Obchod s EU se dále uvolní

Další kolo liberalizace obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií, které se otevře 1. července, se týká výhradně potravin. Ministerstvo zemědělství tvrdí, že výsledky jednání jsou pro naši stranu výhodnější než pro EU.

Stejně jako v předchozích etapách uvolnění obchodu se nesmí na vyvážené zboží v rámci bezcelního přístupu poskytovat exportní subvence. A právě v tom je podle Marty Teplé, ředitelky odboru MZe, výhoda pro naši republiku. „My jsme žádné přímé podpory na vývoz zpracovaných výrobků nedávali, zatímco EU subvencovala téměř všechny, a to poměrně výrazně. V případech, kde subvence převyšovaly naše clo, bude i po jeho odbourání dovoz těchto komodit složitější,“ předpokládá Teplá. Připomíná, že smyslem liberalizace je zvykat si na tvrdou konkurenci v rámci jednotného trhu a na to, že za necelý rok padnou všechny obchodní bariéry. „Nikdy nevynikneme jako vývozci obilí nebo masa. Můžeme ale na trh unie prorazit se specifickými zpracovanými výrobky,“ věří Teplá.
Podle propočtu Potravinářské komory ČR umožní dohodnuté podmínky uspořit na clech tuzemským vývozcům asi 780 milionů korun za dobu, než Česko vstoupí do unie. Dovozci pak ušetří zhruba 680 milionů.
Česká strana v této poslední fázi uvolnění vzájemného obchodu v předvstupním období akceptovala nabídku unie na plnou liberalizaci potravinářských produktů s vyjmutím citlivých položek, které si oba partneři stanovili. Unie za takové komodity, u kterých jsou pak dohodnuté bezcelní dovozní kvóty, považuje podle mluvčího MZe Martina Severy zejména čokoládu, pekařské zboží, potravinové přípravky, dextriny a jiné modifikované škroby. V případě dovozu do České republiky se to týká cukrovinek, potravinových přípravků, těstovin či pekařského zboží. „Velmi citlivé jsou pro nás také lihoviny, jejichž obchod se neuvolňuje prakticky vůbec. Pouze se snižuje clo jen u některých druhů lihovin, které se u nás nevyrábějí,“ doplnila Teplá s tím, že EU si nadále chrání trh před importem zboží obsahujícím přes 70 procent cukru, u něhož jsou objemové kvóty s nulovým clem velmi nízké.
„Bezcelní kvóty se budou jako v předchozích kolech liberalizace rozdělovat na půlroční období, tzn. od 1. července do 31. prosince a od 1. ledna do vstupu do EU,“ upřesnil Severa. Unie si navzájem otevírá trh se zpracovanými zemědělskými produkty také s ostatními kandidátskými zeměmi. „Všichni se tak budeme střetávat na unijním trhu a zvykat si na tvrdou konkurenci,“ poznamenala Teplá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *