15.01.2010 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nově registrované hybridy slunečnice

Na základě výsledků registračních zkoušek prováděných ÚKZÚZ, Národním odrůdovým úřadem podle zákona č. 219/2003 Sb. bylo v roce 2009 nově registrováno – zapsáno do Seznamu registrovaných odrůd celkem pět hybridů slunečnice, čtyři v raném a jeden ve středně raném sortimentu.

K datu publikace tohoto příspěvku bylo v ČR celkem registrováno 59 hybridů slunečnice, z toho dva hybridy se sníženým obsahem oleje pro krmné využití a tři hybridy se zvýšeným podílem kyseliny olejové v oleji – tzv. high-oleic hybridy.
Odrůdy zapsané do Seznamu registrovaných odrůd ČR jsou po notifikaci zahrnuty do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin s platností pro členské země ES.
Pro pěstitele je při výběru vhodné odrůdy podstatné, že v případě odrůd registrovaných v ČR má k dispozici navíc informaci o projevech jejich vlastností v půdně-klimatických podmínkách ČR. Další informace nad rámec tohoto příspěvku přináší nové vydání publikace Přehled odrůd slunečnice 2009 a internetové stránky ÚKZÚZ.

ES Erika

Raný hybrid, rostliny vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevislý s rovným stonkem. Nažky malé, úzce vejčité, černé s šedivým okrajovým a slabě zřetelným bočním proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký až vysoký. Olejnatost nažek středně vysoká. Hybrid odolný proti napadení evropskými rasami 100, 304, 307, 314, 703, 704, 710 a 714 plísně slunečnicové, středně odolný až odolný proti napadení sklerotiniovou hnilobou a málo odolný proti napadení fómovou hnilobou.
Určen pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení odrůdy: EGH507
Žadatel: Euralis Semences, Francie
Zmocněný zástupce: Sumi
Agro Czech s. r. o., Praha

LG5450HO

Raný hybrid, rostliny středně vysoké až vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti převislý se slabě ohnutým stonkem. Nažky středně velké, úzce vejčité, černé s šedivým okrajovým proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký. Olejnatost nažek středně vysoká, zvýšený podíl kyseliny olejové v oleji. Hybrid odolný proti napadení evropskými rasami 100, 304, 307, 314, 703, 704, 710 a 714 plísně slunečnicové, středně až méně odolný proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně až méně odolný proti napadení fómovou hnilobou.
Určen pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení odrůdy: LHA253/08
Žadatel: Limagrain Verneuil Holding, Francie
Zmocněný zástupce: Limagrain Central Europe S. E., Vizovice

NK Delfi

Raný hybrid, rostliny vysoké, úbor velký, v plné zralosti převislý s rovným stonkem. Nažky malé, široce vejčité, černé s šedivým okrajovým a slabě zřetelným bočním proužkováním. Výnos nažek vysoký.
Olejnatost nažek vysoká. Hybrid odolný proti napadení evropskými rasami 100, 304, 314, 703 a 710 plísně slunečnicové, náchylný k napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolný až odolný proti napadení fómovou hnilobou.
Určen pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení odrůdy: NK Delfi
Žadatel: Syngenta Seeds S. A. S., Francie
Zmocněný zástupce: Syngenta Czech s. r. o., Praha

NK Dolbi

Raný hybrid, rostliny středně vysoké až vysoké, úbor velký, v plné zralosti polopřevislý s rovným stonkem. Nažky malé, okrouhlé, tmavě hnědé s šedivým okrajovým a slabě zřetelným bočním proužkováním.
Výnos nažek vysoký. Olejnatost nažek vysoká. Hybrid odolný proti napadení evropskými rasami 100, 703 a 710 plísně slunečnicové, málo odolný až náchylný k napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolný proti napadení fómovou hnilobou.
Určen pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení odrůdy: NK Dolbi
Žadatel: Syngenta Seeds S. A. S., Francie
Zmocněný zástupce: Syngenta Czech s. r. o., Praha

Ollean

Raný až středně raný hybrid, rostliny vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevislý s rovným stonkem. Nažky malé, úzce vejčité, černé s šedivým okrajovým a slabě zřetelným bočním proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký. Olejnatost nažek vysoká. Hybrid odolný proti napadení evropskými rasami 100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710 a 714 plísně slunečnicové, středně až méně odolný proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolný proti napadení fómovou hnilobou.
Určen pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.
Předběžné označení odrůdy: Ollean
Žadatel: Société RAGT 2n, Francie
Zmocněný zástupce: VP AGRO, spol. s r. o., Praha

Ing. Marek Povolný
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní odrůdový úřad

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down