Nové právní předpisy

Od 1. září 2014 platí několik právních předpisů týkajících se zemědělské a lesnické veřejnosti. Jde například o nařízení vlády č. 128/2014 Sb., o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo 31. října 2013 mimořádné opatření MZDR 33888/2012. Tímto nařízením bylo provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby zakázáno nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli, jakož i vývoz a distribuce mimo území ČR lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 procent, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31. prosinci 2011, pokud nebyly ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu lihoviny ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb. Ruší se proto nařízení vlády č. 317/2012 Sb., neboť již svůj účel splnilo a v kritických chvílích rozlišilo lihoviny vyrobené legálně a lihoviny vyrobené nelegálně, které nebylo vzhledem k požadavkům na prokázání jejich původu možné uvést na trh. Zrušením nařízení vlády č. 317/2012 Sb. nebude dotčeno zachování principu dosledovatelnosti potravin a vstupních surovin, který vychází z požadavků stanovených v § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Provozovatel potravinářského podniku je tedy povinen uchovávat doklady, které prokážou, od koho byly suroviny nakoupeny a komu byl výrobek prodán (takzvaný krok zpět, krok tam). Ruší se tedy pouze předepsaná forma dokladu o původu lihovin, což na principu dosledovatelnosti, tak jak je vyžadován ze strany Evropské komise a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, nic nemění.

Platí rovněž zákon č. 138/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této právní úpravy je reakce na zkušenosti s aplikací zákona č. 146/2002 Sb. a na některé problémy trhu s potravinami. Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zejména zavedením nových typů opatření. Současně se provádějí změny v souvislosti s přijetím nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Novela zákona obsahuje nový systém opatření ukládaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištěných nedostatků a zvýšení efektivity výkonu kontroly a přizpůsobení právní úpravy novému kontrolnímu řádu.

Dále je  zavedeno nové opatření, kterým bude Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařizovat zničení výrobků z révy vinné, jež nelze uvést na trh, protože byly podrobeny nedovoleným enologickým postupům.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *