Noví komisaři si zkoušejí křídla

Již déle než měsíc pracují v Bruselu komisaři z nových členských zemí. Český komisař Pavel Telička spolupracuje s irským komisařem Davidem Byrnem, který má na starosti ochranu zdraví a spotřebitelů. Vzhledem k důrazu, který Evropská unie stále více klade na zájmy spotřebitelů a zdravotní bezpečnost prodávaných výrobků, jde o jednu z nejvýznamnějších agend Evropské komise.

Podle Alexandera Italianera, který je šéfem kabinetu českého komisaře, pověřil David Byrne Pavla Teličku, aby se zabýval některými konkrétními záležitostmi. Jde především o zajištění komunikace na úrovni Evropské komise ve věcech týkajících se zdravotnictví a životního prostředí. Další oblastí, které by se měl Telička věnovat, je AIDS a HIV. Jak Italianer uvedl, tento problém se v unii zvýraznil zejména vstupem nových členských zemí, a to hlavně těch, které bezprostředně sousedí s Ruskem, tedy pobaltských států. Český komisař dostal také za úkol sledovat, jak nové členské státy plní po vstupu do EU své závazky, které na sebe vzaly v průběhu negociací. Tímto tématem by se měla také zabývat konference, která proběhne 24. a 25. června v Budapešti. O dva týdny později by měl Telička ve stejné věci navštívit Polsko. Telička se samozřejmě podílí i na dalších aktivitách komisaře Byrneho. Jako příklad uvedl Italianer geneticky modifikované organismy. Právě na tomto poli došlo v poslední době k průlomu odmítavého postoje unie. Kromě portfolia svých úkolů se Telička podle šéfa svého kabinetu zapojuje samozřejmě do diskusí v Evropské komisi.
„V neposlední řadě je Pavel Telička Čech a je proto jakýmsi kontaktním bodem mezi ČR a komisí. Zabývá se všemi otázkami, které se týkají ČR, a to nejen na úrovni politické, ale i praktické,“ poznamenal Italianer s tím, že český komisař dostává od svých spoluobčanů hodně dopisů. Týkají se širokého okruhu problémů: „Často jde o nějaký konkrétní projekt a občané se ptají, jak by bylo možné na něj získat peníze. Někteří lidé vyjadřují obavy ze své konkrétní situace, jindy jej zvou na konkrétní akce. V některých dopisech mu jen gratulují, ale v jiných se na něj obracejí se zcela konkrétními žádostmi o radu a pomoc.“
Jedním z příkladů toho, jak Telička může zprostředkovat kontakt s Bruselem, je podle Italianera právě otázka rozsahu nutného porážení kohorty zvířete nakaženého BSE. „Ministr Jaroslav Palas mi vysvětlil, že vzhledem k tomu, že kohorty v českých státech jsou velmi početné, se v případě nálezu onemocnění musí vybít velký počet zvířat.
Komisař Byrne velí rozsáhlému aparátu, který celkem čítá asi 700 lidí. Kromě Bruselu sídlí část v Lucemburku a také v Irsku.
Před rozšířenou unií stojí mnohá možnosti a výzvy. Je jen na ČR, jak je dokáže využít. Italianer připomněl, že v průběhu náročné přípravy na vstup jsme byli nuceni přizpůsobit svou legislativu, investovat musely i mnohé podniky. To ale neznamená, že všechno je již hotovo. Unie svou legislativu dále zpřísňuje, a to zejména v oblasti bezpečnosti potravin.
Alexander Italianer není v Evropské komisi žádným nováčkem. Holanďan narozený před 49 lety ve Velké Británii, se jejím zaměstnancem stal již v roce 1985. V letech 1995 až 1999 byl členem kabinetu předsedy komise Jacquesa Santera, potom tři roky hlavou kabinetu komisaře pro rozšíření unie Güntera Verheugena. Do době, než přijal Teličkovu nabídku, pracoval jako ředitel mezinárodních vztahů v generálním ředitelství pro ekonomii a finanční záležitosti. Jak poznamenal, za předsedy Romana Prodiho došlo k reformě administrativy komise. Prodi prosadil menší kabinety a také to, že vedoucí kabinetu musí být jiné národnosti než komisař a že v kabinetu musí být zastoupeny alespoň tři národnosti.
Dnes komisaři z nových států zatím pouze sekundují svým kolegům, kteří jsou již v Bruselu a v práci komise zaběhnutí. Je otázka, co přinese budoucnost. Třeba právě agenda Davida Byrneho v sobě zahrnuje dvě oblasti, které spolu sice úzce souvisí, ale v případě nutnosti by se asi daly oddělit. Podle Italianera je to otázka pro křišťálovou kouli a hlavně pro příštího předsedu komise. Ten bude muset najít portefeje pro 25 komisařů. „Je možné, že se opravdu budou některé oblasti dělit,“ připustil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *