Obrat agroobchodu roste

Obchodování České republiky v měsíci září poprvé po dvou letech skončilo překvapivým přebytkem. Vývoz předčil dovoz o 1,8 miliardy korun. Agrární obchod má na celkovém zahraničním obchodu jen velmi malý podíl – kolem pěti procent. Jeho pasivní saldo přitom meziročně vzrostlo, za prvních devět měsíců letošního roku o 3,2 miliardy korun. Ekonomové však tvrdí, že proporce našeho agrárního obchodu jsou lepší než kdykoli v minulosti.

„Saldo sice roste, ale zvyšuje se i objem dovozu a vývozu, takže úhel rozevření nůžek je stále stejný. Stupeň pokrytí dovozu vývozem je daleko lepší než v 80. letech a na počátku 90. let,“ porovnává Petr Tuček z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE). Přestože obrat agrárního obchodu roste, je podle něj relativně nízký, což ekonomové považují za jeden z hlavních problémů.
Za období leden až září se letos podle informací VÚZE zvýšil agrární vývoz o jednu miliardu korun a dovoz o 4,3 mld. korun oproti stejnému období minulého roku. Tato čísla ale poněkud deformuje započítávání obchodů v rámci tzv. ostatních celních režimů (aktivní zušlechťovací styk). Pokud bychom je vyloučili a porovnávali obchodní bilanci pouze v režimu volného oběhu, tak v uvedeném období stoupl dovoz o 2,6 mld. korun, naopak vývoz se snížil o jednu miliardu, čili schodek vzrostl o 3,7 mld. korun. „Naproti tomu v ostatních celních režimech roste vývoz rychleji než dovoz, za letošní leden až září činilo aktivum 3,5 mld. korun proti loňským 3,1 mld.,“ doplnil Tuček.
Na meziročním poklesu vývozu se podle něj projevil zejména nižší export obilovin o 3,2 mld. korun, což souvisí především s loňským vývozem pšenice do Běloruska. Také olejnin se letos za prvních devět měsíců prodalo do zahraničí méně, a to o 682 milionů korun proti srovnatelnému období loni. Přesto řepka zůstává spolu se sušeným mlékem a máslem dominantní exportní položkou. Jak Tuček upřesnil, hodnota vývozu mlékárenských výrobků meziročně stoupla o 1,2 mld. korun, k čemuž mimo jiné přispívá konjunktura na mezinárodním trhu. Dosti výrazně se letos zvýšil také export masa a masných výrobků, kde má určitý vliv poskytování státních subvencí. „Pasivní bilance v mase se snížila zhruba na polovinu. Proti loňsku se také vyváží více živých zvířat, což je příznivé,“ ocenil Tuček. V záporném saldu našeho agrárního obchodu se významně promítá vyšší hodnota dovozu ovoce a zeleniny. Podle Tučka to však není způsobeno ani tak stoupajícím objemem dovozu, jako spíš růstem cen tohoto zboží. Vzrostla také hodnota dovozu pokrutin a šrotů, především u sójové moučky.
Nejvíce se zvýšilo pasivum vůči Německu, které je vedle Slovenska naším největším obchodním partnerem. Do EU směřuje 33 procent agrárního vývozu, naopak unie se podílí na našem dovozu agrárních komodit 52 procenty. Velmi aktivně, a to zejména díky Slovensku, obchodujeme s CEFTA. Vývoz do těchto zemí představuje 44 procent hodnoty agrárního obchodu a dovoz 22 procent.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *