O zjednodušení pravidel společné zemědělské politiky

Ministr zemědělství Marian Jurečka se minulý týden v Bruselu zúčastnil zasedání Rady pro zemědělství a rybářství. Ministři zemědělství členských zemí Evropské unie spolu jednali především o zjednodušení pravidel společné zemědělské politiky, o nových pravidlech pro ekologickou produkci nebo o dobrých životních podmínkách v chovech prasat. Náš týdeník o tom informoval ředitel odboru komunikace ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Důležitým bodem bruselského zasedání bylo podle Jordána jednání o zjednodušení pravidel společné zemědělské politiky. Zástupci členských států se chtějí dohodnout především na usnadnění administrativních procedur, které dopadají na zemědělce a jejich činnost.

„O zjednodušení společné zemědělské politiky spolu budou jednotlivé členské státy ještě jednat. Vítáme, že se dosavadní návrhy na omezení administrativy týkají oblastí, které jsou pro Českou republiku prioritní. Například pravidla pro povinné ozelenění, mladé farmáře, aktivní farmáře, dobrovolnou podporu vázanou na produkci, pěstitele ovoce a zeleniny. Na druhou stranu bychom ale přivítali ambicióznější přístup, co se týče konkrétních kroků, který ale projednávaný dokument bohužel neobsahuje“ řekl Jurečka.

Jak před časem řekla náměstkyně ministra zemědělství pro evropské záležitosti Jaroslava Beneš Špalková, jednoduchá a transparentní pravidla společné zemědělské politiky jsou důležitá pro růst efektivnosti a konkurenceschopnosti evropského zemědělství, a ministerstvo v této souvislosti vytipovalo několik klíčových oblastí, které je potřeba zjednodušit. U přímých plateb například doporučuje zjednodušit podmínky způsobilosti pro některé režimy, zejména aktivního zemědělce, mladého zemědělce a ozelenění. Navrhuje také snížení administrativní a kontrolní zátěže v rámci ozelenění a dobrovolné podpory vázané na produkci a dále větší flexibilitu pro jednotlivé členské státy v rámci nastavení přímých plateb, například u degresivity.

Při projednávání budoucnosti dobrých životních podmínek v chovu prasat (welfare) zastává Česká republika podle Jordána pozici, že pravidla pro zlepšení kvality života hospodářských zvířat musí dodržovat všechny státy Evropské unie jednotně. Také proto česká strana k dalšímu jednání vyžaduje analýzu, jak se plní stávající pravidla v unii i mimo ni.

Podle ministra zemědělství je v souvislosti se snižování byrokracie třeba také prověřit stávající postupy u nás a očistit zemědělskou legislativu od nadbytečných požadavků, zvláště těch, které nejsou přímo vyžadovány evropskou legislativou. To je i cílem antibyrokratické komise na MZe, která v loňském roce přijala 37 podnětů a 25 jich vyřešila. Podněty se týkaly mimo jiné Portálu farmáře, efektivnějšího využití údajů z Registru půdy, prodeje ze dvora, odborné způsobilosti a národních dotací. „Mojí snahou je, aby resort zemědělství šel cestou zjednodušování předpisů a snižování byrokratické zátěže. Potom se zemědělci budou moci víc věnovat své práci a získají i lepší pozici na konkurenčním trhu,“ uvedl před časem ministr.

Jurečka se také v Bruselu vyslovil pro důslednou kontrolu dodržování pravidel v systému ekologického zemědělství, která by měla udržet transparentnost a důvěryhodnost podnikání v této oblasti. „Za Českou republiku podporujeme kvalitní kontrolní systém ekologického zemědělství, aby se spotřebitel mohl spolehnout, že produkty, které kupuje, jsou oprávněně označeny certifikátem bio,“ uvedl ministr. Celkový obrat trhu s biopotravinami u nás předloni činil 2,7 miliardy korun a podle aktuálních údajů již třetím rokem roste.

V rámci jednání Rady pro zemědělství a rybářství se Jurečka sešel i s lucemburským ministrem zemědělství Fernandem Etgenem, s nímž podle Jordána podrobněji projednal aktuální témata zjednodušení společné zemědělské politiky a pravidla pro ekologické zemědělství. Lucembursko bude totiž od července Radě EU předsedat.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *