Obchodování na OBHK 20. 3. 2002

Na 51. burzovním shromáždění 20.3.2002 v Praze bylo otevřeno komoditní kolo pro obchodování s olejninami a masem. Natrhu s olejninami byla od července 01 poprvé registrována nabídka k prodeji řepky. Burza zaznamenala stabilizaci ceny poptávky i nabídky u jatečných prasat. Podrobné ceny uspořádané do tabulky najdete na Agroobchodu v sekci "Komoditní burzy"

Obchodní burza Hradec Králové připravuje na trhu s masem obchodování s jatečným skotem a zahájení obchodování s touto komoditou připravuje koncem měsíce března. Dále připravuje náběh nového trhu, který ani historicky nebyl na našem území na komoditních burzách obchodován a to obchodování s krmnými směsmi náběh tohoto trhu připravujeme na konec března a začátek dubna. Od příštího burzovního shromáždění bude možno obchodovat také se selaty. Prosíme proto zájemce z řad výrobců, obchodníků a chovatelů o tento trh, aby se přihlásili o základní informace na naší e-mailové adrese madameks@obhk.cz.

Dále bychom chtěli využít období vegetačního klidu a uspořádat pro zájemce především z řad producentů bezplatnou prezentaci burzy a ukázat přednosti obchodování na organizovaném trhu proti trhu volnému. Pokud se v regionu více zájemců sdruží rádi přijdeme i k vám. Zájemci mohou e-mailovat na výše uvedenou adresu nebo volat na telefonní číslo 0602 328 339.

Trh s olejninami

Na trhu s olejninami se úroveň poptávky a nabídky po řepce pohybuje ve výši 500 kontraktů tj. 50000 tun. Ve finančním vyjádření bylo tedy obchodována řepka v objemu 380 mil. Kč. Z toho na termínovém trhu je registrováno k obchodování 400 kontraktů a promptním trhu 100 kontraktů. Na obchodním dnu 20.3.02 byla registrována vážená cena poptávky ve výši 7600 Kč/tunu proti minulému burzovnímu shromáždění to je mírný vzestup ceny registrované poptávky na 101,3%.

Poprvé od července roku 2002 byla na burze registrovaná nabídka na prodej 10 000 t řepky za cenu 8900 Kč/t. Proti minulé kotaci je to nárůst ceny z 6400 Kč/t na cenu 8900 Kč/t tj. 139,1%. Tak vysoký nárůst je dán tím, minulá kótace byla před výrazným cenovým nárůstem v červenci a srpnu minulého roku.

Na termínovém trhu jde o poptávku Státního zemědělského intervenčního fondu, který intervenoval na tomto trhu a kótoval cenu registrované poptávky ve výši 7.600 Kč/t s termínem plnění na květen a červen 2002.
Je patrné, že se cena poptávky po řepce od listopadu 01 udržuje výši okolo 7600 Kč/t a od nového roku je patrná stagnující úroveň. V dalším pokračování grafu uvidíme jaký bude trend vývoje ceny.

Trh s obilovinami

Na tomto burzovním shromáždění se s obilovinami neobchodovalo.

Trh s masem

Na burze byla registrována poptávka a nabídka po jatečních vepřích na termínovém a promptním trhu ve výši 26 kontraktu tj. 2080 ks jatečných prasat. Ve finančním vyjádření se na burze obchodovalo s jetečnými prasaty v objemu 8,7 mil.Kč.

Burza kótovala stabilizaci ceny poptávky i nabídky u jatečných prasat. Cena poptávky se stabilizovala na ceně 33 800 Kč/t, cena nabídky se stabilizovala na ceně 36 000 Kč/t.

Na minulých burzovních shromáždění byl nastaven termínový trh kótací registrované poptávky na březen, duben, květen, červen, červenec. To znamená, že prodávající má tak již nyní informaci o tom, za kolik je ochoten kupující jeho zboží koupit v jednotlivých měsících.

Trh byl nastaven v cenách dle následující tabulky

Měsíc Cena registrované poptávky
Březen 30000
Duben 31000
Květen 32000
Červen 33000
Červenec 33000

V případě, že na termínový trh vstoupí další účastníci budeme vydávat grafy vývoje nabídky a poptávky podle jednotlivých měsíců.
Je patrná rozkolísanost trhu a tendence v poklesu ceny registrované nabídky a poptávky.

Víte že …..

Vzhledem k tomu, že se objem a počet komodit, se kterými lze na burze obchodovat zvyšuje a nyní je také výhodné přes burzu s některými komoditami obchodovat, chceme vás informovat o tom jakým způsobem se lze k obchodování na burze přihlásit.

 zakoupit si Statut a Burzovní pravidla – jsou to základní dokumenty, které upravují obchodní na burze. Detaily uzavírání burzovních obchodů a jejich vypořádání musí účastník znát vzhledem k tomu, že vystavením evidenčního listu se přihlašuje k burzovním pravidlům.

 vystavit evidenční list – evidenční list si můžete stáhnout z naší internetové stránky www.obhk.cz. V burzovních pravidlech jsou stanoveny podmínky evidence. Není to složité. Stačí vystavit evidenční list osobami oprávněnými k zavazovaní účastníka a doložit podle typu obchodní společnosti ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo registrační list soukromě hospodařícího rolníka. Evidence na burze není zpoplatněna. Na základě evidence vám zúčtovací centrum otevře váš účet,

 Zvolit si dohodce, který mě bude zastupovat na burzovním shromáždění – pokud si zvolíte burzovního dohodce nemusíte vystavovat mandátní smlouvu ani plnou moc. Pokud si zvolíte soukromého dohodce musíte s ním uzavřít mandátní smlouvu a vystavit mu plnou moc k obchodování. Výhoda soukromého dohodce je v tom, že pohybuje v regionu a může vás navštívit, tak aby s vámi sjednal nejvýhodnější podmínky pro uzavření burzovního obchodu a poradí vám. Burzovnímu dohodci musíte zaslat již vyhotovené návrhy s dispozicí do obchodního místa již vystavené. Seznam dohodců je na naší internetové stránce.

 vystavit návrh kupní smlouvy a dispozici – jak vystavit návrh kupní smlouvy na koupi nebo prodej a dispozici se dozvíte v Burzovních pravidlech nebo vám poradí váš soukromý dohodce. Vystavení návrhu není burzou zpoplatněno,

 zaslat návrh kupní smlouvy s dispozicí k registraci zvolenému dohodci – dohodce dle vámi vystavené dispozice s návrhem obchoduje a buď obchod uzavře nebo ne. Pokud jej zobchoduje, zašle vám Závěrkový list. V závěrkovém listu se dozvíte všechny podrobnosti uzavřeného odchodu.

 účast na kurzu – burza pořádá Kurzy obchodování, kde se účastníci seznámí podrobně se všemi ustanoveními Statutu a Burzovních pravidel, s formuláři nutnými k uzavření a vypořádání burzovních obchodů, jednotlivými typy burzovních obchodů a principy hedžingu.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že začít obchodovat na burze není složité a pokud si neumíte poradit obraťte se některého ze soukromých dohodců nebo členů burzovní komory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *