS je také orgánem příslušným k vedení záznamů o výše uvedených dokumentech podle čl. 4 odst. 4 nařízení.

Citace z nařízení Komise (ES) č. 1739/2005:

Článek 4
Registrace cirkusů
1. Alespoň 40 pracovních dnů před tím, než se cirkus poprvé přesune do jiného členského státu, předloží provozovatel cirkusu písemnou žádost o registraci příslušnému orgánu členského státu, v němž má cirkus povolený pobyt, nebo členského státu, v němž se nachází.
2. Po obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 provede příslušný orgán nezbytné kontroly souladu s veterinárními požadavky stanovenými v tomto nařízení.
3. Jsou-li požadavky uvedené v odstavci 2 splněny, příslušný orgán vydá:
a) jednoznačné registrační číslo cirkusu, které začíná kódem ISO daného členského státu;
b) rejstřík zvířat v cirkusu v souladu s článkem 5;
c) rejstřík míst konání v souladu s článkem 6;
d) zvířecí pasy v souladu s článkem 7.
4. Příslušný orgán vede záznamy o všech dokumentech, které vydá podle odstavce 3.

Článek 5
Rejstřík zvířat
Rejstřík zvířat v cirkusu uvedený v čl. 4 odst. 3 písm. b) odpovídá vzoru stanovenému v příloze I a je opatřen registračním číslem uvedeným v čl. 4 odst. 3 písm. a). Každá stránka je před vydáním označena razítkem a podepsána úředním veterinárním lékařem.

Článek 6
Rejstřík míst konání
Rejstřík míst konání uvedený v čl. 4 odst. 3 písm. c) odpovídá vzoru stanovenému v příloze II a je opatřen registračním číslem uvedeným v čl. 4 odst. 3 písm. a). Každý zápis je před každým přesunem uvedeným v článku 9 označen razítkem a podepsán úředním veterinárním lékařem.“

Článek 7
Zvířecí pasy
1. V souladu s článkem 4 vydá příslušný orgán pro každé zvíře v cirkusu jiné než zvířata uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku pas, který odpovídá vzoru stanovenému v příloze III.
2. V souladu s článkem 4 vydá příslušný orgán pro ptáky a hlodavce v cirkusu společný pas, který odpovídá vzoru stanovenému v příloze IV.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *