Obrázek o českém zemědělství

Přehled o struktuře zemědělských podniků, jejich velikosti, výrobním zaměření a doplňkových aktivitách podávají čerstvé výsledky výběrového farmářského šetření, kterým loni na podzim navázal Český statistický úřad na celoplošné sčítání Agrocenzus 2000. Statistické zjišťování přineslo také nové údaje o pracovních silách v tomto odvětví. Novinkou jsou informace z oblasti životního prostředí a rozvoje venkova.

Statistika pracovala s údaji od více než 54 tisíc aktivních zemědělských podniků, z nichž téměř 95 procent představují fyzické osoby. Ty však obhospodařují jen 27,9 procenta z celkové výměry zemědělské půdy v ČR, která podle ČSÚ činí 3,6 milionu hektarů půdy. Přes 2,6 milionu hektarů obdělává 2685 podniků právnických osob. Tříleté změny ve struktuře hospodařících subjektů uvádí tabulka.

Struktura souboru hospodařících zemědělců v roce 2003 v porovnání s rokem 2000

Pramen: ČSÚ

Vůbec poprvé sledoval ČSÚ počet pracovníků z hlediska spotřeby práce za celé roční období, tzn. od 1. října 2002 do 30. září 2003. Dospěl k souhrnnému číslu 163 273 pracovníků. V sezóně jim vypomáhá přes 45 tisíc brigádníků, kteří dohromady odpracují 1,8 milionu dnů. Na plný úvazek zaměstnává práce v zemědělství 106 704 osob, z toho přes 85 tisíc lidí je v podnicích právnických osob a 21,5 tisíce u fyzických osob.
Statistické sledování potrvzuje nepříznivou věkovou strukturue pracovníků v českém zemědělství. Jisté rozdíly jsou patrné mezi oběma právními formami hospodaření. Zatímco v obchodních společnostech a družstvech představuje podíl mladých lidí do 25 let 4,9 procenta, u fyzických osob je to povzbudivějších sedm procent. Také u věkové kategorie 25 až 29 let vyznívá srovnání o něco příznivěji pro fyzické osoby (8,1 procenta) oproti právnickým osobám (6,9 procenta). Ty ale naopak nemají tak vysoké zastoupení pracovníků nad 60 let. Zatímco podíl věkové kategorie mezi 60 až 64 lety je u právnických osob 3,8 procenta, nad 65 let pak 1,8 procenta, u fyzických osob je to 7,2, resp. 7,5 procenta. Je to způsobeno mj. i tím, že lidé po odchodu do důchodu sami hospodaří.
Prahovou hodnotou pro statistické sledování je jeden hektar obhospodařované zemědělské půdy, u vinic, sadů, zeleniny a květin je plocha nižší, doplňkovými kritérii jsou například jeden kus skotu, dvě prasata, čtyři ovce a kozy. Další výběrové strukturální šetření se v souladu s unijní legislativou uskuteční v roce 2005 a 2007. Celoplošné sčítání probíhá v desetiletých intervalech.

Co také zjistilo farmářské šetření
– V České republice existuje 485 ekofarem, z toho 305 se věnuje rostlinné i živočišné výrobě a 136 farem prochází přechodným obdobím. Ekologicky obhospodařovaná výměra činí 196,7 tisíce hektarů.
– Přes 12 tisíc hektarů zemědělské půdy, z toho přes polovinu orné, se nevyužívá. Hospodáře postrádá 4,7 tisíce hektarů trvalých travních porostů, 565 hektarů ovocných sadů a 275 hektarů chmelnic.
– Na 163 hektarech zemědělské půdy, z nichž 155 hektarů bývalo zoraných, jsou nyní rychle rostoucí dřeviny.
– Zemědělci používají dohromady 16 668 počítačů, napojení na internet má 4339 subjektů. V roce 2000 mělo počítač 3563 zemědělců.
– Zpevněné hnojiště na nepropustném povrchu se zábranou proti odtoku má 20,5 tisíce zemědělských subjektů a postrádá je 27,9 tisíce. Podobně vyznívá i srovnání ve vybudovaných nádržích pro močůvku. Skladovací kapacita je u obou přírodních hnojiv v průměru dva měsíce. U kejdy má vyřešené skladové hospodářství pouze 1305 podniků, když jímky v průměru pojmou kejdu za čtyři měsíce.
– Sklizeň obilovin ve službách využívá 3744 zemědělců a 1354 ji poskytuje.
– Roje včelstev klesly za uplynulé tři roky zhruba o tři tisíce na 24,4 tisíce. Přibližně o 1500 kusů se zvýšil počet pštrosů, a to na 4761.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *