31.03.2014 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana proti povodním

Na protipovodňová opatření směřovalo v České republice od roku 2002 do této doby v rámci programu ministerstva zemědělství zhruba 15 miliard korun. Uvedl to na ministr zemědělství Marian Jurečka na tiskové konferenci při příležitosti Světového dne vody, který se slaví od roku 1993 vždy 22. března, s tím, že budování protipovodňové ochrany považuje za naprostou prioritu. Na rozjezd další etapy protipovodňového programu je letos zatím připraveno 600 milionů korun

Ministr připomněl, že v letech 2002 až 2014 podpořilo ministerstvo zemědělství v rámci protipovodňového programu celkem 822 staveb. Z toho více než 100 milionů stálo 30 staveb. U 237 projektů přesáhly náklady deset milionů korun. „Ve schváleném rozpočtu pro letošní rok máme na rozjezd této etapy 600 milionů korun,“ uvedl náměstek pro vodní hospodářství Aleš Kendík s tím, že nadcházející třetí etapa programu se má zaměřit především na projekty s cílem zadržet vodu v krajině. Podle Kendíka jsou finance na rozjezd programu dostačující. „V návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 budeme samozřejmě požadovat finanční prostředky větší,“ podotkl náměstek. Podle něj v posledních letech na protipovodňová opatření směřovalo zpravidla okolo dvou miliard korun ročně. Povodí Vltavy si pak zadalo u Českého vysokého učení technického studii, která má prokázat, zda je třeba změnit manipulační řády a funkce Vltavské kaskády. Důvodem byla mimo jiné kritika způsobu, jakým Povodí Vltavy řídilo vypouštění vody z Vltavské kaskády, kterou vyslovili někteří starostové z povodní postižených obcí, a názor klimatologů, že povodně tohoto rozsahu mohou přicházet výrazně častěji než dosud, uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Tato studie bude zpracována do konce roku 2014 s dílčími výsledky v průběhu roku.  Jurečka zdůraznil, že za další z priorit ministerstva v oblasti vodohospodářství je zabezpečení dostatečných vodních zdrojů pro případy sucha. Letošní zima s nadprůměrnými teplotami vzduchu a s výrazně podprůměrnými srážkami, se podle něj projevuje jak ve vodních zdrojích, tak snížením objemu vody v půdě. „Průtoky ve vodních tocích dosahovaly 40 až 60 procent dlouhodobých průměrů a v několika lokalitách povodí Labe dokonce dosáhly úrovně charakteristické pro sucho,“ prohlásil ministr. Zatím podle něj pomohou přehradní nádrže, výhledově se bude muset uvažovat o podpoře moderních forem závlah. Ostatně právě s jejich podporou počítá Program rozvoje venkova v období 2014 až 2020. Stejně jako s využitím technických a přírodě blízkých opatření k posílení retence vody v půdě, řekl. Ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Mark Rieder při příležitosti Světového dne vody, jehož tradice začala vyhlášením na valném shromáždění OSN v prosinci 1992 po historické Konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, upřesnil, že kvůli extrémně nízkým srážkám se vytvořila minimální zásoba sněhu a zásoby podzemní vody se nedoplnily. „V případě, že by nepřišly nějaké vydatnější, déle trvající srážky, tak by se mohlo opakovat některé z katastrofálních such, které tady už v minulosti byly,“ řekl Rieder. Vědci podle něj připravili modely, jež předpovídají poklesy odtoku vody v ČR a větší extrémy u povodní a sucha. Ukazují, že se budou často opakovat povodně v zimním období a v létě naopak nastávat delší období sucha. Očekává se také zvýšení průměrných teplot, které znamená zvýšení odpařování vody z povrchu.

Celkové loňské povodňové škody byly odhadnuty na 16,473 miliardy korun. Na likvidaci jejich následků obdrželo minulý týden ministerstvo financí 15,9 milionu eur (zhruba 412 milionů korun) z Fondu solidarity. Česká republika získala nejvyšší možný příspěvek, který podle pravidel fondu činí 2,5 procenta celkových odhadovaných škod. ČR přitom využila takzvaného kritéria sousední země. Na hlavní kritérium totiž ČR objemem škod nedosáhla. Peníze musí být použity pouze na financování opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly kryty ze zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů a nebyly financovány ze státního rozpočtu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down