Novela lesního zákona se neprojednávala

Ministerstvo zemědělství stáhlo včera z programu jednání vlády svůj návrh novely lesního zákona. Právní úpravou hodlá ministerstvo zabránit opakování loňské situace, kdy stát musel uvolnit peníze dvakrát. Podle novely by měly dotace lesnímu hospodářství vyplácet krajské samosprávy z peněz určených na tento účel ze státního rozpočtu, informovalo tiskové oddělení vládního kabinetu.

Kraje pro loňský rok dostaly zdroje na podpory, které ale odmítaly je hradit, protože tuto povinnost měl ze zákona stát, sdělilo MZe. Vláda tak musela v září schválit dalších 278 milionů korun na zákonem dané platby, protože kvůli jejich pozastavení mohly hrozit žaloby na stát.
Podle ministerstva zemědělství je třeba novelu přijmout co nejdříve, aby se předešlo dalšímu zatížení rozpočtu. Resort je přitom připraven do doby schválení normy hradit nutné výdaje do lesního hospodářství ze zdrojů loňského roku. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelu již v prvním čtení.
Na základě lesního zákona poskytuje stát od roku 1996 peníze například na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov a na činnost odborného lesního hospodáře, podpory výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, a v rámci možností také dotace na meliorace a hrazení bystřin. Přispívá také na hospodaření v lesích.
Podle hnutí Duha ale několik malých změn lesního zákona neřeší hlavní chyby v legislativě. Kritizuje, že současný lesní zákon umožňuje nešetrné hospodaření a způsobuje tak zhoršování zdravotního stavu lesů. Hnutí prosazuje reformu lesního zákona, která by stanovila zákaz holosečného kácení a povinnost ponechávat několik stromů na hektar k dožití a zetlení. Rovněž by se podle něj mělo při výsadbě omezit přípustný podíl těch druhů stromů, které neodpovídají danému místu, zejména smrčin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *