O optimální výživě plemenných kanců

Výživa kanců je často velmi opomíjenou oblastí chovu prasat. Kanec se přitom podílí na genetickém založení potomků stejným podílem jako prasnice. V současné době je převážná většina prasnic zařazena v inseminaci a kanci jsou chováni na inseminačních stanicích.

Každý kanec využívaný pro produkci inseminačních dávek po sobě zanechá mnohem více potomků než kanec v přirozené plemenitbě. Proto je pro inseminaci potřeba vybírat vhodné plemeníky s výbornými reprodukčními i produkčními vlastnostmi.

Cíl: co nejlepší reprodukce
Cílem optimální výživy plemenných kanců je dosáhnout co nejlepších výsledků v reprodukci, tzn. vyprodukovat kvalitní ejakulát s dostatečným množstvím oplozeníschopných spermií, které jsou předpokladem vysoké úrovně zabřezávání prasnic a požadovaného počtu narozených selat.
První příznaky sexuálního chování se u kanečků začínají objevovat již kolem tří měsíců věku, první ejakuláty lze získat od pátého měsíce věku.
V tomto období dochází k radikální změně ve složení a kvalitě ejakulátu.
K plemenitbě, ať přirozené nebo k inseminaci, se nedoporučuje využívat kance mladší osmi měsíců věku. Sekrece feromonů začíná až od deseti měsíců věku. Feromony jsou tvořeny ve varlatech a ovlivňují chování prasniček a fyziologické pochody probíhající během říje prasniček a prasnic.
Z tohoto hlediska lze za plnohodnotného kance považovat toho, který tyto feromony již tvoří. Je důležité si uvědomit, že spermiogeneze, tedy vývojový cyklus spermie, trvá zhruba šest týdnů. Každá změna, ať pozitivní nebo negativní, kterou uskutečníme v krmné dávce, se na kvalitě spermatu projeví až po této době.

Kompletní krmné směsi
Požadavky kance na živiny v krmivu závisí na jeho věku, kondici, podmínkách prostředí, ve kterém je kanec chován, i na frekvenci využití kance.
Výživa může ovlivnit sexuální chování kance (libido sexualis) i množství a kvalitu ejakulátu.
Ve výživě plemenných kanců musíme zohlednit, zda je využíván v přirozené plemenitbě nebo na inseminační stanici. Obecně je základním krmivem pro kance kompletní krmná směs, jejíž základ tvoří oves, pšenice a ječmen, sójový extrahovaný šrot, krmné kvasnice, sušené mléko. Tuto směs lze doplnit okopaninami nebo zelenou pící v množství 3–5 kg.
Pro výživu kanečků v odchovu se využívá kompletní krmná směs.
Pokud bychom kanečky krmili stejně jako prasničky, nedosáhnou maximální růstové schopnosti. Přírůstek svaloviny je u kanečků vyšší, proto by krmná směs měla obsahovat více aminokyselin.
Směs poskytuje dostatek minerálních látek a vitamínů pro vývin kostry a k zabránění prasklin na spárcích. Pro udržení dobrého stavu končetin je velmi důležitý zinek a biotin.
Směs pro odchov kanečků se doporučuje zkrmovat dvakrát denně a nepřekračovat doporučené množství směsi na den. Při živé hmotnosti 30 kg je denní dávka směsi 1,6 kg, při živé hmotnosti 90 kg je to 2,85 kg a při hmotnosti mladého kance 130 kg je denní dávka krmné směsi doporučena na úrovni 3,4 kg.
Úroveň výživy kanců musíme přizpůsobit intenzitě jejich využití a jejich kondici. U plemenných kanců se vyžaduje kondice chovná, tzv. žírná kondice je chybou a je příčinou problémů s pohybovým aparátem kance, které vedou k jeho předčasnému vyřazení z plemenitby.
Intenzita využití kance závisí na potřebě zapouštění plemenic. U mladých kanců se doporučuje jeden skok za tři dny.
Kompletní krmná směs pro dospělé plemenné kance se zkrmuje v množství 2,5 kg/den, při vyšším využití lze dávku zvýšit na 3 kg. Krmivo by mělo být předkládáno 2x denně a samozřejmostí je přístup k nezávadné vodě.
Kanci v přirozené plemenitbě by měli být krmeni tak, aby dosáhli nižší tělesné hmotnosti a mohli být využíváni k zapouštění prasniček a prasnic menšího tělesného rámce. Při překrmování nejen že dochází ke zvýšení tělesné hmotnosti, ale také ke ztrátě libida, kanec je méně aktivní, dochází k problémům s pohybovým aparátem, což znesnadňuje skok kance na prasnici nebo fantom.
Kompletní krmná směs pro plemenné kance by měla obsahovat alespoň 12 MJ ME/kg.  Obsah dusíkatých látek by měl být do 170 g, z aminokyselin je kromě lyzinu důležitý také metionin a cystein. Tyto dvě sirné aminokyseliny hrají důležitou roli při spermiogenezi.
Některé malé chovy ale pro kance v přirozené plemenitbě používají krmnou směs určenou pro březí prasnice.
Tato směs však obsahuje méně dusíkatých látek, lyzinu, metioninu a cystinu než směs pro plemenné kance.

Minerálie a vitamíny
Z minerálních látek jsou pro kance nejdůležitější vápník a fosfor. Jejich vyšší množství v krmné dávce kanců, v porovnání s krmivem pro výkrm prasat, je nezbytné k zajištění a udržení pevné kostry, čímž se zabrání pozdějším poruchám pohybového aparátu.
Optimální hladina vápníku v krmné dávce je 0,85–0,9 % a fosforu 0,7–0,8 %.
Pro absorpci vápníku a fosforu je důležitý obsah vitamínu D v krmné dávce.
Selen spolu s vitamínem E zvyšuje koncentraci a motilitu spermií, působí antioxidačně při procesu dozrávání spermií a zabraňuje poškození membrán spermií při teplotním stresu. Tento pozitivní účinek se projeví zejména v letních měsících.
Během tohoto období vitamín C rovněž působí pozitivně na kvalitu ejakulátu, kdy ovlivňuje koncentraci spermií a snižuje výskyt abnormálních spermií.
Další z minerálních látek majících význam pro zajištění pohlavních funkcí kance je jód. Adekvátní příjem jódu je důležitý pro zajištění funkce štítné žlázy. Zhoršení  činnosti štítné žlázy totiž vede ke snížení libida kance a kvality ejakulátu.
Zinek hraje významnou úlohu v procesu spermiogeneze a udržení hladiny testosteronu v krvi. Nedostatek vitamínu A poškozuje zárodečné buňky a dochází proto k produkci nekvalitního ejakulátu.
Vitamín B6 a kyselina folová zlepšují objem ejakulátu a zvyšují podíl pohyblivých spermií. 

Mastné kyseliny
Tuky jsou složkou krmiva, která tvoří dostatečný zdroj energie v krmné dávce, avšak v poslední době se zvyšuje zájem o jejich možný vliv na reprodukční vlastnosti hospodářských zvířat.
Omega-3 mastné kyseliny mají pravděpodobně pozitivní vliv na plodnost kanců.
Spermie obsahují velké množství kyseliny DHA, proto se předpokládá, že právě tato kyselina má na fertilitu rozhodující vliv.
Různé studie, ve kterých byly omega-3 mastné kyseliny přidávány do krmné směsi pro kance, prokázaly, že tímto způsobem lze zvýšit koncentraci DHA ve spermiích.
Tyto spermie pak měly vyšší životaschopnost. Ejakulát měl také vyšší podíl spermií s progresivním pohybem a spermií s normálně vyvinutým akrozomem. Při následné inseminaci došlo ke zvýšení procenta zabřezlých prasniček a ve vrzích byl vyšší počet živě narozených selat.

L-karnitin a extrakty z rostlin
V posledních letech je v popředí zájmu také L-karnitin, který se vyskytuje ve dvou formách jako L- a D-izomery. Pouze L-izomer je ovšem biologicky aktivní.
L- karnitin je syntetizován v těle z lyzinu a metioninu a je velmi důležitý pro metabolismus tuků, hraje důležitou roli i při buněčné detoxikaci a chrání buněčné membrány před oxidativním poškozením.
Vlivu L-karnitinu na reprodukční funkce je věnována řada studií, které poukazují na  zvýšení objemu ejakulátu, zvýšení koncentrace spermií a snížení podílu spermií s morfologickými vadami.
Ve výživě prasat je již několik let zkoumáno využití extraktů z léčivých rostlin, některé jsou již používány v praxi. Vyznačují se řadou vlastností příznivě ovlivňujících zdravotní stav, produkční i reprodukční ukazatele.
Tyto látky jsou již několik tisíciletí používané v tzv. tradiční medicíně a nabízí tedy určitý potenciál pro využití ve výživě prasat i dalších druhů hospodářských zvířat.
U kanců byl zkoumán vliv extraktů z řady rostlin, jsou to např. kotvičník zemní, škornice, jarva léčivá, ginkgo biloba, maca horská nebo parcha světlicová. 
Jejich extrakty mají afrodiziakální účinky, podporují libido plemenných kanců, pozitivně ovlivňují spermatogenezi.

Pozor na plísně
Všechny komponenty použité pro výrobu krmné směsi pro plemenné kance musí být vysoké kvality a nezávadné. V opačném případě dochází ke snížení kvality spermatu a tím ke zhoršení reprodukčních ukazatelů prasnic.
Také manipulace a skladování krmiv pro plemenné kance musí probíhat tak, aby nedocházelo ke kontaminaci plísněmi.
Mykotoxiny snižují využitelnost živin z krmiva, negativně ovlivňují zdravotní stav zvířat a mají nepříznivý vliv na reprodukční parametry.
Mykotoxin zearalenon například působí na spermatogenezi, redukuje syntézu testosteronu, má negativní vliv na životaschopnost a pohyblivost spermií, čímž snižuje jejich oplozovací schopnost.
Příspěvek vznikl za podpory projektu QI111A166.

 

Klíčové informace

– Výživa zaujímá zásadní část péče o plemenné kance.
– Má podstatný vliv na projev libida  kance, na jeho zdravotní stav, kondici, dlouhověkost a produkci semene požadované kvality. 
– Kanci sice představují málo početnou kategorii prasat, mají ale velký význam pro zajištění genetického pokroku v populaci.
– Z tohoto důvodu je třeba problematice jejich výživy věnovat zaslouženou pozornost.

 

Ing. Eva Václavková, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha
Oddělení chovu prasat
Kostelec nad Orlicí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *