Novela zákona o spotřební dani

Ve třetím čtení prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o spotřebních daních. Norma teď zamíří do Senátu. Přijetím zákona by se zvýšila spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a zachovává jejich podporu. Nově by se zavedly daňové sazby u čistých biopaliv, za které se dosud daně neplatí. Uvedl to tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

„Jsem rád, že většina poslanců se přiklonila k aktivnímu snižování množství skleníkových plynů v ovzduší, a proto schválila návrh zákona o spotřební dani z biopaliv. Bez tohoto zákona by Česká republika nejspíš nedokázala splnit požadavky Evropské unie na povinné podíly obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Za to by nám mohly hrozit sankce v řádu miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Česká republika se stejně jako všechny členské státy EU zavázala, že bude v roce 2020 využívat v dopravě deset procent energie z obnovitelných zdrojů. Další závazek EU ukládá České republice povinnost do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot o šest procent. Nejdosažitelnějším obnovitelným zdrojem energie v dopravě jsou právě biopaliva. Novela zpřísňuje dozor nad trhem s biopalivy oproti dosavadnímu stavu. Navrhuje totiž zvýšit spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově zavést daňové sazby u čistých biopaliv tak, aby byly v souladu s rozhodnutím Evropské komise o státní podpoře v oblasti biopaliv. Současná podoba zákona o spotřební dani čisté biopalivo od daně osvobozuje.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *