26.06.2000 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obilnářská unie se změní v odbytové centrum

Rozhodnutím představenstva Obilnářské unie, a. s., Brno (OU) dojde v nejbližší době k její transformaci na odbytové centrum. Současná situace je pro tuto změnu příznivá hned z několika důvodů.

V době zakládání OU byla snaha dosáhnout sjednocení celé obilní vertikály spojením zájmů zemědělců, skladovatelů a zpracovatelů. V roce 1997 byla také dosažena nákupní cena potravinářské pšenice SFTR na úrovni 4650 koruny za tunu. Od té doby z různých a známých příčin tato cena postupně klesala až na letos vyhlášenou zálohovou cenu potravinářské pšenice 2000 korun s doplatkem 1300 korun. Tímto způsobem stanovená cena, která je obecně považována za cenu maximální, neslouží k zabezpečení potřeb zemědělské prvovýroby, ale ani nepomáhá zpracovatelům zemědělských komodit. Konečná zemědělská produkce byla v roce 1999 nižší o 17,6 miliardy korun. Důvodem tohoto poklesu byl zejména propad cen zemědělských výrobků o 11,7 procenta. Kvůli výpadku tržeb za loňský rok chybějí prostředky v celé zemědělské vertikále. Neustálým oddalováním lhůt splatnosti a bržděním exportu u některých komodit licencemi se tento propad prohlubuje i v roce 2000.
Obilnářská unie je v současné době obchodní organizací, kterou tvoří 35 okresních agrárních komor a Svaz zemědělských družstev a společností. Členové tohoto vazu a OAK jsou vždy také prvovýrobci, mohou být tedy také sdruženi do celku - odbytového centra. Vytvořením marketingové organizace výrobců, jsme schopni dosáhnout co nejvýhodnějších pozic při jednání s odběrateli v tuzemsku i pro export. Jsme ochotni spolupracovat s již vzniklými podobnými odbytovými organizacemi v ČR, především v obilovinách a řepce. Věřím, že budoucí jednotliví členové nové Obilnářské unie si budou vědomi, že tato organizace je jimi vlastněna a jimi řízena, že této organizaci budou dodávat produkci k prodeji a že za tuto činnost obdrží prodejní cenu sníženou o sjednané poplatky za poskytnuté služby.
Chtěl bych zdůraznit, že tento způsob zajišťuje průhlednost transakcí a umožňuje jednoduchým transparentním způsobem také spolufinancovat OAK a AK ČR, odvodem malé finanční částky z každé prodané tuny komodit.
Již dnes lze zemědělce seznámit s jednáním OU s odběrateli obilovin: Připravujeme expedice potravinářské pšenice se sníženými parametry svým členům za cenu překračující zálohovou cenu SFTR. Obilnářská unie dokáže svým členům od srpna zaplatit za dodanou řepku cenu stanovenou burzou MATIF minus 600 korun, což představuje minimálně 6000 až 6100 korun za tunu, ve čtvrtém čtvrtletí dosáhneme požadované ceny 6500 korun. Ceny obilovin a řepky v ČR jsou vždy ovlivněny poptávkou na východních trzích a v řepce cenou MATIF. Je nutno se tomu přizpůsobit a dokázat i vhodně využít změn cen. V současnosti této situace využívají pouze obchodní organizace. Dokáží-li zemědělci sdružit svou produkci, jsem přesvědčen, že dokáží těchto výhod využít k vlastnímu prospěchu. Jejich úsilí však nesmí být brzdit vývozní ani dovozní licence.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down