O snížení dopadů na dřevařský sektor

Zástupci Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů dnes jednali s generálním ředitelem podniku Lesy ČR Svatoplukem Sýkorou o dopadu insolvence společností skupiny Less, především firmy Less & Forest, do lesnicko-dřevařského sektoru. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

GŘ Lesů ČR Svatopluk Sýkora informoval členy KLDS o aktuální situaci po ukončení smluv mezi Lesy ČR a Less & Forest a způsobu řešení nastalé situace ze strany Lesů ČR. Dále uvedl, že Lesy ČR okamžitě přijaly opatření k zajištění náhradních způsobů těžby dříví tak, aby byla zajištěna plynulost dodávek dříví na trh v objemu výpadku po ukončení Less & Forest, a to jednak formou elektronických aukcí na pni, jednak zvýšenými dodávkami dříví vytěženými lesními závody Lesů ČR.
„Aukce dříví na pni vypisujeme již od středy 10. října, budeme je vypisovat postupně v celkovém rozsahu asi 350 tisíc metrů krychlových, kromě těchto nových aukcí dříví na pni budeme opakovat i aukce dříví neprodaného v předchozím období. Dodávky dříví v objemu asi 50 tisíc metrů krychlových budou zajišťovat lesní závody,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Ten současně informoval, že v návaznosti na ukončení smluv s Less & Forest na 32 smluvních územních jednotkách byla zahájena příprava nových veřejných soutěží pro tyto územní jednotky.
Zástupci KLDS si vyslechli aktuální informace o situaci po pádu holdingu Less a způsobu řešení nastalé situace ze strany Lesů ČR a zaujali následující stanoviska:
Ke způsobu řešení úpadku holdingu LESS ze strany Lesů ČR Václav Šebek, výkonný ředitel SPLH říká: „Postup LČR v insolvenci Less umožňuje transparentní přesoutěžení zakázek a zabezpečení prací a dodávek dřevní hmoty na trh.“
Prezident Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS) František Dejnožka k tomu dodává: „ Se znalostí existujících těžebních a pěstebních kapacit v České republice, ať už z řad členů České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH) a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (SPLH) nebo ostatních lesnických firem, se domníváme, že bez větších prodlev a problémů jsou tyto společnosti schopny nahradit výpadek holdingu Less.“
GŘ LČR Svatopluk Sýkora dále ubezpečil všechny členy KLDS, že veškeré další kroky ze strany státního podniku budou řešeny striktně na platformě zákona o veřejných zakázkách a s ohledem na plynulost dodávek dříví na trh.
Prezident Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP) Tomáš Hrubec k tomu říká: „Jinak než na základě zákona o veřejných zakázkách se takové krizové situace ani řešit nedají a postup Lesů ČR proto vítáme. Zpracovatelé považují za důležitou informaci GŘ, že dřevní surovina se začne na trh dostávat v řádu několika týdnů.“
Oboustranná potřeba pravidelně komunikovat a řešit situaci v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu vedla KLDS a GŘ Svatopluka Sýkoru k dohodě na pravidelném setkávání.
František Dejnožka k tomu říká: „Dohoda s panem Sýkorou, že se v budoucnu zúčastní jednání KLDS jednou za čtvrt roku a v mezidobí se budou jednání s konfederací, na pracovní úrovni, zúčastňovat odborní ředitelé, je pro nás cenná. Zároveň jsme rádi, že státní podnik je připraven hledat konkrétní řešení v resortu na půdě KLDS.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *