Nové předpisy zjednoduší obchodování s potravinami živočišného původu

Od prvního ledna vstupuje v platnost v Evropské unii nová legislativa, která se týká potravin a krmiv. Čtyři nařízení Evropské komise se souhrnně nazývají Hygienický balíček. K tomuto balíčku vyšla před Vánoci v Úředním věstníku Evropské komise příslušná nařízení, informoval mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben. Půjde o další krok, který zjednoduší obchodování potravinami živočišného původu v rámci EU i kontrolu dovozu z nečlenských zemí, zdůvodnil zavedení předpisů Milan Malena, ústřední ředitel veterinárního dozoru.

Nařízení, zahrnutá do Hygienického balíčku:
 nařízení (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny;
 nařízení (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004;
 nařízení (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase;
 nařízení (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

Harmonizované předpisy se souhrnně týkají všech potravin živočišného původu, například masa, masných výrobků, vodních měkkýšů, rybích produktů, mléka, mléčných výrobků, vajec, vaječných výrobků, žabích stehýnek, hlemýžďů, živočišných tuků, želatiny a kolagenu. Zásadou je, že provozovatelé potravinářských podniků musejí dodržovat principy HACCP (analýza rizika a kritické kontrolní body) ve všech potravinářských provozech s výjimkou zemědělské prvovýroby, upozornil mluvčí správy.
Jak podotkl Duben, podle této legislativy se klade ještě vyšší důraz na zodpovědnost za výrobu zdravotně nezávadných potravin živočišného původu. Zodpovědnost mají nejen ti, kdo potraviny vyrábí, nýbrž všichni, kdo s potravinami zacházejí. Například již výrobci musejí aplikovat principy kontrolních bodů (HACCP) a uchovávat záznamy o výrobě a obchodování a samozřejmě musejí být schváleni a registrováni. Zárukou pro spotřebitele je, že v případě zjištěných nedostatků musejí provozovatelé i nadále hradit veškeré náklady spojené se stažením závadného výrobku z trhu a náklady spojené s jejich likvidací. Týká se to potravin i krmiv.
Proti dosavadní praxi dochází ke zjednodušení, za předpokladu plnění stanovených striktních požadavků při výrobě potravin živočišného původ a provádění kontrol. Nová ustanovení umožňují provádět odpovídající kontroly, jak v rámci EU, tak především při kontrolách dovozů potravin živočišného původu z takzvaných třetích, tedy nečlenských zemí.
Nové je například též to, upozornil Duben, že členské země budou zpracovávat roční kontrolní a pohotovostní plány, které bude hodnotit Potravinový a veterinární úřad (FVO – Food and Veterinary Office). Na základě výsledků kontrol podle těchto plánů bude možné vymáhat nápravu a ukládat sankce v případech vážnějších pochybení. Dovozci budou muset veterinárním autoritám jednotlivých členských zemí, v našem případě Státní veterinární správě ČR, předložit záruky, že jejich zboží odpovídá požadavkům legislativy EU.
Jsou též stanovena závazná mikrobiologická kritéria pro některé rizikové mikroorganismy, například baktérie jako salmonely či listérie, a to v hlavních skupinách potravin (maso, masné výrobky, ryby, mléko, mléčné výrobky, hotové potraviny, ovoce, zelenina). Spektrum sledovaných kontaminantů může být v budoucnu rozšířeno podle návrhu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
O všech těchto ustanoveních Státní veterinární správa ČR informovala v předstihu již v uplynulém roce na řadě školení pořádaných zejména ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Evropskou komisí, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Institutem profesní přípravy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *