Nově registrované hybridy kukuřice

Na základě výsledků registračních zkoušek prováděných ÚKZÚZ, Národním odrůdovým úřadem bylo podle zákona č. 219/2003 Sb. (zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin) v roce 2008 nově registrováno – zapsáno do Seznamu registrovaných odrůd celkem 38 hybridů kukuřice, z toho 17 na siláž, 20 na zrno a jeden pro kombinované využití.

Sortiment registrovaných hybridů na zrno byl také rozšířen o šest geneticky modifikovaných hybridů odolných proti zavíječi kukuřičnému (modifikace MON 810). Pozornost si zaslouží i registrace prvního hybridu s odolností proti herbicidně účinné látce cycloxydim. Tento hybrid byl získán běžnými metodami šlechtění (nejedná se tedy o GM hybrid). Odrůdy zapsané do Seznamu registrovaných odrůd ČR jsou po notifikaci zahrnuty do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin s platností pro členské země ES. Pro pěstitele je při výběru vhodné odrůdy podstatné, že v případě odrůd registrovaných v České republice má k dispozici navíc informaci o projevech jejich vlastností v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Základní informaci o nově registrovaných hybridech kukuřice podává grafická část tohoto příspěvku, podrobnější informace o registrovaných hybridech přináší nové vydání publikace Přehled odrůd kukuřice 2008 a v elektronické podobě rovněž i internetové stránky www.ukzuz.cz.

 

Ing. Marek Povolný, referent specialista
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *