Od ledna dojde ke změně při poskytování podpor na pořízení strojů

Žádný členský stát EU nemůže na jeden projekt uplatňovat dvě možné podpory V případě podpor na investice do strojů a technologií mohl žadatel čerpat podporu buď z Operačního programu Zemědělství nebo z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Od 1.1.2005 bude PGRLF poskytovat podporu pouze na ty investice, na něž nelze získat podporu z OP Zemědělství.

Podpora PGRLF půjde zejména na nákup traktorů, secích strojů, sklízecích mlátiček, sklízečů cukrovky, strojů pro minimální zpracování půdy, linek a technologií pro skladování objemných krmiv, adaptérů ke sklízecím mlátičkám. Podrobný seznam položek vydá představenstvo PGRLF. Úplné informace lze nalézt na internetové adrese www.pgrlf.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *