Ochrana a bohatství Karpat v publikacích

Ochranou Karpat se zabývají dvě nové publikace. Jde o Mapu příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji a příručku Karpatská úmluva v praxi. Mapa příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji představuje výjimečné příklady péče o přírodu a kulturu a podporu udržitelného rozvoje v české části Karpat. Informoval o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Mapa příkladů Karpatského dědictví ve Zlínském kraji neprezentuje jen místa a tradice, které každý zná například ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale ukazuje také zapomenutější příklady karpatských tradic a krásných míst. Na výběru se podílelo několik desítek organizací a jednotlivců přímo v regionu, kteří vybírali podle míry autentičnosti vybraných příkladů, ale také podle jejich významu pro život místních lidí, nikoli turistů.
Mapa pro Zlínský kraj je prvním projektem realizovaným ve státech Karpatské úmluvy a mělo by na ni navázat další systematické mapování. V ČR se v roce 2009 bude zpracovávat mapa pro Moravskoslezský kraj. Do budoucna by tak měl vzniknout Seznam Karpatského dědictví, jakási karpatská obdoba seznamu UNESCO. Muinisterstvo životního prostředí vydalo také manuál Karpatské úmluvy s názvem „Karpatská úmluva v praxi“. Publikace vychází z anglického originálu „Handbook of the Carpathian Convention“. Česká verze je ale bohatší nejen o odkazy na českou legislativu, ale obsahuje také naše domácí příklady dobré praxe.
Publikace vydalo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *