Nové programy přinesly půl miliardy korun

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) dosud schválil na podporu pro krizí postižené zemědělce úvěry za více než půl miliardy korun. Agroweb o tom informoval tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Nové programy poskytování podpory přinesly 96 zemědělským subjektům celkem 552 miliónů korun určených pro snížení úrokového zatížení v případě provozních úvěrů a zajištění těchto úvěrů. V programu Provoz eviduje fond 162 přijatých žádostí na 921 miliónů Kč, schválených je přitom zmíněných 96 žádostí, program Zpracovatel – Provoz vykazuje přijatých 14 žádostí na 518 miliónů Kč.
Na podporu, kterou poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), vláda letos na jaře vyčlenila finanční pomoc pro české zemědělce ve výši 2,6 mld. Kč. Pomoc je zaměřena na boj s ekonomickou krizí. Fond uzavřel smlouvy o spolupráci se sedmi bankami, které umožňují poskytnout podporu v rámci zmíněných programů.
„Průběžné výsledky spuštěných podpůrných programů ukazují, že se jedná o účinnou pomoc, kterou zemědělci v době ekonomických problémů využívají a zároveň oceňují pozitivní vliv této podpory,“ uvedl ministr Jakub Šebesta.
Princip podpůrných programů podpor spočívá v poskytnutí podpory ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů a v poskytnutí podpory ve formě zajištění části provozních úvěrů, jenž jsou poskytnuty zemědělským podnikatelům komerčními subjekty. Cílem programů je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců, podnikatelů zabývajících se hospodařením v lese a u zpracovatelů zemědělských produktů za současné finanční a hospodářské krize. Konkrétně se jedná o provozní úvěry, které jsou poskytovány na nákup vymezených vstupů. U programu podpora krátkodobého financování bude docházet k překlenovacímu financování pohledávek zemědělských prvovýrobců.
Třetí podpůrný program Podpora krátkodobého financování je ve stadiu veřejného výběrového řízení na poskytovatele této služby. Z důvodů dlouhých zákonných lhůt pro toto řízení využije PGRLF pro překlenutí tohoto časového úseku zkrácené výběrové řízení, aby mohl tento podpůrný program zemědělské veřejnosti nabídnout začátkem měsíce srpna.
PGRLF podepsal smlouvy o spolupráci s následujícími bankami: GE Money Bank,a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Česká spořitelna, a.s., Raiffeisenbank a.s., Komerční banka, a.s., Volksbank CZ, a.s, Oberbank AG pobočka Česká Republika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *