O welfare na konferenci ve Štrasburku

Na konci listopadu se ve Štrasburku konala mezinárodní akce, kterou organizovala ve spolupráci s orgány Rady Evropy agentura TAIEX. Účelem bylo dohodnout společné zásady pohody a ochrany zvířat, jejich rozšíření a respektování v co nejširších rozměrech do dalších zeměpisných oblastí. Delegace ČR informovala o českém Programu ochrany zvířat, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Této mezinárodní akce se zúčastnily delegace 46 členských států Rady Evropy a států přistupujících a dalších, například včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Běloruska a řady nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat, upřesnil mluvčí.
Obsah konference se odvolával na jednání Mezinárodní konference o welfare zvířat, které organizovalo rakouské předsednictví dne 30. 3. 2006 v Bruselu a konference O.I.E. (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) v Paříži.
Na konferenci bylo zpracováno oficiální prohlášení, které bude poskytnuto všem vládám zúčastněných států. Cílem je podle Dubna mimo jiné sjednotit zásady předpisů O.I.E, Rady Evropy a Evropského společenství a prosazovat porovnatelné podmínky, včetně podmínek ekonomických a obchodních, ve vztahu k ochraně zvířat. Byly projednávány především podmínky ochrany hospodářských zvířat při jejich chovu, přepravě a obchodování s nimi. Snahou je i rozšíření podmínek pro ochranu zvířat a experimentálních pracovišť využívajících pokusná zvířata, tak aby se pokusy provedené na zvířatech na některém z akreditovaných pracovišť nebyly prováděny v dalších zemích. S těmito zámysly Státní veterinární správa plně souhlasí.
Podobná mezinárodní dohoda se již uplatňuje v zemích EU. Vzhledem k tomu, že ochrana volně žijících druhů zvířat je zakotvena v řadě mezinárodních dohod, bylo doporučeno věnovat se při příštích jednáních i ochraně těchto zvířat jako individuí. V této souvislosti byla zmíněna i problematika civilizačních problémů zvířat a jejich ochrany v zájmových chovech.
I ze štrasburské konference je patrné, uvedl Duben, že problematika pohody zvířat je velmi široké téma, které se po prvních krocích, které se týkaly a týkají chovů hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a jejich transportu, bude v blízké budoucnosti týkat ještě důsledněji i zvířat volně žijících.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *